Grigorij Grabovoj Tanítása

Grigorij Grabovoj Tanítása ötvözi a tudományt, a vallást és a művészetet, az egészség helyreállításának és az események irányításának módszertana, az ember szabad akaratának tiszteletben tartásán alapul, és minden emberhez szól.

Tartalomjegyzék

Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről"

1. Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" célja az egyetemes megmentés és minden egyes ember megmentése, és az örök, teremtő, harmonikus fejlődés biztosítása.

2. Grigorij Grabovoj Tanításának legfontosabb feladata egy lehetséges bolygóméretű csapás megelőzése.

3 Grigorij Grabovoj Tanításainak gyakorlati megvalósítása azon alapul, hogy a tanítvány mindenekelőtt tudata révén a mindenki megmentésére és az esetleges bolygóméretű csapás megelőzésére irányuló cselekvést hajt végre, és e cselekvés révén jut el feladatai megoldásához. Ugyanakkor a tudat fénye kiterjed a világ bármely eseményének fény-ismeretére, és megvalósul bármely esemény teremtő irányítása.[1][2]

Szakértői vélemények bizonyítják Grigorij Grabovoj Tanításainak hatékonyságát a Tanítások céljait illetően.[3]

Grigorij Grabovoj Tanításának fejezetei

1. Egészségügy

2. Előrejelzői irányítás

3. Oktatás

4. Tudomány

4.1. Grigorij Grabovoj tudománya

4.2. Az összes ortodox és ismert tudományág Grigorij Grabovoj magyarázatában

5. Művészet és művelődés

5.1. Művészet

5.2. Művelődés

6. Irányítás

6.1. Politika

6.2. Közgazdaságtan

6.3. Társadalomtudomány

7. Vallás[2]

Képzési rendszer

Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" szerint Grigorij Grabovoj a tudatának fényén keresztül tanítja a makromegmentés megvalósítását és egy esetleges bolygóméretű csapás megelőzését, és ezen keresztül az események irányítását.

A szemináriumok és előadások résztvevői bizonyítványt kapnak. A munka során elért eredményei alapján a hallgató olyan bizonyítványt kap, amely feljogosítja Grigorij Grabovoj Tanításainak terjesztésére.

A Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" terjesztésével foglalkozó önkéntesek, megbízott tanácsadók, engedéllyel rendelkező oktatók Grigorij Grabovoj Tanításának megvalósítását és terjesztésének módszereit tanítják, hogy mindenki számára biztosítsák az örök életet Grigorij Grabovoj Tanításának terve alapján.[1][4]

Vallás

Az ember örökkévaló és teremtő

Tanítása szerint a Teremtő teremtette a Világot. A Teremtő megtalálta a módját, hogy a látszólag semmiből - szeretet energiából - élő fényt teremtsen, amely örökké megújul, örökké él, örökké létezik. A Teremtő mindent örökkévalónak teremtett és folyamatosan teremt. Megtalálta a módját, hogy fényből atomokat teremtsen, azokból pedig molekulákat, fehérjéket, sejteket, szöveteket, szerveket és testeket. Mindent egyedinek, önálló személyiségnek teremtett, így nemcsak egy fűszálnak vagy embernek, de minden fénynek és atomnak is saját személyiséget adott, így akárcsak minden ember, minden atom is - bár vannak hasonlóságok közöttük - különböző.[5][6][7]

A Teremtő mindennek, amit teremtett, szabad akaratot adott. A szabad akarat szabad mozgási és szabad fejlődési lehetőséget jelent, és ez biztosítja, hogy a Világ sokszínű, változatos és örömteli legyen. A Teremtő a Világot örökkévalónak és egyben végtelennek is teremtette, hogy mindig lehetőség legyen újat felfedezni, megismerni, örömöt átélni.[7]

A Világ minden teremtményének az alapja Isten, Őbelőle teremtődik minden. Megmutatta minden teremtésének folyamatát. Mindent örömből, fényből és szeretetből épít fel.[7][8]

