Grigorij Grabovoj 2017. május 30-ai üzenete, amely Michael Friedrich Vogt professzorral történő beszélgetés során hangzott el

Forrás: Grigorij Grabovoj interjú 2017_HU

Tárgykör megjelölés:
parányugrás
Tanítás
PRK-1U
fontos
nincs

Megjegyzés: a parány fogalom azt a legkisebb energiarészt jelenti, amelyből minden atom felépül, azaz a valóság minden eleme felépül. Az angolok adag (quantum) fogalomként hivatkoznak rá, vagyis energia adagként.

Összefoglaló

Grigorij Grabovoj: Most ... Spanyolországban dolgozok, ...
kozmikus berendezések
űrberendezések
kifejlesztésén.
Párhuzamosan fejlesztem a Tanításom is, melynek célja: örök élet mindannyiunknak.
Ennek megfelelően, ilyen irányú tudományos kutatásokat is végzek, saját elgondolású műszereket fejlesztek ki. Ilyen például a PRK-1U, az örök életre vonatkozó
koncentráció
összpontosítás
fejlesztő eszköz.
Elmondhatom, olyan műszeripari szabadalmak birtokosa vagyok, mely mindenki számára elérhetővé teszi készülékem alkalmazását.
... a tudat határtalanul fejleszthető, tanuskodik erről a megismerés logikája is. S mivel magam pontosan ezzel, az örök élet
technológiáival
módszereivel
foglalkozom, nálam a tudat határtalan fejlesztésének feladata mindenki számára feladat, ezt mindenkinek meg kell valósítania.
Nos, ahogy az életet is örök időre kapja mindegyikünk, ugyanúgy vele születik az irányítás teljes
arzenálja
eszköztára
is.
Ez lényegében meg is adja számára az örök élet lehetőségét, hacsak nem kezdi elfelejtgetni a belső fejlődés némely
elemeit
elemét
.
Az én feladatom pedig az: feltárom az emberek előtt azokat
a mechanizmusokat
az eszközöket
, amelyek segítségével
reálisan
ténylegesen
tudatosíthatják önmagukban, hogy valóban képesek végrehajtani
konkrét
adott
örökkévaló cselekedeteket.
Tanításom elsajátításához megvan a megfelelő tanulási
program
terv
.
Így hát, hasonlóan bármely más szöveges
oktató programhoz
oktatási tervhez
, nincs szükség különösebb személyes közreműködésemre, kivéve néhány esetet, néhány magyarázatot, amit nekem kell megadnom. De ez ritka eset, mert a
program
terv
úgy lett felépítve, hogy az ember alapvetően önmaga, önállóan találja meg a válaszokat.
Határozott,
konkrét
rögzített
álláspontot képviselt [az egyetemi könyv] a
kvantumugrásról
parányugrásról
, miszerint ez egyféle
energia-állapotnak
magasabb energiaszintnek
felel meg. Mint tudjuk, létezik az anyag szerveződésének egy bizonyos kettős szemlélete: vagyis
mikroszinten
aprószinten
a mikroanyagot
az apróanyagot
tekinthetjük részecskének vagy hullámnak is.
Óriási jelentéségű e szemlélet, még fizikai szemszögből tekintve is. Az egyetemes energia-állapot felemelkedése: ez az, amit
kvantumugrásnak
parányugrásnak
tekintünk.
Összegezve elmondhatom, hogy az adott energiaszint feljebb emelésének kérdését meg kell oldani azért, hogy megoldjuk az élet végtelen kérdéseit.
Épp ezért most pont olyan
technológiákat
eljárásokat
dolgozok ki, melyek a
kvantumugrás
parányugrás
, az energiaszint szempontjából, e szint emelésének szempontjából teszik lehetővé időben elérni e szintet.
Felkészülhet [az ember], egyszerűen átléphet az érzékelés új szintjére,
hol
ahol
a rengeteg végtelen jövőt új energiaszintként érzékeljük.
Tanításom módot nyújt erre, széleskörű gyakorlati eredményeink szavatolják ezt. Vegyük például hatkötetes kiadványomat: "Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja”. Szerepelnek benne az elért eredményeink is, úgy az enyémek, mint a követőimé, tanítványaimé is; s ezek arról tanuskodnak, hogy az emberek gyakran nagyon gyorsan és könnyen átlátják, megértik e fejlődési irányvonal lényegét.
Módszereim nem csupán
lokális
helyi
, földi szinten alkalmasak erre, de lehetővé teszik a
kozmikus tér
űrtér
ellenőrzését is.
A PRK-1U-t ... két szabadalmamra támaszkodva fejlesztettem ki.
A szabadalom lényege: az ember
bioszignált
biojelet
generál
teremt
, azt
az optikai
a fényterelő
eszközökre irányítja,
az optikai
a fényterelő
eszközök pedig felerősítik a jelet.
Ennek köszönhetően jóval magasabb szintre kerül az irányító energia (egyébként pont ez felel meg a
kvantumugrás
parányugrás
fogalmának, a magasabb energiaszintnek), ezáltal hatékonyabbá válik az emberi gondolat, felgyorsul a gondolkodásunk; s mint gyakorlati eredményeink mutatják, irányító tisztánlátás alakul ki az emberekben.
Úgy vélem, az embereknek arra kell ráhangolódniuk, azt kell célul tűzniük maguk elé, hogy az örök életet kell elérni, neki és mindenki másnak is. Örök élet önmagunknak, örök élet mindannyiunknak, jelen fizikai testünkben: ez legyen a cél.
Ha megtanuljuk a tudaton keresztül helyreállítani a szöveteket, irányitani az eseményeket - melyek már nem hordoznak alapvető károkozásokat - akkor világos, hogy ezek örök életet biztosítanak az örökké létező
Kozmoszban
Világegyetemben
, az örök Földön, stb.
Meg kell érteni, hogy az örök élet biztosítása mindenhol meg kell történjen, az élet ténye miatt. Amikor a fejlődés így halad, akkor jelenik meg egy minőségileg új szint.
Gyakorlatilag világosan látható, hogy eme folyamatban mindenki részvétele egyedi és kötelező. Úgy vélem, ideje ráhangolódni egy közös részvételre, függetlenül attól, éppen milyen folyamatban zajló ügyeink vannak. Ha megnézzük, én már egy jó ideje ezen dolgozok, de mindenki, aki épp most kezd el ebbe az irányba tevékenykedni, részt tud vállalni - és ez felbecsülhetetlen.
Észre kell venni: az örök élet mindenki közös ügye.

A teljes beszélgetés

Michael Friedrich Vogt: Kedves nézőink!
Mai beszélgetésünk nagyon rendhagyó lesz. Vendégem: bolygónk egyik legkiemelkedőbb személyisége. Oroszország egyik legkiemelkedőbb személyisége.
Különleges élményben lesz részünk. Nagy megtiszteltetés, hogy lehetőségünk nyílott a személyes beszélgetésre. Üdvözlöm Önöket!
Grigorij Grabovoj: Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy
interjút adhatok
betekintést adhatok munkásságomba
. Előljáróban néhány szó magamról.
Grabovoj Grigorij Petrovics vagyok, 1963. november 14-én születtem Kazahsztánban, a simkenti terület, kirovi járás, Kirovszkij település Bogara falván.
