Grigorij Petrovics Grabovoj
 
Григорий Петрович Грабовой
 
(Grigorij Petrovics Grabovoj)
 
fizikai és matematikai tudományok doktora,
tisztánlátó, gyógyító, tanító
Grigorij Petrovics Grabovoj kivételes gyógyítói, tisztánlátói, előrejelzői, és irányítói képességei, és az azok használatával szerzett gyakorlati tapasztalatai alapján megalkotta Tanítását, amely a mindenki által ismert, természetes és mesterséges csapásokkal szembeni tehetetlenség, és az öregedéssel járó, gyerekkortól kezdve végesre tervezett élet helyett az események irányítását, a valóság megváltoztatását, az örömben, szeretetben, fiatal testben és egészségben való örök élet lehetőségét nyújtja minden ember számára.
 
Grigorij Petrovics Grabovoj
 
Григорий Петрович Грабовой
 
(Grigorij Petrovics Grabovoj)
 
fizikai és matematikai tudományok doktora,
tisztánlátó, gyógyító, tanító

Grigorij Petrovics Grabovoj

1963. november 14-én született Kazahsztánban, Bogara faluban. Fizikai és matematikai tudományok doktora címet szerzett, elismert tudóssá vált, a világ számos akadémiája tagjává választotta, munkájáért számos kitüntetésben részesítették.

Gyerekkorától kezdve tisztánlátó képességgel rendelkezik, a feladatokra a megoldást azonnal képes megadni 100%-os pontossággal, távoli eseményeket érzékel, jövőbeli eseményeket jelez előre, nagyon bonyolult rendszerek (repülőgépek, űrben keringő eszközök) hiba előrejelzését adja 100%-os pontossággal.

Embereket képes feltámasztani, érintés nélkül, távolról képes meggyógyítani végállapotban levő AIDS-es és rákos embereket, különböző dolgok anyagát képes megteremteni és anyagát feloszlatni, gondolati erejével képes számítógépet vezérelni, megváltoztatni a múltat, a jelent, a jövőt, megérteni az emberek közötti beszélgetést távolságtól és nyelvtől függetlenül.

Célja a Világ megmentése azáltal, hogy segíti az embereket abban hogy, elkerüljék a katonai és műszaki fejlődés okozta teljes pusztítás veszélyének lehetőségét, valamint segítse biztosítani az örökkévaló, kiegyensúlyozott, összehangolt fejlődést az egész Világ számára.

Miután szent és próféta emberek felismerték képességeit, csodákat tett, csapásokat jelzett előre, felfedezéseivel új tudományt teremtett, találmányokat hozott létre az emberiség megmentésére, és közzétette Tanítását,

2004. június 5-én Grigorij Petrovics Grabovoj nyilvánosan bejelentette, hogy
Ő Jézus Krisztus Második Eljövetele,

és Tanításával Egyetemes Megmentést, örök életet és az emberek Egyetemes Feltámadásának lehetőségét hozta el az emberiségnek.

Csodatételei, tudományos munkássága és képességeiről szóló tanúbizonyságok megtalálhatók a részletes életrajzában.

Tanítása a Bibliát ismerő emberek számára szokatlan lehet, mert nem Isten büntetésétől való félelemre és alázatra tanít, hanem a Teremtő valódi jellemvonásai szerinti szeretetre, örömre, tudásra és teremtésre. Krisztus Tanítása egykor ismert volt az emberek előtt, közvetlen tanítványai, az apostolok, és azok, akiket ők tanítottak még ismerték a tudást, és az alapján képesek voltak a Teremtőhöz és a Tanítójukhoz hasonlóan ők is csodákat tenni.

Tanításának lényege

Tanításával elsőként "Az emberek feltámasztása és örök élet - mostantól a valóságunk!" című, 2001-ben írt, 536 oldalas könyvéből érdemes megismerkedni. Tanításának lényege ezen könyv angolból magyarra fordított idézetei segítségével lesz bemutatva.
“... a csoda nem ütközik a természet törvényeivel, a csoda a természet törvényeiről alkotott elképzelésünkkel ütközik.”
Tanításának központi eleme az ember saját tudatának fejlesztése.
“Ebben a magasabb tudatállapotban az ember képessé válik olyan cselekedetek végrehajtására, amelyek a közönséges ébrenléti tudat szempontjából lehetetlennek, valótlannak tűnnek.”
A tárgyilagos valóságként érzékelt világ valójában nem tárgyilagos, hanem az emberek, állatok és minden létező közös tudatától függ.
“... a közös tudat bizonyos állandósult elfogadásokat tart fenn különböző dolgokkal kapcsolatban. És ez a közös hit a különböző dolgokkal kapcsolatban az, amit az emberek tárgyilagos valóságként érzékelnek.”
Az ember saját, belső tudata, észlelése és a látható, külső valóság között szoros kapcsolat van.
“A tudatunk azt érzékeli valóságként, ami a tudatunkban létezik.”
Az emberiség közös tudatának átalakításával az egész Világ átalakítható.
“... ha bevezetjük a közös tudatba azt a fogalmat, hogy a megsemmisülés lehetetlen, hogy mindenkinek fel kell támadnia, és hogy az életnek örökkévalónak kell lennie, akkor minden így is fog történni.”
Az ember egyéni tudati munkájával cselekedni képes.
“A tudat megváltoztatásával át lehet alakítani a szellemet, és így cselekedeteket, azaz eseményeket lehet végrehajtani.”
A tudat fejlesztésével, az észlelés kiterjesztésével, az észlelő tudatból teremtő tudat válik.
“A második szinten a [kiterjesztett] tudat nem korlátozódik egy tárgy csakis észlelésére, hanem cselekvővé, maga is teremtő elemmé válik.”
A teremtő tudatot az ember a hibás gondolatokkal homályosítja el.
“A teremtő tudat elvben benne rejlik az emberben élete kezdetétől fogva. Amikor a test növekszik, egy ideig mindig teremt, amíg be nem kerül a mesterséges világnézeti alapvetések, erőltetett gondolatformák, rossz gondolatképek rendszerébe, amelyek lezárják a test kötelékeinek fejlődését stb. Mindez mesterségesen eltorzítja az eredeti természetes fejlődést, és elhomályosítja az ember teremtő tudatát. Ezért elsődleges fontosságú az élő emberek teremtő tudatának visszaszerzése.”
Jézus Krisztus önmaguk fejlesztését kérte az emberektől.
“Jézus Krisztus különböző allegóriákban újra és újra arra hív, hogy az ember hagyjon fel mindent Isten országának elérése érdekében, és akkor a többi eljön hozzá magától.