A Teremtő megteremtette Önmaga képére és hasonlatosságára az Embert. Minden embernek saját személyiséget, szabad akaratot, és szabad fejlődési lehetőséget adott. Az ember ezáltal örökkévaló, szabad, teremtő, és él, akárcsak a Teremtő. Az ember képes örökké élni és örökké létező bármit teremteni a saját öröméből, fényéből, szeretetéből.[7]

Az ember több szerkezetből áll. Ezek a lélek, szellem, tudat, és fizikai test. Minden szerkezete a saját terében létezik és mozog. A lélek mindig Isten terében van, a szellem a szellem terében dolgozik, a tudat a tudat terében fejlődik, a test pedig a látható Világban mozog. Az ember lelke tökéletes, megingathatatlan és minden tudással rendelkezik. Az ember a szellemével képes munkát, szellemi munkát véghezvinni, például gondolatképet alkotni vagy megmozdítani a testét. A tudat észleli a Világot, és tudást halmoz fel. A tudat a mindent tudó, Istennél levő saját lelkétől kéri és kapja meg a tudást, annyi tudás-fényt, amennyit be tud fogadni, és ezt a szelleme szállítja el a lélektől a tudatig. Az ember a tudata alapján építi fel a fizikai testét, a tudata határozza meg a fizikai testének kinézetét és lehetőségeit.[9]

Az ember a szabad akarata szerint megtapasztalhatja az eredendően fiatal testtől, egészségtől, és örök élettől eltérő állapotát is, például a betegséget, az öregséget vagy azt, amikor a testét már nem tudja megmozdítani. Mivel az ember eredendően fiatal testűnek lett tervezve, ahhoz, hogy megöregedjen, hosszú időn keresztül kell készülnie az öregségre, tudatában tartani, hogy meg fog öregedni. A fiatal test megőrzése is jár munkával, de lényegesen kevesebbel, mint a test öreggé tétele. Amikor az ember eltávozik, a lelke, szelleme, tudata érzékeli az állapotot, az ember tovább él, de már fizikai test nélkül. Ebből az állapotból úgy tud könnyedén visszatérni az anyagi létezésbe, hogy a leendő szülőkkel lelki szinten megegyezik, majd a szerelemmel történt fogantatás után elkezdi felépíteni újra a fizikai testét a szülőktől örökölt tudás, a szülőktől kapott szeretet, és az édesanyától kapott anyagi táplálék segítségével. A feltámasztás tudásának birtokában azonban az ember önállóan is képes újra megteremteni a saját fizikai testét. Ehhez a lelkében eredendően meglévő, erről szóló tudást kell a tudatába emelnie vagy élő emberektől megtanulnia, rá kell ébrednie saját örökkévaló és teremtő mivoltára, és szeretetfényéből felépíteni a fizikai testét. Az élő emberek a szeretetükkel és teremtő tudatukkal nagyban tudják segíteni ebben a munkában.[8][10]

Az ember egyéni tudat-fény-rezgésével teremti az általa megélni kívánt eseményeket, az emberiség közös (átlag) tudat-fény-rezgése pedig teremti a mindenki által látható valóságot. Hasonlóan egy zenekarhoz, ahol mindenki zenél valamit, de jobbára mindenki az átlag hangzást hallja. Ha viszont valaki képes jóval hangosabban játszani a többieknél, akkor a többiek is az ő zenéjét hallják inkább, és ha megtetszik nekik, igazodhatnak hozzá.[11]

Az ember a gondolataival, érzéseivel - teremtő lévén - akkor is teremt, ha annak nincs tudatában, ha tudatát csak észlelésre használja. Ezáltal olyan eseményeket is teremthet, amit valójában tudatosan nem akarna, mint például háborút. Az ember, amint feljebb emeli tudatszintjét az észlelő szintről a teremtő szintre, és tudatosan elkezdi használni képességeit, gondolkodásának, érzéseinek fény összpontosítását, úgy megteremthet magának bármilyen eseményt, például anyagi bőséget vagy szerelmet. Amint elkezdi nagyon sok ember célul kitűzni az örömteli örök életet minden és mindenki számára, és tudatosan kezdi el használni teremtőerejét - például egyszerűen a megmentés, és örök élet rezgését megtestesítő számsorra összpontosítja szeretetfényét -,[12] úgy az a valóság fog megnyilvánulni.[11]

