Grigorij Grabovoj elismerései

Grigorij Petrovics Grabovoj tudományos, felfedezői, gyógyítói, társadalmi munkásságát a világ számos akadémiai cím, kinevezés, díj és kitüntetés adományozásával ismerte el.[1][2][3][4]

Tartalomjegyzék

1998

Doktori értekezés, 1999

1999

2000

2001

2002

Grigori Grabovoi says the eternal Creator also created man eternal
„az örökkévaló Teremtő az embert is örökkévalónak teremtette[kép 1]

2003

2004

2005

2006

Megjegyzések

 1. ^ Az Orosz Természettudományi Akadémia (OTTA) egy országos, Oroszország egészére kiterjedő, alkotó, tudományos, polgári szervezet, amely minden irányzat tudósait egyesíti: olyan természettudósokat, tudományközpontú technológiák fejlesztőit és társadalomtudósokat, akiket az alkotó személyiség önkifejezésének elősegítése, az oktatás fejlesztése, az alap- és alkalmazott tudományos kutatások kiszélesítése, az oroszországi polgári társadalom alakítása iránti közös törekvés hajt.

  Az Orosz Természettudományi Akadémia az Alapokmánya alapján és az Orosz Államszövetség jogi keretein belül működik. Az Akadémia jogi személy és a megállapított eljárásrend szerint tudományos, gazdasági és külgazdasági tevékenységet folytat. Az Akadémia részlegekből, regionális és tematikus osztályokból, tudományos központokból, egyesületekből és kisebb intézetekből áll. Az Akadémiát 1995. január 17-én hitelesítették az Egyesült Nemzetek Szervezeténél. 2002 júliusában az OTTA megkapta a nem kormányzati szervezet besorolást az ENSZ-ben. A nem kormányzati szervezet az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsánál különleges tanácsadói szerepkört jelent.
  http://www.raen.info/academy/status/index.shtml

 2. ^ A Nemzetközi Informatizálási Akadémia polgári szervezet, amelynek tagjai az Alapokmányának megfelelően olyan tudósok, szakértők, állami és közéleti személyiségek, akik minden gazdasági ágazatban elősegítik információs technológiák és folyamatok fejlesztését, és minden tudományterületen az információtermelő tevékenység fejlesztését, a társadalom informatizálását, az információközpontú erőforrások fenntartását, valamint az egységes világinformációs tér megteremtését. Az Akadémia 1994 óta társult tagja az ENSZ Tájékoztatási Osztályának, 1995 óta pedig az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsa mellé van rendelve általános tanácskozói joggal. Az Orosz Államszövetség területén nemzeti és körzeti információs tudományos akadémiák és ágazati osztályok jöttek létre az államfő és a kormányfő, a kormányzók és a városok polgármesterei támogatásával. Az Akadémia működésének célja, hogy a tudományos és technológiai fejlődés legújabb eredményeire alapozva az információs politika irányvonalának előrejelzésével elősegítse az egységes, minden ország és nép számára nyitott bolygóméretű információs tér létrehozását, alakítását és igazgatását.
  http://www.iiaun.ru
  http://www.iia.ca
 3. ^ A Nemzetközi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Akadémia egy közhasznú és független szövetség, amelynek székhelye Rómában és Brüsszelben van. Az Akadémia küldetése hozzájárulni egy olyan bolygóméretű viselkedésrendszer megteremtéséhez, amelynek egy új gazdasági rend és a hosszú távú fejlődés elveinek közös szabályrendszerévé kell válnia, és a népműveltségek és tudományágak közötti párbeszéden, valamint az állam, a piac és a társadalom közötti együttműködésen alapul.
  http://www.academy-aises.eu
 4. ^ A New York-i Tudományos Akadémia 1817 óta áll a tudomány, a technológia és a társadalom szolgálatában világszerte. Az Akadémia csaknem 200 éve gyűjti egybe az élvonalban tevékenykedő embereket, elősegítve a felfedezéseket, és a tudomány és a társadalom közötti létfontosságú kapcsolatok létrejöttét. Az Egyesült Államok egyik legrégebbi tudományos szervezeteként az Akadémia nemcsak kiemelkedő, hanem a nemzetközi tudományos élet egyik legjelentősebb szervezetévé vált.