Az egyetem elvégzése után Taskent város tervezői irodájában dolgoztam, mely az Általános Gépipari Minisztérium alá tartozott. Űrtechnológiával, különböző berendezések kifejlesztésével foglalkoztunk, ami a Föld körüli
komplexumokkal
űreszközökkel
kapcsolatos. Utána a "Tudományos Centrum” tudományos kutató központban dolgoztam, szintén az
aspirantúra
kutatócsoport
vezetőjeként.
Most pedig Spanyolországban dolgozok, szintén
kozmikus berendezések
űrberendezések
kifejlesztésén.
Párhuzamosan fejlesztem a Tanításom is, melynek célja: örök élet mindannyiunknak.
Ennek megfelelően, ilyen irányú tudományos kutatásokat is végzek, saját elgondolású műszereket fejlesztek ki. Ilyen például a PRK-1U, az örök életre vonatkozó
koncentráció
összpontosítás
fejlesztő eszköz.
Elmondhatom, olyan műszeripari szabadalmak birtokosa vagyok, mely mindenki számára elérhetővé teszi készülékem alkalmazását.
MFV: Hogyan jutott el elhivatottságáig? Hány éves korában? S hogyan
reagált
válaszolt
környezete a képességeire?
GG: Először is, én mindig is úgy gondoltam, hogy látni azt, ami tőlünk távol történik, amit fizikai látásunkkal nem láthatunk - az a megszokott, az a norma. Így hát már gyerekkoromban is hozzám fordultak a társaim, ha meg akarták tudni, ki hol van éppen. Megmondtam nekik, de közben úgy voltam vele, hogy ez menne bárkinek.
Nem sokkal később derült ki, hogy az adottságom a tisztánlátás képességéhez tartozik. Később, mikor már határozottabban kezdtem alkalmazni, tanulmányaim során, mikor a feladat megoldása nélkül is tudtam az eredményt,
objektív
tárgyilagos
alapokon is rögzitették, hogy ez egy különleges adottság.
Készültek videófelvételek is ENSZ-vonalon, Kazahsztánban, ahol nevelkedtem. Volt osztálytársaimat kérdezgették, ők idézték fel emlékeiket. Például egy alkalommal intettem valakit, ne menjen végig a gerendán, mert leesik. Nem hallgatott rám, s leesett róla. Úgy könyveltek el, mint akinek bármikor számíthatnak a tanácsaira. Épp ezért mondhatom, hogy egészében véve a környezetem nagyon kedvezően fogadta az adottságaimat.
Véleményem szerint bármilyen képesség, ami túlmegy a szokásos logikai szinten, az mindig csak hasznunkra válhat.
MFV: Napjainkban többen is tanulmányozzák az emberi tudatot. Miben tér el az Ön megközelítése másokétól, akik hasonló jellegű kutatásokat végeznek?
GG: Először is leszögezném, hogy a tudat
progresszív
haladó
eszközökkel végzett kutatása, az ilyen irányzat általában, az emberek számára nagyon fontos.
Kutatásaimban jómagam abból indulok ki, amit
konkrétan én
én magam
végzek. Például én az irányító tisztánlátást és az irányító előrejelzést alkalmazom. Meggyőződöm a használhatóságáról. Utána tudományos kutatásokat végzek. Fizikai-matematikai a végzettségem, így hát fizikai-matematikai számításokat végzek. Vagyis alkalmazom a hagyományos tudományt is, melynek segítségével sok folyamat
objektív
tárgyilagos
alapokra helyezhető; olyan esetekben pedig, amikor a hagyományos,
ortodox
jelenlegi
tudomány nem nyújt pontos választ, saját
struktúrákat
szerkezeteket
alkotok, tudományosat is, kutatóit is. Így kibővítem a kutatások területét, s ez több esélyt kínál a válaszok megszerzésére.
Mindeme tevékenységek célja az örök élet, mindenki számára. Épp ezért, módszerem gazdag gyakorlati eredményeket mutathat fel, melyeket szintén
objektív
tárgyilagos
alapokra helyezek tudományos megoldásokkal és saját személyes gyakorlatommal egyaránt.
Követőim mára szintén széles körben értek el gyakorlati eredményeket.
MFV: A tömegtájékoztatási eszközök kapcsoltba hozták az Ön nevét Beszlánnal is. Milyen események történtek ott?
GG: Nos, a beszláni túszdrámát, terrorcselekményt követően 2006. április 20-án bűnvádi eljárás indult. Az eljárás megindításáról szóló határozatban az állt, hogy, úgymond, a beszláni gyerekek feltámasztását igérő kijelentések hangzottak el. Ugyanakkor azonban, az ügyészségi előzetes nyomozás, valamint a bírósági vizsgálat eredményeként a 2008. július 7-i ítélet felmentő része határozottan leszögezi, hogy senki sem szenvedett sérelmet Beszlánban, s így az említett értesüléseket megcáfolták. Ide tartozik az is, hogy bűnügyi eljárási kódex keretein belül Vjacseszlav Konyev ügyvéd kérdőíveket küldött szét, s gyakorlatilag mindenki, aki szenvedő alanya volt a terrorista cselekménynek, azt válaszolta, hogy nem hangzott el ilyesmi.
Éppen ezért, a bírósági ítélet bevezető részéből is egyértelműen kiderül, hogy
az információ
a hír
megalapozatlan volt, s azt értelemszerűen a bírói szervek is megcáfolták.
MFV: Nevezhető-e mindaz, amit a tömegtájékoztatási eszközök terjesztettek, koholt hamisítványnak, hogy félrevezessék az embereket?
GG: Igen. Úgy alakult, hogy mára prejudikális jelentőséget nyert az ítélet; s abból kiindulva egyértelmű, hogy félretájékoztatásról volt szó.
MFV: Ez év május 23-án Németországban olyan
információ
hír
terjedt el, mely Németország fejlődési kilátásait borulátóan ítélte meg. Állítólag Önnel volt összefüggésbe hozható. Az Ön ügyvédje, Vjacseszlav Konyev cáfoló nyilatkozatot, követelést tett közzé a sajtóban. Van-e már valami eredménye ennek?
GG: Megint csak megalapozatlan, a valóságnak meg nem felelő
információt
hírt
röppentettek fel a tömegtájékoztatási eszközök.
Először egy ukrán kiadványban jelent meg olyan hír. Raádásul a szöveg olyan jellegű volt, amiből úgy tűnt, csaknem azt mondtam, hogy
perspektívájában
kilátásaiban
feudális anarchiába is süllyedhet az ország. Nos, először is, aki az
prognózist
előrejelzést
készítette, talán nem tudta, hogy már az általános iskolai tananyagból is teljesen egyértelmű: a feudalizmusnak nevezett társadalmi, gazdasági alakulat letűnt, immár a múlté. Meg kell, hogy említsem, mégiscsak felsőfokú végzettséggel rendelkezem, s végzettségemnek megfelelő nézőpontból tisztában vagyok a gazdasági törvényszerűségekkel.
Teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan ország, mint Németország, fejlett tudományigényes gazdasággal, természetesen lehetősége keretein belül fog fejlődni a jövőben. Az is ugyanilyen nyilvánvaló, hogy egy fejlett tudományos gazdasággal rendelkező országban feudális anarchia, hűbéres feldarabolodás - nos, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Ha semmi mást, csak a végzettségemnek és tájékozottságomnak megfelelő szintű gazdasági ismereteimet tekintjük is, akkor is egyértelmű, hogy magam sosem írnék ilyen
prognózist
előrejelzést
.
Ennek megfelelően most, mint, úgymond, megtámadott fél, ügyvédemmel, Vjacseszlav Konyevvel követelést tettünk közzé, s több
internetes
Világháló
oldalon már el is távolították az adott anyagokat. Folytatjuk tovább e tevékenységünket, míg csak tárgyilagosságot nem nyer, hogy ilyen
prognózis
előrejelzés
tőlem márpedig nem származik.
MFV: Olyan hírek terjedtek el
az Interneten
a Világhálón
, hogy valaki szellemi kapcsolatban áll Önnel, s rajta keresztül ad át
információt
ismeretet
. Mi ez, városi legenda? S megengedhető egyáltalán az ilyesmi?
GG: Úgy vélem, bárminemű fizikai kapcsolat hiányában is rám hivatkozni - nos, nem igazán célszerű. Mert mindenkinek megvan a maga véleménye arról, milyen úton jut szellemi
információhoz
ismerethez
.
Éppen ezért természetesen a véleményem az: nem megengedhető. Egyszerűbb valamelyik irodához fordulni,
konkrét információt adni
hírt megtudni
,
amire
ahol
magam is válaszolhatok, például személyesen.
MFV: Másik hasonló: szintén
az Interneten
a Világhálón
kering, hogy az Ön személyi igazolványának száma megegyezik a születési dátumával. Ezt mire véljük? Jó jel? Ön mit válaszolna?
GG: Hát... nézzük azt a számot! Nos, csak két szám egyezik meg, az 1, 4.
Általánosságban azt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy a különböző
információs
ismereti
területekről származó számok mindig az irányítás területéhez
tartozik
tartoznak
. Mindig lehet
optimálisan
megfelelően
irányítani bármilyen számokkal is. ezért az a vélemény, hogy ez az egybeesés valamiféle
korrekcióra
javításra
szorul - nos, én nem így gondolom. Még akkor sem, ha tényleg van valamelyes egybeesés.
Megfigyeltem munkám során, például most Spanyolországban, űrkutatási célú műszerek kifejlesztése során, hogy vannak olyan feladatok, melyeket terv szerint kell elvégezni adott időben, vagy esetleg sürgős jelleggel. Nos, itt, ezek esetében az úgynevezett számsoros irányítás alkalmazása a határidők tekintetében, a gazdasági elemzés során, a gyártási folyamat elemzésekor, szóval ahol számokkal kerülünk kapcsolatba: ezekben az esetekben,
komplex
összetett
struktúrák
szerkezetek
részeként,
az aktuális
a pillanatnyi
gazdasági törvényszerűségekből kiindulva lehet alkalmazni számsoros
analítikai
elemzői
kutatásokat. Vagy más feladatok esetében is, például ha sürgősen kell elkészíteni egy nagyon bonyolult szerkezetű alkatrészt.
Vagyis, általánosabban fogalmazva, a kérdésre olyan választ adnék, hogy foglalkozni kell a számsoros módszerek folyamatainak kutatásával, használni kell azokat az
analízisek
elemzések
során, csak természetesen mindig az adott rendszerek irányításának szintjén kell maradni.
MFV: Folytassuk most az Ön Tanításával: Az események irányítása a tudat által. Kérdésem a következő: az emberi irányításnak vannak-e valamilyen határai, korlátai?
GG: Úgy gondolom, nincsenek. Hiszen a tudat határtalanul fejleszthető, tanuskodik erről a megismerés logikája is. S mivel magam pontosan ezzel, az örök élet
technológiáival
módszereivel
foglalkozom, nálam a tudat határtalan fejlesztésének feladata mindenki számára feladat, ezt mindenkinek meg kell valósítania.
MFV: Mindenki megtanulhatja az irányítást? Vagy van valami különbség az emberek között, hogy egyesek képesek rá, mások meg nem? Bárki elsajátíthatja?
GG: Nos, ahogy az életet is örök időre kapja mindegyikünk, ugyanúgy vele születik az irányítás teljes
arzenálja
eszköztára
is.
Ez lényegében meg is adja számára az örök élet lehetőségét, hacsak nem kezdi elfelejtgetni a belső fejlődés némely
elemeit
elemét
. Meg mindig idejében be is kell kapcsolni a belső irányító
mechanizmusokat
eszközöket
. Épp ezért meggyőződésem, hogy erre mindenki alkalmas, kivétel nélkül.
Az én feladatom pedig az: feltárom az emberek előtt azokat
a mechanizmusokat
az eszközöket
, amelyek segítségével
reálisan
ténylegesen
tudatosíthatják önmagukban, hogy valóban képesek végrehajtani
konkrét
adott
örökkévaló cselekedeteket. A kellő időben előtörhet belőlük az alkotó készség, máskor pedig tökéletes nyugalomra képesek.
Általában elmondható: nyugodtan folytathatják megszokott életvitelüket, mint bárki, s mégis örökké élhetnek. Természetesen ez is azt mutatja, hogy korlátok nincsenek, semmilyenek. Mindenki elsajátíthatja a szükséges tudást. Mindenki képes a kellő időben és a kellő mennyiségben elsajátítani kellő tudást ahhoz, hogy örökké éljen.
MFV: Mennyi hozzájárulás szükséges az Ön részéről, hogy ezt megvalósítsák az emberek? Csak az Ön személyes jelenlétében, csak az Ön segítségével lehetséges ez?
GG: Hogyan is állunk ezzel ma? Tanításom elsajátításához megvan a megfelelő tanulási
program
terv
. Szabványos oktató
programként
tervként
használható. Megjelent továbbá sok művem is. A
program
terv
részét alkotó műveim már mind, kivétel nélkül. Az oktatási terv alapja egyszerű, a műveim a megírásuk szerinti időrendbe vannak besorolva.
Így hát, hasonlóan bármely más szöveges
oktató programhoz
oktatási tervhez
, nincs szükség különösebb személyes közreműködésemre, kivéve néhány esetet, néhány magyarázatot, amit nekem kell megadnom. De ez ritka eset, mert a
program
terv
úgy lett felépítve, hogy az ember alapvetően önmaga, önállóan találja meg a válaszokat.
Hozzá kell tennem azt is, hogy mindenképp szükség van azonban a közreműködésemre, ha új tudást nyújtok, például új könyvek, új művek révén. Ezek terjedhetnek a világhálón át is, bármilyen formában. Mert a világ változik.
S természetesen, figyelemmel kell kísérni a világ összes, külénféle információs területét, egységbe fűzni őket, előrejelezni kölcsönhatásaikat. Bizton hiszem, ez természetesen az én dolgom, képes vagyok rá. Valamint, ami a kizárólag saját műveimet érinti, azt is természetesen magam kell csináljam, nekem kell tovább fejlesztenem.
Éppen ezért, a
programnak
tervnek
eme részével kapcsolatban: mindenki, aki a
standard oktató program
szabványos oktatási terv
alapján tanul, egyszerűen időnként ismerkedjen meg az új anyagokkal is. Ezeket folyamatosan illesztem be az oktatási
programba
tervbe
.