Tanítása szerint az ember feladata az összhang, a kiegyensúlyozottság, a harmónia megteremtése a Világban.[13][7]

Az Isteniség elve: A törekvés a romolhatatlan testre, az örök életre, és az igaz tudat fejlődésére az ember létezésének legfelsőbb virágzása.
– Grigorij Grabovoj[8]

Szemináriumok

Grigorij Grabovoj Tanítása „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” több száz szerzői szemináriumot tartalmaz Isten Lelkéről, Szelleméről, Tudatáról, Fizikai Testéről, az ember lelkéről, szelleméről, tudatáról, fizikai testéről, valamint a fiatalításról, örökkévalóságról, végtelenségről, térről, időről, Kozmoszról, Földről, makrorendszerekről, mikrorendszerekről és egyéb témákról, amelyeket idővel könyvekben is megjelentet.[14][15][10]

Szerzői szemináriumainak felsorolása megtalálható a https://Grabovoi.wiki/ oldalon.

Irányítás

Grabovoj-számsorok

Lásd még: Grabovoj-számsorok

Tanítása szerint a tisztánlátásával meghatározott számsorok a számsor rendeltetési területe - például emberi szerv, lelki állapot, vagy esemény - egészséges állapotba visszahangolását végzik. Működésük alapja az, hogy a valóság minden eleme - az események, az anyag, az atomok - fényből épül fel, a fény hullámhossza szerint a fénynek rezgése van, és az adott valóságelemnek van egy eredő rezgése, csakúgy, mint egy zenekarban játszó zenészek játékának van összhangzása. Tanítása szerint a gondolatnak, és így a szám gondolatnak is van rezgése, a számsornak pedig eredő rezgése. Továbbá az ember a tudatával, gondolatával irányítani tudja, hogy a gondolatával keltett rezgés hol hasson azzal, hogy a keltett rezgést tudatában fedésbe hozza a valóság elemével.

Egy számsor alkalmazása például történhet úgy, hogy azt számjegyenként vagy egyszerre látva képzeletben el kell helyezni egy gömbben - a gömb ezáltal felveszi a rezgést -, és a gömböt rá kell mozgatni a valóság elemére, például a gyógyítandó szervre vagy a Föld bolygóra.[12] A számsor a külső valóságban is elhelyezhető, például felírható egy papírlapra, és arra időnként rápillantva vagy zsebben hordva azt megérintve a jelenléte a tudat figyelmének központjába emelhető, így a hatása előidézhető. Ez egy tudati és szellemi munka, ezért a számsor használatának eredményessége függ a tudat és a szellem fejlettségétől, valamint a végzett munka hosszától és a munka megismétlési számától. Továbbá egy, a valóságban már megnyilvánult anyag megváltoztatása több munkát igényel, mint egy esemény alakítása, ami még csak a jövőben létezik. Tanítása szerint mind a tudat, mind a szellem fejleszthető az általa megadott összpontosítási és irányítási gyakorlatok segítségével.[7][16][17]

A világhálón jelentek meg olyan honlapok, amelyeken félrevezető számsorok találhatók, ezért csak Grigorij Grabovoj könyveiből és hiteles forrásból[18] származó számsorok használata javasolt.

Grigorij Grabovoj tudománya

Lásd még: Grigorij Grabovoj tudományos munkássága

Tudományának meghatározása

Az általa javasolt tudománynak egészen más céljai és természete van, mint a jelenlegi tudománynak. Szerinte az emberiség és az egész világ teljes megsemmisülésének valós veszélyének elkerülése érdekében a tudománynak meg kell határoznia a világ bolygóméretű pusztulástól való megmentésének módját.

A tudományát olyan elvekre építi, amelyek szerint a teremtés egymást követő cselekedetei révén meghatározott eredmény érhető el, teljes ellenőrzést gyakorolva mindegyik lépés felett. Tudománya, amely egyúttal a megmentés tudománya is, arra irányul, hogy végül elérhető legyen a megmentés, ugyanakkor megfelelőképpen megváltozzon a fennálló valóság.