  Az Akadémiának hármas küldetése van:

  • a tudományos kutatások és ismeretek előmozdítása;
  • a tudományos műveltség támogatása;
  • tudományosan megalapozott megoldások révén hozzájárulni a társadalom bolygóméretű feladatainak megoldásához.
  http://www.nyas.org
 5. ^ Ezt az érmet tudományos tevékenységű orvosi szervezetek tudósai és szakemberei, egészségügyi intézmények gyakorló orvosai, valamint az egészségügyi szervezés területén dolgozó szakemberek kapják, akik jelentős sikereket értek el a lakosság egészségi állapotának javításában.
 6. ^ A Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia űrhajózással foglalkozó tudományos, polgári szervezet. 1990 októberében a megalapítását kezdeményező csoport tagjai, F.P. Koszmolinszkij és V.P. Szenkevics kidolgozták a Javaslatok az Oroszországi SZSZSZK Űrhajózási Akadémia létrehozására című alapiratot és annak mellékletét "Javaslatok az Akadémia alapszabályára" címmel. Az Akadémia kezdeményezői F.P. Koszmolinszkij, B.N. Kantyemirov, V.P. Szenkevics, A.D. Urszul, A.M. Nyikulin, és később mások is.

  A Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia alapító közgyűlését 1991. március 28-án tartották a moszkvai Bolygóvizsgálóban. Ezt követően alakították ki tevékenységének fő irányait, a szerkezetét és kezdeti felállását: alosztályokat hoztak létre, amelyeket alelnökök által vezetett szakterületek fogtak össze. 1991 óta a Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia munkáját az elnök és az elnökség irányítja.

  Az Akadémia 1999. június 16. óta az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia nevet viseli.
  http://www.ruac.ru

 7. ^ A Lélekgyógyász Szakmai Szövetség lélekgondozó szakemberek, a gyakorlati és a tanácsadói lélektan területén dolgozó szakemberek és ezen szakmaterület tanulóinak egyesülete. A világ legnagyobb orosz nyelvű szakmai közössége, 28 országból kerülnek ki tagjai.

  A Liga a lélekgondozás és a tanácsadás különböző iskoláiból és irányzataiból érkező szakemberek számára az együttműködés és az egymást kiegészítő fejlődés alkotó légkörét teremti meg. A Liga egyedülálló jelentőségű és társadalmi visszhangot kiváltó, tudományos-gyakorlati értekezleteket, valamint körzeti, szövetségi és földrészi szintű értekezleteket tart a szakemberek részére.
  http://www.oppl.ru/o-nas/manifest.html

 8. ^ Grigorij Grabovoj doktori fokozatait és professzori címeit nem a Felsőfokú Tanúsítási Bizottság, FTB (Высшая Аттестационная Комиссия, ВАК) állami szerv, hanem az FTMB és az FATB önálló, közhasznú szervezetek tanúsították.

  A Felsőfokú Tanúsító és Minősítő Bizottság, FTMB (Высший Аттестационно-Квалификационный Комитет, ВАКК) önálló, közhasznú szervezetet 1999-ben jegyeztettek be „Egyéb tudományos kutatás és fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területén” fő tevékenységi körrel.

  A Felsőfokú Akadémiaközi Tanúsító Bizottság, FATB (Высшая Межакадемическая Аттестационная Комиссия, ВМАК) jogi alapjairól V. P. Szeregina, a jogtudomány doktora, professzor, az Állami Duma elnökhelyettese titkárságának vezetője 2002-ben tett közzé elemzést. A FATB nemzetközi jogi háttere szerint 1983-ban Bangkokban elfogadták az Ázsiai és Csendes-óceáni felsőoktatásban a tanulmányok, diplomák és oklevelek elismeréséről szóló nemzetközi egyezményt az UNESCO alkotmányával összhangban. Ez volt az első nemzetközi egyezmény az UNESCO égisze alatt, amely az állami és nem állami tanúsító testületeket egyenértékűnek ismerte el, mint a nevükben kiállított diplomákat. Az egyezmény szerint „...a szerződő államok vállalják továbbá, hogy megtesznek minden szükséges intézkedést e nem állami nemzeti tanúsító szervek hatékony működésének felgyorsítása érdekében”. 1990-ben a Szovjetúnió is törvényerőre emelte az egyezményben foglaltakat. 1996-ban önálló, közhasznú szervezetként létrejött a Felsőfokú Szakértői Minősítő Bizottság, FSZMB (Высший Зкспертно - Квалификационный Комитет, ВЗКК), amelynek alapítói között számos állami szervezet, mint például az Uráli Állami Műszaki Egyetem is szerepelt.