MFV: Néhány éve már, hogy Carola Sarrasin is terjeszti az Ön tudását, Tanítását a "Thailand-project" keretén belül, Thaiföld északi részén. Milyen
perspektívát
távlatokat
lát Ön e kezdeményezésben?
GG: Carola Sarrasin, meglátásom szerint nagyon sokat tett úgy Thaiföldön, mint másutt is (hiszen korábban Európában működött), Tanításom terjesztése érdekében. Elmondhatom, hogy a Thailand-project nagyon sokat összefog a szellemi, a szellem általi fizikai fejlődésről szóló terület vezető irányzataiból. Az örökkévaló élet kánonjait gyakorlatilag tökéletesen pontosan abban a formában oktatja, mely a legjobban megfelel ahhoz, hogy Thaiföld nyugodt, jóindulatú környezetében tanulmányozzuk.
Mint említettem, magam az űrkutatásban alkalmazott műszerek kifejlesztésével foglalkozok mostanában, így nem is lenne lehetőségem személyesen közreműködni Thaiföldön. Mindazonáltal, a jövőre nézve úgy vélem, célszerű lehet valamilyen oktató tanfolyamokat tartanom, legyenek akár rövidebbek is, akár egyszeriek, ott a távoli területeken, beleértve Thaiföldöt is.
Ezzel kapcsolátban meg kell említenem azt is, hogy a Thailand-project keretein belül Tanításom
technológiáját
alkalmazását
nagyon pontosan adják tovább: a szabvány oktatási terv keretében, gyakorlatilag pontosan igazodnak az
Egyetemi
egyetemi
oktatási szinthez. Így tehát az, amit a Thailand-project keretein belül tesznek, nyugodtan mondható, megfelel az
Egyetemek
egyetemek
alap oktatási szerkezetének. Ezeket az
Egyetemeket
egyetemeket
mostanában szervezem a világ különböző pontjain.
Tehát éppen ezért, ez nagyon fontos, jelentős
projekt
munka
, mely nagyon sok ember számára nyújt
precíz
pontos
ismereteket az örök életről. Elméleti síkon, egészét tekintve megfelel a társadalom előtt álló feladatoknak, az öröklét felé vezető, nyugodt ütemű fejlődésnek.
Egyszóval, nagyon hálás vagyok Carola Sarrasinnak. Mint mindenkinek, aki a Thailand-project keretein belül részt vesz az oktatási folyamat szervezésében. Természetesen meggyőződésem, hogy akinek lehetósége nyílik tanulni e
projekt
munka
keretein belül, annak ez táviatilag igen sokat nyújthat; már csak azért is, mert ez az
Egyetemi
egyetemi
program
képzési terv
alapja is egyúttal. Aki részt vesz a képzésen, bízhat benne, hogy valószínűleg beszámítjuk ezt az
Egyetemi
egyetemi
képzési
struktúra
szerkezet
részeként.
MFV: Carola szeretne egy találkozót, nagy találkozót rendezni azok részvételével, akik az Ön Tanításának követői, akik mélyen tisztelik Önt. Mit gondol, volna lehetősége Thaiföldre utazni és részt venni egy ilyen találkozón?
GG: Mint említettem is, elméletileg, távlatilag, természetesen szeretnék részt venni egy ilyesmi találkozón. Most azonban űrkutatási berendezések fejlesztésén dolgozom, s jó pár berendezés az ipari titokvédelem bizonyos szintjének hatálya alá esik. Így egyelőre nem áll módomban bárhova elutaznom, mint például Thaiföldre sem. Természetesen egy valamikori későbbi időpontban, ha kevésbé titkos fejlesztéseken dolgozom majd, szóba jöhet egy thaiföldi látogatás, ez nekem is örömömre szolgálna. A helyszínen tanulmányozhatnám a környezet és az oktatási folyamat
harmonizálásával
összhangba hozásával
létrejövő
strukturát
szerkezetet
.
MFV: Napjainkban sok tudós, s más emberek is emlegetik, hogy különleges időket élünk, hogy a közeljövőben bekövetkezhet egy
kvantumugrás
parányugrás
, mely nagy változásokat okozna mind az emberek fizikai életében, mind pedig az emberek tudatában. Mi az Ön álláspontja e kérdésben?
GG: Nos, mit mondhatnék... Az iskolában, s az
Egyetemen
egyetemen
is német nyelvet tanultam. Egyszer kezembe került, s elolvastam egy könyvet németül a
kvantummechanikáról
parányműködésről
. Határozott,
konkrét
rögzített
álláspontot képviselt a
kvantumugrásról
parányugrásról
, miszerint ez egyféle
energia-állapotnak
magasabb energiaszintnek
felel meg. Mint tudjuk, létezik az anyag szerveződésének egy bizonyos kettős szemlélete: vagyis
mikroszinten
aprószinten
a mikroanyagot
az apróanyagot
tekinthetjük részecskének vagy hullámnak is.
Óriási jelentéségű e szemlélet, még fizikai szemszögből tekintve is. Az egyetemes energia-állapot felemelkedése: ez az, amit
kvantumugrásnak
parányugrásnak
tekintünk.
Emellett érthető az is, hogy létezik egy általános felfogás, s létezik egy szakmai értelmezés is. Jómagam az egyetemen részt vettem egyéves
kvantummechanikai
parányműködési
kurzuson
oktatáson
is, így szemlélhetem a dolgot akár az ismert hagyományos,
ortodox
elfogadott
álláspontról, akár az általános felfogás talaján állva. Összegezve elmondhatom, hogy az adott energiaszint feljebb emelésének kérdését meg kell oldani azért, hogy megoldjuk az élet végtelen kérdéseit. E kérdést a
kvantumugrás
parányugrás
szempontjából szemlélni: lenyegében ez az egyetlen alapvető, s az egyetlen hiteles fejlődési irányzat.
Épp ezért most pont olyan
technológiákat
eljárásokat
dolgozok ki, melyek a
kvantumugrás
parányugrás
, az energiaszint szempontjából, e szint emelésének szempontjából teszik lehetővé időben elérni e szintet.
Az oktatási
programnak
tervnek
is része ez. Segítségünkre vannak különböző berendezések is, például a PRK-1U, az örök életre vonatkozó
koncentráció
összpontosítás
fejlesztő eszköz. Gyorsabban kell oktatnunk az embereket; még azokat is, akik számára korábban ismeretlen volt az élet eme oldala. Hiszen az örök élethez fontos természetesen a megfelelő időzítés is, mert mindenki előtt ott áll e feladat, az örök élet feladata. Nekem pedig hozzá kell fűznöm, hogy természetesen magam is ebben az irányban fejlesztek, s azon
igyekszem
igyekszek
, hogy ebben az értelemben az mindenki számára elérhetővé váljék.
MFV: E nagy változások, ez a
kvantumugrás
parányugrás
minden embert érint? S ha nem mindenkit, mi lesz azokkal, akik, hogy úgy mondjam, hiányos ismereteik következtében hoppon maradnak? Akiket ez nem érint. Velük mi lesz?