Tudománya, melyet igazi tudománynak nevez, a helyzet ismeretében először is úgy változtatja meg a valóságot, hogy elérje a megmentés eredményét, utána biztonságot épít, végül pedig minden eseménynek az egyén számára helyes irányba történő további fejlődése van meghatározva. Ugyanezen minta szerint érhető el minden más hasznos eredmény, felfedezés is.

Az igazi tudományban nem lehet szó arról, hogy egyszerűen csak megállapít néhány tényt. Ha valamely meglévő rendszer vagy rendelkezés nem járul hozzá a kívánt eredményhez, az azt jelenti, hogy ezeket a rendszereket meg kell változtatni, beleértve a törvények rendszerét is.[19][20][21]

Szellemi tulajdon tanúsítványai, engedélyei

Információs-Szellemi Újdonságok Nemzetközi Bejegyző Kamarája tanúsítványai-engedélyei Grigorij Grabovoj részére:

Doktori értekezései

Találmányai

Szabadalmai

Egészségügy

Lásd még: Grigorij Grabovoj tudományos munkássága

Lásd még: Grigorij Grabovoj művei

Tanítása szerint az ember a tudata fejlesztésével, és annak megfelelő használatával képes saját egészségét megvédeni vagy szükség esetén helyreállítani.[2] Ennek a munkának a segítésére felhasználhatók a belső vagy külső valóságban elhelyezett irányítói számsorai,[→] valamint találmányai, a kristálymodul eszköz, amely megfelelő szakember számára képes segítséget nyújtani sérült sejt sugárzását visszaállítani egészséges sejt sugárzásához, vagy a PRK-1U eszköz, amely felerősíti a tudat örök életre történő összpontosítását, ezáltal segíti a test eredeti fiatal, egészséges, örök életű állapotba történő visszaállítását, a megfiatalodást és a gyógyulást.

Az emberek egészségét, örömét és a világ helyreállítását szolgálják a háziállatok és haszonállatok meggyógyításához megadott irányító számsorai is.

Grigorij Grabovoj Tanítása nem helyettesíti az orvosi kezelést. A Tanítás semmilyen formában nem korlátozza az embert abban, hogy egészségügyi intézményhez forduljon kezelésért.[32]

Múvelődés és művészet

Lásd még: Grigorij Grabovoj művészete

Művészeti alkotásai

Toll és tus, linóleummetszet, pasztell, akvarell, és gouache módszerekkel készített, az örökkévalóság jellemvonásait kiemelő rajzai és festményei segítik az embert abban, hogy azok nézésével, a képek belső logikájának felfogásával megtalálja azokat a mindenhol fellelhető helyeket, ahol az örökkévalóság a legnagyobb mértékben valósult meg, ezzel az ember képezni tudja önmagát az örök élet állapotára.[33]

Grigorij Grabovoj verse az Emberhez

Ember!
Te vagy a világ. Te vagy az örökkévalóság.
Erőid végtelenek.
Lehetőségeid korlátlanok.
A Teremtő öltött benned testet.
Az Ő akaratát őrzöd,
Az Ő akaratára alakítod a világot.
Benned a szeretete.
Szeress minden élőt, mint Ő,
Ki téged alkotott.
Ne keményítsd meg a szíved.
Jót gondolj
És jót tégy.
A jó hosszú életet hoz.
A szeretet halhatatlanságot ad.
Hit és szeretet - az bölcsesség.
Hittel és szeretettel
Felélednek alvó erőid,
Velük elérheted álmaid.
Halhatatlanság: az élet arca.
Mint ahogy az élet -
Az örökkévalóság nyoma.
Teremts! hogy az öröklétben élj.
Élj! hogy öröklétet teremts.
– Grigorij Grabovoj[34]