Tehát Isten királysága mindenekelőtt egy magasabb tudatállapot. És a felemelkedés a még magasabb és magasabb tudatállapotok felé - gyakorlatilag egy út Istenhez.

És amikor Jézus újra és újra azt mondja: “Ébredjetek!”, a szó helyes értelmét érti, mert a magasabb tudatállapothoz képest a hétköznapi ébrenlét állapota mély alvást jelent, majdnem ugyanazt, mint a hétköznapi alvásunk, összehasonlítva az ébrenlét állapotával.”

A tudatszint emelésére gondolati gyakorlatok állnak rendelkezésre.
“A magasabb tudatállapotokba való gyors átmenet különböző összpontosítások segítségével valósítható meg. Az összpontosítások gyakorlása során a meditációk a folyamat alkotórészei lehetnek.”
A könyv megad a hónap minden napjára 3-3 összpontosító gyakorlatot.
“Ezen a napon olyan jelenségekre összpontosít, amelyekben felmerülhet az egész létrehozásának kérdése. Például egy liba vagy hattyú elvesztett egy tollat. Ebben az esetben arra kell összpontosítania, hogy hogyan tudja megcsinálni, hogy ez a toll visszakerüljön a helyére. Hogy lehet ezt megcsinálni?
Vagyis igyekszik megérteni, hogy hogyan lehetne megteremteni vagy visszaállítani az egységes egészet.
Vagy mondhatok más példát: fáról leesett levél.
Hogyan lehet elérni, hogy visszakerüljön a helyére, és a vele együtt lévő fa eredeti formájában legyen?
Ez az összpontosítás a valóság egyes elemeinek összegyűjtése egyetlen egészbe, ez az alaptervi megjelenésük (norma).”
Minden sejtnek, szövetnek, testrésznek, valamint a valóság minden elemének és így számsornak is tisztánlátással meghatározható a saját rezgése, és ez a tudás felhasználható a helyreállításhoz.
“A helyesen kiválasztott számsor a szervezet normához való igazítását eredményezi, mivel egy bizonyos rezgési szerkezethez kapcsolódó számsorozat maga a norma.”
A Világ minden eleme csakis jóságos alkotórészekből épül fel.
“A gyász, a kétségbeesés és a keserédes visszaemlékezés nem a Világ érzékelésének módja. Csak az öröm, a fény és a szeretet az út a Világ megértéséhez.”
Az eltávozott feltámasztása valójában tudatszintjének emelését igényli.
“... a feltámasztás egy szabályos eljárás, amely kiterjeszti a tudatállapotot arra a szintre, ahol az életbe való visszatérés lehetővé válik. És pontosan ezért lehet a feltámasztást tanítani, csakúgy mint bármely más szabályos eljárást.”
A feltámasztásra szükség van a Világ biztonságának biztosításáért.
“A feltámadás mindig jó mindenki számára, mert azt mutatja, hogy a pusztítás lehetetlen.”
Feltámadáskor az eltávozott örökkévaló lelke építi fel az új testet, a saját tudata alapján.
“A személyiség az élettani halál után is érintetlen marad, beleértve a hamvasztási eseteket is. Ez utóbbi esetben a hamvasztás után kapott hamu minden részecskéje annak az embernek a személyiség szerkezetéhez kapcsolódik, akit elhamvasztottak.”
Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Az ember örökkévaló. Az ember teremtő.
“Az ember a teremtésének elve alapján örök, ezért a feltámasztás azon alapul, hogy felfedi az örökkévalót az emberben.”
A feltámasztás műveletét gyógyításra, helyreállításra is lehet használni.
“Fentebb [együtt] említettem a feltámasztás behatását és a gyógyítás behatását. Tehát mindkét behatás teljesen azonos.”
Most már senkinek sem kell eltávoznia.,
“Jelenleg sokan halnak meg öregség miatt. Azonban az öregség végső soron szintén egy betegség. És ezért a betegségből való kigyógyulás, amelyet “öregségnek” neveznek, szintén a feltámadás. ... Az örök élet egy folyamatos ön-újrateremtés.”

Egy tanítványának tapasztalatai

Legjobb bizonyíték a saját bizonyíték. Az összpontosító gyakorlatok mellett a hozzájuk kapcsolható esemény irányítást is érdemes mindig gyakorolni.
Az irányítás gyakorlata=A megmentés útja
További ismeretek: Dokumentumfilm Segítségének felajánlása Végtelen fény Részletes életrajza  Üzenet  Tanulási utak Könyvek Helyi wiki
Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net