GG: A dolog lényege az, hogy a
kvantumugrás
parányugrás
fogalma, hogy ez egy nagyobb, telítettebb energiaszint - nos, e fogalom mindenkit érint, a kilátásaink, kötelességeink miatt, a világ alapvető felépítéséből kifolyólag, s mert az örök élet szükségszerű, törvényszerű mindannyiunk számára.
Mindenkit érint. Minőségileg új szint. Mindenkit érint az energizálás, melyet úgy határozhatunk meg, hogy a végtelen jövő hatalmas energiaáramot ad a jelennek. Más kérdés, hogy széleskőrű felvilágosító munkára van szükség, széles körben meg kell magyarázni az embereknek a helyzetet, hogy mind a hagyományos fizika, mind pedig valamiféle általános nézőpontból a
kvantumugrással
parányugrással
kapcsolatban megértsék, hogy mindenre van megoldás.
Vegyük például Schrödinger
kvantummechanikai
parányműködési
egyenletét! Kijelenthetem: léteznek bizonyos megoldások, melyek a
kvantummechanika
parányműködés
nagyon sok olyan kérdésére is választ adnak, mik eddig megválaszolatlanul maradtak. Egészében véve, a tudomány lehetőségei óriásiak: a matematikáé, fizikáé, más tudományágaké. A tudomány szintjén képesek mindannyiunknak segítséget nyújtani.
A szellemi fejlettség szintjén pedig természetesen mindenki képes felkészülni önmaga is, például a Tanításom
programjának
anyagának
elsajátításával.
Felkészülhet, egyszerűen átléphet az érzékelés új szintjére,
hol
ahol
a rengeteg végtelen jövőt új energiaszintként érzékeljük. S amikor az ember látja a
horizontot
látóhatárt
, akkor már szabad, akkor már örökké élhet. Szóval én úgy vélem, hogy leginkább megismerés, oktatás kérdése az egész, ehhez pedig megvannak a jól bevált eszközök; nagyon hatékonyak,
garantáltan
biztos
sikerre vezetnek.
MFV: A valóság egyetemes átalakításáról van szó, talán új valóság kialakításáról? Mi az Ön hozzájárulása e folyamathoz?
GG: Magam, mint említettem, az örök élet mindenki számára térténő megvalósításával
foglalkozom
foglalkozok
. Esetünkben, a valóság átalakítása kérdésének szempontjából a lényeg az: több tudásra van szükség. Többre, mégpedig pontosan ilyen tudásra: mondjuk úgy, szűk szakmai ismeretekre, melyekkel elérhető az öröklét. Bár a szűk szakmai esetünkben inkább úgy értendő, hogy mindig szorosan egy területre irányul, az örökkévaló életre.
Ez az a feladat, melynek keretében magam is
igyekszem
igyekszek
hozzájárulni ahhoz,
mit
amit
én látok például az adottságommal; ahhoz,
mit
amit
magam is megerősítettem már. Különböző munkáimmal tanítani
igyekszem
igyekszek
az embereket, folyamatosan jelennek meg újabb műveim. Ez lehetőve teszi számukra, hogy tovább éljék megszokott, mindennapi életüket, társas életüket, mely semmiben sem különbözik a többiek
normális
hétköznapi
életvitelétől - s mégis, képesek legyenek a tudás minőségileg új szintjére továbblépni.
Tanításom módot nyújt erre, széleskörű gyakorlati eredményeink szavatolják ezt. Vegyük például hatkötetes kiadványomat: "Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja”. Szerepelnek benne az elért eredményeink is, úgy az enyémek, mint a követőimé, tanítványaimé is; s ezek arról tanuskodnak, hogy az emberek gyakran nagyon gyorsan és könnyen átlátják, megértik e fejlődési irányvonal lényegét.
Mint mai beszélgetésünk során már említettem, személyes képességei szerves részeként születésétől fogva megvan ez mindenkiben.
Ha ezt tovább vezetjük, oda jutunk, hogy ma már egyértelműen kijelenthetjük, a legfontosabb: sajátítsa el mindenki, idejében, a szükséges ismereteket. Épp ez az,
mire
amire
módot is nyújt a Tanításom.
Segítsünk egymásnak,
igyekszem
igyekszek
fejleszteni a műszaki hátteret is: ehhez kapcsolódik például az űrkutatási berendezések fejlesztése, mert így
kontrollálhatjuk
irányíthatjuk
többek közt a külső
kozmoszt
világűrt
is. Gondolok itt például a különféle, bonyolult
űrobjektumokra
űrbéli testekre
, s hasonlókra. Hozzátenném ehhez még
a technológiáimat
az eljárásaimat
is. Említettem, hogy korábban az Általános Gépipari Minisztériumhoz tartozó ágazatban dolgoztam, műholdas rendszereket, űrkutató műszereket terveztünk. Most kifejezetten az említett célok érdekében végzek hasonló jellegű tevékenységet. Hogy önállóan is folytathassam a munkát, bejegyeztettem egy újabb, űrhajók építésével kapcsolatos áruvédjegyet. Különleges eljárásokat dolgozok ki űrkutatási műszeripari területen, hogy elősegítsem olyan kérdések megoldását, melyek az emberek életét határozottan új, minőségileg más szintre emelik - az örök élet szintje ez. Módszereim nem csupán
lokális
helyi
, földi szinten alkalmasak erre, de lehetővé teszik a
kozmikus tér
űrtér
ellenőrzését is.
Mindezek miatt úgy gondolom, e folyamatban tudatosan, jóindulatúan, saját akaratából részt kell vennie minél több embertársamnak. Akkor ez valóban egy örömteli közösségi módszerré válhat, mely tárgyilagosan is különbözik más megoldásoktól, különleges tulajdonságainak köszönhetően: öröm, jóindulat,
pozitív
segítő
cselekedetek. Nyilvánvaló minőségi különbség ez, olyan jellegű, mint azt az előzőekben vázoltam.
MFV: Alkotó munkásságának egyik legújabb eredménye e készülék, a PRK-1U,
mit
amit
magával is hozott. Mire hat, mire alkalmas a berendezés?
GG: A PRK-1U-t, az örök életre irányuló
koncentráció
összpontosítás
fejlesztő eszközt két szabadalmamra támaszkodva fejlesztettem ki. Az egyik szabadalom "A
katasztrófa
csapás
-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze", a másik pedig "Az
információ
ismeret
-átadás módszere”. A szabadalom lényege: az ember
bioszignált
biojelet
generál
teremt
, azt
az optikai
a fényterelő
eszközökre irányítja,
az optikai
a fényterelő
eszközök pedig felerősítik a jelet. "Az
információ
ismeret
-átadás módszere" szabadalmamban leírtak szerint a rendszer úgy működik, hogy a jel gyakorlatilag azonnal, késés nélkül továbbadódik, a hatás pedig felerősödik; vagyis a második hatás szinte egyidejű az elsővel.
Ennek köszönhetően jóval magasabb szintre kerül az irányító energia (egyébként pont ez felel meg a
kvantumugrás
parányugrás
fogalmának, a magasabb energiaszintnek), ezáltal hatékonyabbá válik az emberi gondolat, felgyorsul a gondolkodásunk; s mint gyakorlati eredményeink mutatják, irányító tisztánlátás alakul ki az emberekben.