  Az FSZMB fő feladatai az alapszabálya szerint a következők:

  • A felsőfokú képesítésű szakemberek képzésére szolgáló szakterületek jegyzékének meghatározása, valamint tudományos fokozatok és címek odaítélése a Nemzetközi Akadémiaközi Szövetség Elnöksége által jóváhagyott szakterületi besorolás szerint.
  • A tudományos fokozatok odaítélésével kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó értekezési tanácsok módszertani irányítása egy külön szervezeti egységen, a Felsőfokú Akadémiaközi Tanúsító Bizottság, FATB (Высшая Межакадемическая Аттестационная Комиссия, ВМАК) alosztályon keresztül.
  • A felsőoktatási diplomák, tudományos fokozatok és címek kölcsönös elismerésével, honosításával kapcsolatos tevékenységek végzése.

  A nem állami, FATB igazolás alapján kiállított oklevelek és bizonyítványok teljesen törvényesek, egyenértékűek az állami igazolással, és nem igényelnek külön elismerést.
  https://center-bereg.ru/l3432.html
  https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/pismo-minyusta-po-voprosu-polnomochij-vmak.pdf

 9. ^ A World Distributed University (WDU) az ENSZ ECOSOC (Európai Gazdasági és Társadalmi Bizottság) Általános Tanácsadói Tanácsa mellett működő, 1997-1998-ban létrehozott Nemzetközi Informatikai Akadémia (IIA) működő egyeteme, az egyetem mesterképzést nyújt bolygóméretű tárgykörökben. Az egyetem elosztott felépítéssel rendelkezik.
  https://www.newportuniversity.eu/global-education-system/wdu/
 10. ^ Az Akadémiát Oroszország Igazságügyi Minisztériuma 1993. június 15-én jegyezte be. Az Akadémia létrehozása fontos és időszerű lépés volt az orvostechnikai eszközgyártás fejlődésében.

  Az Orvosi Műszaki Tudományos Akadémia létrehozása nagyon hasznos az Orvosi Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia számára az orvostechnikai eszközök és a különböző orvosi berendezések kutatása és fejlesztése terén.
  http://www.amtnrf.ru/

 11. ^ A Nemzetközi Akadémiaközi Szövetséget az akadémiák közötti nemzetközi együttműködés céljából hozták létre, és Európa, Oroszország, Ukrajna tudományos, művelődési és művészeti életének több mint kétezer szereplőjét egyesíti. Tagjai: Európai Természettudományi Akadémia (Hannover, Németország) Olasz Gazdaság- és Társadalomtudományi Akadémia (Róma) Nyugat-európai Tudományos és Művelődési Akadémia (Németország) Orosz Természettudományi Akadémia (Moszkva, Oroszország) Krími Tudományos Akadémia (Szimferopol, Krím), Állami Képzőművészeti és Építészeti Akadémia (Kijev, Ukrajna). Elismeri a tudomány, a művelődés és a társadalmi tevékenységek terén végzett kiemelkedő érdemeket és hozzájárulásokat, támogatja a Krím és Ukrajna tudományos, művelődési és művészeti szereplőinek tevékenységét, az Európai Közösség tudományos és művelődési terébe való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtését.
  http://www.eanw.org
 12. ^ A Tudományos és Üzleti Beilleszkedés Nemzetközi Akadémia (TÜBNA) az 1989. január 25-én alapított Nemzetközi Tudományos Akadémia (NTA) jogutódja, amely napjainkig is különböző elnevezések alatt működött, leginkább Tudományos és Üzleti Beilleszkedés Nemzetközi Akadémia néven (1996-tól 1999-ig) mint közhasznú tudományos egyesület, anélkül, hogy jogi személyiséget hozott volna létre. Később született döntés az Akadémia jogi személyként történő bejegyzéséről. Alapítóként a következő jogi személyek működtek közre: az Orosz Tudományos Akadémia Piacgazdasági Intézete, az Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Központja, a Moszkvai Energetikai Intézet (Műszaki Egyetem), a Szerveselem-vegyületek Állami Kémiai és Technológiai Tudományos kutatóintézete, a „Szem mikrosebészet” Területközi Tudományos és Műszaki Intézményrendszer, Nemzetközi Tudományos és Műszaki Intézményrendszer, a Nemzetközi Beilleszkedési, Tudományos, Művelődési és Üzleti Alapítvány, a Világgazdasági Intézet, a Mecsnyikov „Biomed” Kft., az Állami Légiforgalmi Információs Központ, a Gorbacsov Alapítvány és mások. Az alapító magánszemélyek: E.V. Ametyisztov, E.V. Volkov, M.Sz. Gorbacsov, P.M. Grecsko, J.Z. Meszenzsik, Sz.G. Miftahutgyinov, A.N. Mojszejev, N.J. Petrakov, Sz.N. Fedorov és E.A. Csernisev. Később úgy döntöttek, hogy az Akadémia korábbi szerepkörét megtartják, mivel az az Akadémia számára a legmegfelelőbb és legcélszerűbb a feladatai szempontjából. Jelenleg az Akadémia jogi személyiség nélküli közhasznú szervezet.