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek

 1. ^ a b "Grigorij Grabovoj Tanítása „Az üdvösségről és a harmonikus fejlődésről” terjesztése" [Распространение Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном развитии"].
 2. ^ a b c "Az emberek feltámasztása és az örök élet mostantól valóságunk!". 2023. január 1.
 3. ^ "A munkák szakértői véleményei" [ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ].
 4. ^ "GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSÁNAK KÉPZÉSI TERVE" [TRAINING PROGRAM ON THE TEACHINGS OF GRIGORI GRABOVOI]. 2021. május 3.
 5. ^ Grabovoi, Grigori Учение Григория Грабового о боге. Создание света. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 28. ISBN 1511860316.
 6. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Учение Григория Грабового о боге. Микросистемы обеспечения вечной жизни. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 30. ISBN 1523343931.
 7. ^ a b c d e f Grabovoi, Grigori (2024), Az összpontosítás módszerei. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 42. ISBN 1495426068.
 8. ^ a b c Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 157-162. ISBN 1495476677.
 9. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. p. 65. ISBN 1495476677.
 10. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), REJUVENATION PROGRAM: Beauty, health, weight loss and more.. Independently published. pp. 61. ISBN 1086690168.
 11. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 60-62. ISBN 1495476677.
 12. ^ a b "Grabovoj Gyógyító számok, Irányítás az megmentésért és a kiegyensúluozott fejlődésért, Számsorok" [Grabovoi Healing Numbers, Pilotage for Salvation and Harmonious Development, Number Sequences]. 2019. augusztus 31.
 13. ^ "Az összpontosítás módszerei" [Методы концентрации]. 2023. január 1.
 14. ^ "Szerzői anyagok Grigorij Grabovoj tanításai" [Авторские материалы Учения Григория Грабового].
 15. ^ Grabovoj, Grigorij (2024), GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSA A FÖLDRŐL. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 26. ISBN 1523250364.
 16. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 536. ISBN 1495476677.
 17. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Practical Guide to Using Number Sequences. Independently published. pp. 127. ISBN 1687771952.
 18. ^ "Az ember anyagának helyreállítása számsorokra való összpontosítással" [Восстановление организма человека концентрацией на числах].
 19. ^ "Grigorij Grabovoj tudománya" [Наука Григория Грабового]. 2001. június 1.
 20. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. p. 99. ISBN 1495476677.
 21. ^ "A holnap csapásai elmaradnak" [КАТАСТРОФЫ НА ЗАВТРА ОТМЕНЯЮТСЯ]. 1998. január 30.
 22. ^ a b c d e "Tanúsítványok - Engedélyek" [Сертификаты — Лицензии]. 1997. december 19.
 23. ^ a b c d e "Életrajz Grigorij Grabovoj" [Biography Grigori Grabovoi].
 24. ^ Grabovoi, Grigori (2024), APPLIED STRUCTURES OF THE CREATING FIELD OF INFORMATION. Independently published. pp. 47. ISBN 979-8630739308.
 25. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Research And Analysis of Fundamental Definitions of Optical Systems In Prevention of Catastrophes And Forecast Oriented Control of Microprocesses. Independently published. pp. 32. ISBN 1481148052.
 26. ^ "A földrengések megfékezhetők" [Землетрясения можно обуздать]. 1999. szeptember 11.
 27. ^ a b c "Szabadalmak" [Patents].
 28. ^ "Gondolat ereje" [Силой мысли]. Argumenti i Fakti. 1999. április 14.
 29. ^ a b "A 2174735 számú találmány szerinti szabadalom „MHD generátor"" [Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]. 2001. október 10.
 30. ^ "Eszköz az örök élet megvalósításához" [TECHNIQUE FOR REALIZATION OF ETERNAL LIFE].
 31. ^ "Ingyenes segítség felajánlása a COVID-19 elleni védekezéshez" [Offer of free of charge aid in protection against COVID-19]. 2020. június 15.
 32. ^ "Grigorij Grabovoij Elektronikus Bolt Felhasználási Feltételek" [Terms of Services Grigori Grabovoi Web Shop].
 33. ^ "Grigorij Grabovoj Képgaléria" [Grigori Grabovoi Picture Gallery].
 34. ^ Petrov, Arkagyij Naumovics (2024), A világ teremtése II. - Mentsd meg a világot magadban!. Örökkévalóság Kft.. pp. 485. ISBN 2399992573080.

További ismeretek

Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net