Az irányító tisztánlátás különleges vonása abban rejlik, hogy az ember nem csupán látja azt, ami nagy távolságra van, s szemeinkkel nem észlelhető, hanem akaraterejével képes egyidejűleg jobb irányba is terelni azt, az örök élet, az örök fejlődés irányába. Hasonló módon fejlődik az irányító előrejelzés is, ez a jövő eseményeivel kapcsolatos.
Jelentős javulások észlelhetők azokban az eseményekben, melyeket szellemi
szférájában
gömbjében
és fizikai szinten is kezel az ember; beleértve az emberi szervezettel kapcsolatosakat is.
A készülék
módosított
átalakított
változatát egészségügyi alkalmazások céljaira fejlesztettem ki. Ebben alacsonyabb szintű tudati
koncentráció
összpontosítás
is elegendő, műkédése viszont
automatizáltabb
önműködőbb
, s szélesebb körű
optikai
fényterelő
megoldásokat hasznosít.
E módosított
Ezen átalakított
berendezésnek van egy újabb, még magasabb szintet inditó kapcsolója is (már a megvalósítás szakaszában jár a fejlesztés). Ez pont a
kvantumugrás
parányugrás
szintű feladatoknak felel meg, megfelelő műszaki eszközökkel segíti a
kvantumugráshoz
parányugráshoz
szükséges
preciziós
nagy pontosságú
rendszer működését.
Alkalmazom továbbá a számsoros rendszereket is; ez egy másik újítás: a lencsék mellett számok jelennek meg. Ezek együtt alkalmazhatók azokkal a számsorokkal, melyeket a különböző irányítási módszerek kapcsán korábban
publikáltam
adattam ki
. És természetesen egyszersmind önálló,
az optikai
a fényterelő
résszel együttműködő irányító szintekként is működnek ezek - hiszen a jövő
technológiájáról
alkalmazott tudományáról
beszélünk.
Még ha megszűnik is az elektromágneses teret biztosító áramellátás (például kiég a tápegység), akkor is végtelen üzemben, örökké működik a rendszer. A számsoros rendszerek és
az optikai
a fényterelő
rendszerek együttes alkalmazása biztosítja azt az adott
kvantummechanikai
parányműködési
szintet, mely lehetővé teszi a felhasználónak a munka folytatását, hogy örök időkre hatékonyak maradjanak a cselekedetei, elérhető legyen számára az öröklét.
Ezért tartom ezt új szintű,
új generációs
magasabb fejlettségű
technikának
alkalmazott tudománynak
, melynek segítségével feladatainkat olyan körülmények közepette is elvégezhetjük, amikor végtelen mennyiségű energiára van szükségünk, valamint tudnunk kell ezt az energiát, ezt a hatást az emberi Tudattal irányítani.
MFV: Ki a célközönség? Kinek van szánva elhelyezésre és használatra?
GG: Ez az eszköz úgy lett megtervezve, nevezetesen a PRK-1U, hogy minden ember tudja használni. Mert, ahogy mondtam, minden ember rendelkezik a képességek lehetőségével, hogy végtelen élete legyen, de nem minden ember tud megnyílni ebben az irányban önmagától. Ezért az eszköz lehetővé teszi a képességek kibontását minden ember számára, aki korábban talán nem gondolt az örök élet elérésének feladatára.
Azok az emberek is használhatják, akik szellemileg fejlettek, mert az örök élet összpontosítását attól a szinttől kezdve fejleszti, ahol éppen vannak. Ebben a tekintetben lényegében az eszköznek végtelen erőforrása van.
A berendezés
programjának
működésének
egyik eleme: amint az ember megtanulta azt tenni, amiben a készülék segíti, egyszerűen továbblép a fejlődés következő szintjére. Az előző szint pedig, melyet a berendezés segítségével elsajátított, már személyes irányító szerkezetként marad meg benne. A készülék tehát szellemi edzőpadnak is tekinthető, mellyel elsajátíthatóak az örök élet feladatainak megoldásához szükséges készségek. Szóval, mint mondottam, fölöttébb hasznos a készülék azoknak is, akik elértek már bizonyos szintű fejlettséget. Bizonyos vagyok benne, hogy ők is hatékonyan alkalmazhatják.
Most
dolgozom
dolgozok
például a továbbfejlesztett,
módosított
átalakított
változattal: újabb kapcsoló a készülék működésének felgyorsítására, számok láthatók... Nos, az egyéni jellemzők beállítása során vettem észre, hogy amikor a készülék leírását olvassák, egyúttal fejlődnek szellemileg, egyre több erőforrást is felhalmoznak magukban. Így viszont lehet növelni a berendezés erőforrásait is: újabb változókat adhatok meg az elektromágneses térre,
modosíthatom
változtathatom
az optikai
a fényterelő
összetevőket, hogy növeljem a teljesítményt; stb. S ahogy az említett beállítás, behangolás befejeződik, máris jóval nagyobb teljesítményű eszköz marad a felhasználónál, amivel később, egyénileg is sokkal gyorsabban tanulhatnak majd.
Természetesen mindez nem puszta véletlen: gyűlnek az adatok, mind hasznosabb
statisztika
adat összefüggés
segít a továbbfejlesztésben. A cél, hogy minél kevesebb egyéni beállítással is, gyakorlatilag egyetemesen üzemeljen a berendezés. Ezért állítható bizton, hogy bárki használhatja
a standard
az alap
, elsődleges beállításokkal is, ezért alkalmazhatja hatékonyan gyakorlatilag mindenki.
Már több mint egy éve dolgozunk a készülékkel, s eddig nem volt egyetlen
negativ
rossz
tapasztalatunk sem. Nagyon sok visszajelzés érkezett arról, hogy jól alkalmazható pontosan az említett irányítási területeken, fejleszti az irányító tisztánlátást, az irányító előrejelzést, fiatalít. Szintén nagyon jó eredményeket kaptunk az események, bármely esemény irányíthatoságáról. Az adatok megtekinthetők a hivatalos honlapon is, mint bármely más tudományos rendszer esetében, aminek megvannak a tudományos és műszaki alapjai, a szabadalmak, a
konkrét
kézzelfogható
, emberek százai által beküldött eredményei. Mindez
publikus
nyilvános
, s immár nyugodtan elmondható, hogy a médszer tökéletesen biztonságos, nem gerjeszt semmilyen káros mezőt, lehetővé teszi a végtelen fejlődést.
Segítségével nagyon gyorsan megszerezhetők azok a készségek, melyek az örök élet feladatainak (beleértve a
kvantumugrás
parányugrás
feladatait is) megoldásához szükségesek.
MFV: Be tudná mutatni a nézőknek a készüléket, figyelembe véve az Ön különleges adottságait is? Hogyan kell
programozni,
beállítani? Hogyan működik?
GG: Természetesen. A készülék beállításakor, amikor a felhasználó egyéni vonásaihoz igazítjuk, irányító tisztánlátást alkalmazok. Figyelem, mi történik, milyen kölcsönhatás alakul ki a készülék használata során, milyen kérdések merülnek fel.
Most például a kölcsönhátásokra ügyelek. Elöször is az örök élet szintjére, mely születésétől fogva megvan az emberben. Figyelemmel kisérem, milyen fejlődés tapasztalható a következők során,
mikor
amikor
bizonyos időt dolgoztunk már önállóan is. Kiderül, hogy ez a szint, az örök élet egy adott
szférája
gömbje
, mely születésekor már az emberben van:
szegmenseitől
részeitől
függően, a test különböző területein nem egyformán jelentkezik.