  A Tudományos és Üzleti Beilleszkedési Nemzetközi Akadémia fő célja, hogy támogassa az ígéretes tudományos és technológiai fejlesztéseket, teljes körű segítséget nyújtson az Akadémia tagjainak alkotómunkájában, és hidat építsen a tudományos eredmények és az üzleti élet között. A TÜBNA ingyenes tanácsadást és információs támogatást nyújt az ígéretes tudományos fejlesztések előmozdítása érdekében, többek között az üzleti irányítás, az oktatás, az orvostudomány, a táplálkozástudomány, a mérnöki tudományok, a testnevelés és a sport, az üzleti biztonság stb. fejlesztése terén. Az Akadémia tevékenységének néhány legfontosabb iránya jelenleg az emberséges (az egyetemes fejlődés törvényeinek megfelelő) egészségügyi rendszer és a „Uniolymp” bolygóméretű rendszere szervezeti-gazdasági modelljének kialakítása, valamint az űrbiztonság elméletének fejlesztése, a nanotechnológia, a húrtechnológiák, a lézertechnológiák fejlesztése és alkalmazása az endoszkópos sebészetben stb. az Információ, Közlés, Irányítás a technológiában, a természetben és a társadalomban Nemzetközi Akadémia irányításával.

  Az Akadémia tagjai sorában számos világszintű, jól ismert tudós van a tudomány, a technológia, az oktatás, a közgazdaságtan, az orvostudomány különböző területeiről. Az Akadémia tagjai továbbá számos művelődési terület képviselői, államférfiak, ipari nagyvállatok vezetői, pénzügyi és egyéb szervezetek vezetői, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyakorlati munkában Oroszország világgazdasági rendszerbe való beillesztésének feltételei között.

 13. ^ A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája az orosz és külföldi feltalálók és tudományos felfedezések szerzőinek nemzetközi alkotóközössége. Az Akadémia elősegíti a társadalom legalkotóbb szellemi erejének összefogását, amely hozzájárul Oroszország és a világ technikai fejlődéséhez, a legjelentősebb eredmények elterjedéséhez és felhasználásához, a tudósok és szakemberek szakmai erősödéséhez.

  1996-ban megalakult a Találmányi Akadémia, az Oroszország Igazságügyi Minisztériuma által bejegyzett körzeti polgári szervezet, amelynek erőteljes fejlődése jelentős feltalálókat és tudósokat vonzott számos oroszországi körzetből és külföldről. 1998-ban ennek alapjain létrejött a „A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája” Polgári Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (az Orosz Államszövetség Igazságügyi Minisztériuma által 1998. március 26-án kelt, a nyilvántartásba vételről szóló 3518 számú okirat). 2002-ben az orosz jogszabályok változásai miatt e szervezetet újra bejegyezték a „A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája” Civil Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségbe (az OF Igazságügyi Minisztérium által 2002. január 8-án kelt, a nyilvántartásba vételről szóló № 3518 számú okirat).
  http://aeninform.org/spravka/mezhdunarodnaya-akademiya-avtorov-nauchnykh-otkrytii-i-izobretenii

 14. ^ A „Légi Utazók Társasága” elnöke Anatolij Ivanovics Grunkovszkij:

  „Moszkva város Önkormányzata Igazgatási főosztály főszakértője, a Különleges Programok Főigazgatóságának repülési programigazgatója, tartalékos ezredes; Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia akadémikusa; 1946. március 16-án született Krasznozavodszkban (Moszkvai terület); a hadtudományok doktorjelöltje, az N.E. Zsukovszkij Repülőgépmérnöki Akadémia docense (1980); a World Information Distributed University (Всемирного информационно-распределенного университета) Ultrakönnyű Repülési Osztályának elnöke; PhD, a filozófia tudományok doktora, egyetemi tanár; több mint 10 évig vezette az N.E. Zsukovszkij Akadémia sárkányrepülő szakosztályát; az ultrakönnyű repülés nemzetközi ünnepségének győztese, az Oroszországi Ultrakönnyű Repülési Egyesített Szövetsége Módszertani Tanácsának tagja; egyik szervezője az első motoros ultrakönnyű repülőgépes sétarepülésnek az oroszországi Aranygyűrűn, több mint 100 tudományos közlemény, 3 tankönyv, oktatási segédlet szerzője; 11 kitüntetés birtokosa.
  http://viperson.ru/people/grunkovskiy-anatoliy-ivanovich

  A „Légi Utazók Társasága” kezelő szervének elnöke Alekszej Vlagyislavovics Galegov:

  „Egyetemi tanár, az Orosz Művészeti és Zenei Előadóművészeti Akadémia tanszékvezetője; vezérezredes; 1949. július 21-én született Moszkvában; akadémikus, egyetemi tanár, a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia elnöke (2001); a Nemzetközi Informatizálási Akadémia akadémikusa, a Történettudományok Doktora, a Tudományos és Üzleti Beilleszkedési Nemzetközi Akadémia tagja, az Orosz Természettudományi Akadémia és több más akadémia tagja; a Nemzetközi Földtani Akadémia tanácsának elnöke; 1979-1980 – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történeti Intézetének tudományos főmunkatársa; 1980-1982 – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa; 1983-1989 – a P.O. Szuhoj Ifjúsági Repüléstechnikai Központ kísérleti tervező irodájának igazgatója; 1989-1992 – az Ifjúsági Tudományos és Műszaki Alkotóművészeti Kísérleti Központ Tudományos-műszaki Tanácsának elnöke; 1992-2002 – ügyvezető igazgató, a Különleges Programok Főigazgatósága Repülőkomplexum expedíciójának vezetője; ötszörös kitüntetett, köztük a Vörös Zászló érdemrenddel, a Munka Vörös Zászlója érdemrenddel, a Vörös Csillag érdemrenddel; 14 kitüntetés, köztük az Orosz Állam fejlődéséhez és megerősítéséhez való kiemelkedő hozzájárulásért adományozott Nagy Péter (aranyéremmel járó) kitüntetés (2003).
  http://viperson.ru/people/galegov-aleksey-vladislavovich

Képek

A képek szabad felhasználásának lehetősége a magyar szerzői jogi törvény szerint:

34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 1. ^ „az örökkévaló Teremtő az embert is örökkévalónak teremtette
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/

Jegyzetek

 1. ^ "Grigorij Grabovoj tanulmányi és tudományos diplomái hiteles fordítással" [Diplome Grigori Grabovoia o obrazovanju i za naučnu delatnost sa overenim prevodima].
 2. ^ "Érmek" [Медали].
 3. ^ a b c "Grigorij Petrovics Grabovoj" [Грабовой Григорий Петрович].
 4. ^ a b c d "Életrajz Grigorij Grabovoj" [Biography Grigori Grabovoi].
 5. ^ "A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei" [Прикладные структуры создающей области информации]. 1998. február 15.
 6. ^ Grabovoi, Grigori (2024), APPLIED STRUCTURES OF THE CREATING FIELD OF INFORMATION. Independently published. pp. 47. ISBN 979-8630739308.
 7. ^ "GRIGORIJ PETROVICS GRABOVOJ ÉLETRAJZA".
 8. ^ "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами]. 1999. június 1.
 9. ^ "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами].
 10. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Research And Analysis of Fundamental Definitions of Optical Systems In Prevention of Catastrophes And Forecast Oriented Control of Microprocesses. Independently published. pp. 32. ISBN 1481148052.
 11. ^ "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами]. 1999. június 1.
 12. ^ Kapkov, Alekszandr, "Óriási! Bojtorján... a Marson!" [Сенсация! Лопухи на ...Марсе!]. Vash domashniy konsultant. 2000. január 1.
 13. ^ Kapkov, Alekszandr, "Óriási! Bojtorján... a Marson!" [Сенсация! Лопухи на ...Марсе!]. Vash domashniy konsultant. 2000. január 1.
 14. ^ "Grigorij Grabovoj küldetése, avagy az igazság nyomában".
Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net