Vegyük például a gerincoszlop ágyéki területére összpontosuló
szférát
gömböt
! Innen, a
szférától
gömbtől
a fény keresztülhatol a testen. S az örök élet anyagát, amit a készülék
generált
teremtett
, kezdem
geometrikusan
mértanilag
összekapcsolni azzal, ami az ember születésének elsődleges szintjéből származik - ez való Istentől, ezt teremtette Isten.
Amikor a két fény összefonódik, egybeér, akkor látjuk, hogy az örökkévalóság fényének e kapcslódási szintje, ahol összeér az emberből és a készülékből jövő: ez az a pont, itt az a feladat, melyhez irányító tisztánlátás szükséges, hogy minél gyorsabban, zökkenőmentesen és pontosan menjen végbe az összefonódás.
MFV: Beszéltünk már a
kvantumfolyamatról
parányfolyamatról
. Ebben, a
kvantumugrás
parányugrás
egyetemes folyamatában játszik-e valamilyen szerepet az Ön készüléke?
GG: Igen. Mint említettem, ha a hagyományos fizika nézőpontjából indulunk ki, melyben a
kvantumugrás
parányugrás
egy másik energiaszintet jelent, úgy annak megfelelően, itt pontosan az energiaszint növekedése, az új energiaszintre kerülés az, melyet a
kvantumugrás
parányugrás
strukturája
szerkezete
valósít meg, ha az örök élet elérése szempontjából tekintjük.
Vagyis a
kvantumugrás
parányugrás
nagyon sokféle, bonyolult
mechanizmusainak
működéseinek
feltételei közepette a készülék biztosítja azt a pontos
programot
útmutatást
, mely gyors eredményekhez vezeti az embert. Bizonyos esetekben az ember pont a berendezés segítségével sajátíthatja el azokat az alapvető irányító megoldásokat, melyekre sürgős szüksége lehet a
kvantumugrás
parányugrás
körülményei között.
Pontosan ezt a feladatot hajtja tehát végre, amikor a
kvantumugrás
parányugrás
során mindenkinek része lesz az örök életben, az örök fejlődésben.
MFV: Még mindig a
kvantumugrásnál
parányugrásnál
maradva: mit tanácsolhatnánk az embereknek, hogy a lehető legjobban,
harmonikusan
kiegyensúlyozottan
vészeljék át a helyzetet?
GG: Úgy vélem, az embereknek arra kell ráhangolódniuk, azt kell célul tűzniük maguk elé, hogy az örök életet kell elérni, neki és mindenki másnak is. Örök élet önmagunknak, örök élet mindannyiunknak, jelen fizikai testünkben: ez legyen a cél.
Ha erre összpontosítunk, azzal nem csak a
kvantumugrással
parányugrással
kapcsolatos kérdéseket oldjuk meg, hanem a fejlődés következő szintjén felmerülő, más jellegű
problémákat
gondokat
is. Például, miután elértük az örök életet, új fejlődés, új feladatok jelentkeznek az ember előtt; egyre többen szembesülnek is már ezzel.
S ezzel el is jutottunk oda, hogy ehhez, meglátásom szerint, nagyon fontos az a
technologiai
műszaki
megoldás, mely segítségünkre lehet ekkor. A
kvantumugrás
parányugrás
során nő az energiaszint, de e folyamatot tudnunk kell szabályozni. Ehhez megfelelő és pontos eljárás kell. Tanításom pontosan ezt a módszert segít elsajátítani, a PRK-1U
koncentráció
összpontosítás
-fejlesztő készülék pedig az energianövekedés folyamatának pontosságát biztosítja.
Pontosság,
precizitás
fokozott mértékű gondosság
nem általánosságban véve, hanem kifejezetten azokban a
strukturákban
szerkezetekben
, azokban a
vibrációkban
rezgésekben
, melyek örök életet adnak.
Tanácsom tehát a következő: először is, mindenben és feltétlenül követni az örök élet eszméjét; másodszor pedig, alkalmazni Tanításom
technológiáit
módszereit
, műszereset és oktató jellegűt, hogy szüntelenül, minden pillanatban a gyakorlatba is átültethessük azt.
MFV: A cél tehát az, hogy a
kvantumugrás
parányugrás
folyamata során minél többen eljussanak a fejlődésnek erre az új, magasabb szintjére. Mit tegyünk, milyen rendszabályokat kövessünk, hogy valóban minél többeknek sikerüljön?
GG: Többször is szóba került már, hogy ez mindannyiunk feladata, mindenkit érint. Az emberek fő feladata: átadni tudásukat másoknak is. Azon túlmenően, hogy saját, személyes eredményekkel büszkélkedhet, másokkal is törődnie kell.
Elsajátította a
technológiát
módszert
, megvan benne a kellő ösztönző erő, van ideje,
ideológiailag
gondolatrendszerileg
felkészült, a fejlődés egyetlen természetes lehetőségének tartja, stb. Kiforrott világnézetét, mely, mint tárgyaltuk, valóban helyes is, legyen hát képes továbbadni másoknak is!
Mindenki kötelessége ez: továbbadni másoknak; megtanulni, hogyan adjuk tovább örökké - ez az a feladat, mely mindannyiunkra vár.
MFV: És a legutolsó, legfontosabb
téma
tárgykör
, ami így hangzik: Ön az örök életű fizikai testről beszél. Hogyan lehet ezt elképzelni és hogyan lehet ezt elérni?
GG: Örök élet a fizikai testben - a tudás
paradigmái
mintapéldái
szerint semmiféle különleges
problémát
gondot
nem jelent. Miért? Ha megtanuljuk a tudaton keresztül helyreállítani a szöveteket, irányitani az eseményeket - melyek már nem hordoznak alapvető károkozásokat - akkor világos, hogy ezek örök életet biztosítanak az örökké létező
Kozmoszban
Világegyetemben
, az örök Földön, stb.
Ezért az örök életű fizikai test szemszögét nézve, ha még ehhez hozzátesszük Isten, az egész Világ Teremtőjének a cselekedetét is, és mi hasonlóan cselekszünk, akkor gyakorlatilag
kontrollálni
irányítani
tudjuk az egész külső Világegyetemet, azaz a
kozmikus fizikai
világűri
teret is. EbbőI következik, hogy az ember belekezdve
konkrét
adott
érezhető dolgokba, - például meggyógyul, másoknak segít, a PRK-1U-hoz hasonló műszaki eszközöket épít, amelyek az életet biztosítják.
Egyesítve az Isteni szellemi cselekedetet eme
technológiákkal
módszerekkel
- az örök élet
garantálva
biztosítva
van, függetlenül a
kozmikus
világűri
tér fejlődésének
strukturájátol
szerkezetétől
és függetlenül még attól is, hogy amennyiben megvan az Isteni szinttel a kapcsolat, hogyan fejlődik a szellemi
szféra
terület
, mennyire gyorsan.
Meg kell érteni, hogy az örök élet biztosítása mindenhol meg kell történjen, az élet ténye miatt. Amikor a fejlődés így halad, akkor jelenik meg egy minőségileg új szint. Akkor nyilvánul meg, amikor sok ilyen ember lesz, sőt ők szellemileg különböző
életstrukturákkal
életszerkezetekkel
rendelkeznek. Más élő teremtmények is elkezdenek örökké élni, egyszerűen azért, mert a világ ilyenné vált.
Ezért éppen ez a bizonyos - fogalmazzunk pontosan - Isteni szint biztosítja ezt. Így ezt egyidejűleg szintén meg kell ismerni. Ezzel kapcsolatosan Tanításomban megtalálható a tudomány és a vallás, azaz a vallásos és a tudományos megismerés - ezek az örök élet egyenértékű megismerési és megvalósítási rendszerei.
MFV: Van-e már
információja
ismerete
olyanokról, akik örökké élnek?
GG: Igen, van. Azt veszem észre, hogy a
technológiáim
módszereim
szerint tanuló tanítványaim között egyre többen vannak, akik az örök élet tudatának nézőpontjából már teljesen el vannak látva
információval
ismerettel
és
technológiákkal
módszerekkel
. Nekik már semmilyen
problemát
gondot
nem okoz örökké élni.
Ahogy már említettem, itt mindenkiről szó van, nem egyesekről, és nemcsak néhány emberről vagy millióról, általában véve mindenkiről. Ezért fontos annyira fejleszteni a szellemi megismerés
szféráját
területét
, a tiszta, fényes
lakonikus
célratörő
tudást, ahol már kimondhatóvá válik: az Isteni tudást összevegyítjük a mindennapos gyakorlatunkkal,
technikáikkal
módszereikkel
, amelyek az örök életet biztosítják.
Ekkor mondhatjuk, hogy ennek a folyamatnak az átvitele minden ember számára - helyes megközelítésben - már nem annyira hosszú idő.
MFV: Változások korát éljük. Erről már volt szó. Nyugtalanság, bizonytalanság. Ön egy
globális
mindenre kiterjedő
kvantumugrásról
parányugrásról
beszél. Van-e valamilyen javaslata, amit az emberiségnek át kíván adni?
GG: Minden embernek az örök életet kívánom. Ugyanúgy javaslom ezt, mint a tanulás rendszerét, amit gyerekkortól kezdünk el az iskolában. Vagyis ezzel is
speciálisan
különösen
foglalkozni kell, időt szánva rá. Jobb napi szinten belemerülni, úgy mint bármely, az élethez feltétlenül szükséges megismerési rendszerbe.
Ahhoz, hogy az embernek legyen mivel foglalkoznia, először is megvannak a képességei
azok,
önmaga vagy ennek a folyamatnak a fejlesztésére. S természetesen ezt a Tanításom mindenkinek lehetővé teszi, aki olvasni tud.
Mert a Tanítás
szövegformában
szöveg alakban
van, amit legnagyobbrészt
diktafonra
hangrögzítőre
mondok, azaz élőszóként fogják fel. Amikor így felmondom, megnézem a jövő
információját
ismeretét
, s úgy helyezem el a szavakat,
frázisokat
kifejezéseket
, hogy azok az örök életet biztosítsák mindenkinek. Ezért bárki aki hallgatja, megtalálhatja magának azt az eszközt, módszereket, készségeket, amelyek a Tanítás szövegei alapján az örök élet
technológiáinak
módszereinek
az elsajátítását teszik lehetővé.
Habár, igen, a világon sok jelenlegi és jővőbeli
probléma
gond
van, javaslom a Tanításom tanulmányozását, mert fejlődik
tőle
az irányítói tisztánlátás és az előrejelzés képessége, így lehetővé válik az események irányítása. Továbbá ezen képességekkel megvizsgálható az oktatás kezdetének összeállítása, vagy a tökéletesen pontos események előrejelzése is.
Tudjuk, hogy
az információ
a tudás
ismerete, mi több, a kijavítás képessége a következő irányítások által: a tudat
makroszabályozása
felépült-rendszer szabályozása
általi egész világot érintő irányítás, vagy valamely fizikai cselekedet általi irányítás; ezek segítségével az előttünk álló feladatok megoldhatóak.
A tanítás eszköztára megadja a teljes tárházát annak, mit is kell csinálni. Amiről a Tanítás szól, az maga a
biztosítás
biztosíték
arra, hogy más rendszerek mélyebb megismerését segítse, és ellenkezőleg is. Úgy vélem, hogy mindezek lehetővé teszik az örök élet elérését.
Javaslatom tehát: rendszerszintű oktatás, Tanításom
apparátusának
eszköztárának
, műszaki eszközeinek, mint a PRK-1U-nak a felhasználása. És természetesen a saját fejlődésünk.
MFV: Nagyon köszönöm
az interjút
a beszélgetést
. Sikereket kívánok ennek a valójában összetett feladatnak a megvalósításában. Mindenekelőtt pedig az ehhez szükséges erőt is kívánom! Nagyon köszönöm, amit az emberiségért tesz!
GG: Én jómagam is nagyon hálás vagyok ennek az örök élet vonatkozásában jól összeállított
interjúnak,
beszélgetésnek az elkészítéséért. Mindenkinek köszönöm az ebben való közreműködést.
Szeretném megjegyezni, hogy lehetőségeimhez mérten, saját tetteimmel és közös erőfeszítésekkel mindenkinek az örök életet biztosítjuk.
Mindenki részvétele fontos, minden egyes emberé, s mindenki a saját helyén részt vesz eme folyamatban. Ennek megfelelően, úgy vélem, mindenkinek egyenlően biztosítjuk az örök életet, meglehetősen gyorsan. Bizonyos feltételek mellett, amikor ez a folyamat a közeljövőben elkezdődik, - úgy vélem, hogy már elég gyorsan, tisztán és élesen látható ez tudományos, tárgyilagos
kritériumok
meghatározás
alapján is.
Gyakorlatilag világosan látható, hogy eme folyamatban mindenki részvétele egyedi és kötelező. Úgy vélem, ideje ráhangolódni egy közös részvételre, függetlenül attól, éppen milyen folyamatban zajló ügyeink vannak. Ha megnézzük, én már egy jó ideje ezen dolgozok, de mindenki, aki épp most kezd el ebbe az irányba tevékenykedni, részt tud vállalni - és ez felbecsülhetetlen.
Észre kell venni: az örök élet mindenki közös ügye.
MFV: Nagyon köszönöm!
GG: Köszönöm szépen!
MFV: Kedves nézőink!
Hallhatták, hogy egy
globális
mindenre kiterjedő
kvantumugrásról
parányugrásról
beszélünk, egy folyamatról, amelyből mindenki ki tudja venni a részét. Önállóan lehetőségeihez képest, akarja-e vagy nem. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
Megvan a lehetőségük, hogy nagyszerű tudást és
technikát
módszert
kapjanak a
Thaiföldi Projekt
Thailand-project
keretein belül. A
Thaiföldi Projekt
Thailand-project
információi
elérhetőségei
láthatóak (tanfolyami, rendezvényi jelentkezések). A továbbiakban mindenki maga eldöntheti, hogy akar-e ebben a
globális
bolygó léptékű
folyamatban részt venni, avagy nem.
Köszönöm a figyelmet! A legközelebbi viszontlátásra!
Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net