Grigorij Grabovoj tudományos munkássága

Grigorij Petrovics Grabovoj tudósként megalkotta általános valóságképletét, és matematikai eszközökkel leírta hullámegyesítés elméletét, feltalálóként pedig létrehozott egy földrengés előrejelző és földrengés csökkentő találmányt, amelyet minisztérium vizsgált be múltbeli és jövőbeli földrengéseken, az események ezredmásodperces pontosságú bekövetkezésének megerősítésével.

Továbbá feltalált egy eszközt az ember tudatának végtelen fejlesztésére, amellyel bármely ember elérheti, hogy idővel gépi segítség nélkül képes legyen saját sejtjeit és az egész testét bármikor helyreállítani vagy megújítani.

Tartalomjegyzék

Tudománya

Az általa javasolt tudománynak egészen más céljai és természete van, mint a jelenlegi tudománynak. Szerinte az emberiség és az egész világ teljes megsemmisülése valós veszélyének elkerülése érdekében a tudománynak meg kell határoznia a világ bolygóméretű pusztulástól való megmentésének módját.

A tudományát olyan elvekre építi, amelyek szerint a teremtés egymást követő cselekedetei révén meghatározott eredmény érhető el, teljes ellenőrzést gyakorolva mindegyik lépés felett. Tudománya, amely egyúttal a megmentés tudománya is, arra irányul, hogy végül elérhető legyen a megmentés, ugyanakkor megfelelőképpen megváltozzon a fennálló valóság.

Tudománya, melyet igazi tudománynak nevez, a helyzet ismeretében először is úgy változtatja meg a valóságot, hogy elérje a megmentés eredményét, utána biztonságot épít, végül pedig minden eseménynek az egyén számára helyes irányba történő további fejlődése van meghatározva. Ugyanezen minta szerint érhető el minden más hasznos eredmény, felfedezés is.

Az igazi tudományban nem lehet szó arról, hogy egyszerűen csak megállapít néhány tényt. Ha valamely meglévő rendszer vagy rendelkezés nem járul hozzá a kívánt eredményhez, az azt jelenti, hogy ezeket a rendszereket meg kell változtatni, beleértve a törvények rendszerét is.[1][2][3]

Lézersugárzás elleni védelem

1991-ben, a műholdak folyamatos vagy ütemesen ismétlődő lézersugárzással szembeni védelméről szóló tudományos munkájával elindult a Taskentben megtartott fiatal szakemberek éves tudományos értekezletén, ahol első helyezést ért el. Ennek alapján meghívták a kalinyingrádi Űreszközök Küldetésirányító Központjában megtartott Általános Gépészmérnöki Minisztérium értekezletére, és szintén első helyezést ért el az első alkalommal létrehozott technológiákat alkalmazó, találmányi munkák körében. Az értekezleten tartott előadása alapján az eredményeket összefoglaló kiadvány készítése során felajánlották neki, hogy az elért egyedülálló tudományos eredményeit fizikai és matematikai tudományok doktora értekezésben is védje meg, anélkül, hogy doktorjelölti értekezését meg kellene védeni.[4][5] Későbbi doktori értekezésének alapjait az évek során könyvekben, megszerzett tanúsítvány-engedélyekben, és szabadalmakban tette közzé.[6][7][8]

A TashKBM vezetősége megbízta olyan fizikai-matematikai módszerek kifejlesztésével, amelyek segítségével pontos megoldás található meg olyan esetekben, ahol a megoldás megtalálását korábban lehetetlennek tartották.[4]

Új tudomány teremtése

1997 végén az Információs-Szellemi Újdonságok Nemzetközi Bejegyző Kamarája tanúsítványokat-engedélyeket adott ki Grigorij Grabovojnak:

Ezekkel a felfedezésekkel Grigorij Grabovoj új tudományt teremtett. Ez a tudomány a tudás alapvetően új területe, amely megerősíti a fejlődés útját a világ teremtő fejlődésének törvényeivel összhangban. Első ízben fedezte fel és erősítette meg a gyakorlatban az egyes ismereti tárgyak teremtő irányításának alapvető törvényeit a megmentés és a pusztulástól való megmenekülés irányában. Első alkalommal kerültek matematikai megfogalmazásra azok a függőségek, amelyek a gyakorlatban bizonyították, hogy az észlelés változása a valóság minden rendszerében ismeretté alakítható.[4][12]

Doktori értekezései

1998. október 29-én az Orosz Természettudományi AkadémiaNooszférikus tudás és technológiák” Novoszibirszki Kutatóközpontja Doktori Tanácsának határozatával Grigorij Grabovoj megkapta az Akadémia doktori tudományos fokozatát „Nooszférikus tudás és technológiák” szakterületen. A tudományos értekezés lényegét Grigorij Grabovoj „A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei”[13][14] című tudományos munkájában, valamint az általa kidolgozott általános függvény-elméletnek, a matematikai fizikának az anyagteremtés területén való alkalmazási módszereiben fejti ki.[5]

1999. április 20-án a Felsőfokú Tanúsító és Minősítő Bizottság határozata alapján Grigorij Grabovoj a műszaki tudományok doktora fokozatot, és a „Különösen összetett tárgyak biztonsága” szakterületen a professzor tudományos címet kapta.[4][12]

Dolgozatának lényege a „Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén” címmel megjelent az „Elektronikai technológia” tudományos műszaki gyűjtemény 3. sorozatának „Mikroelektronika” 1. (153-as) kiadásában.[15][6][7][8]

1999. június 4-én a Felsőfokú Akadémiaközi Tanúsító Bizottság határozata alapján Grigorij Grabovoj a fizikai és matematikai tudományok doktora fokozatot, később pedig az „Elemzési és szerkezeti-elemzési eszközök és rendszerek” szakterületen a professzor akadémiai címet kapta.[4][12]

A valóság folyamatainak tanulmányozása, tekintettel arra, hogy a jövőbeli események felismerhetők a jelen eseményeiben, lehetővé teszi a csapások megelőzését és a jövőbeli események kezelését. ... A jövőbeli eseményekről szóló ismeretek a jövőből a jelenbe való átmenet területein keresztül tárulnak fel. Az átmeneti területek hét koordinátára épülnek: a jelenlegi téridő három koordinátája, az időkoordináta, a múlt és a jövő időtartományának két koordinátája, valamint a tárgy válaszkoordinátája.
– Grigorij Grabovoj,
„Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén”[15]

Találmányai

Kristálymodul

Grigori Grabovoi presents globe Crystal-module
A földgömböt tartalmazó kristálymodul.[kép 1]
1986-ban hozzákezdett a később kristálymodul néven bemutatott eszköz kifejlesztéséhez, amellyel képessé vált lelassítani az atombomba robbanásának láncreakcióit. Az eszköz hatását a Földrengéskutató Intézet munkatársával együtt a kazahsztáni Szemipalatyinszk város közelében levő kísérleti telepen vizsgálták földalatti atombomba robbantások során. A katonaság egyértelműen rögzítette, hogy az eszköz bekapcsolt állapota mellett a robbanás okozta sérülés majdnem a felére csökkent. Több eszköz együttes alkalmazásával a kár mértéke tovább csökkenthető, vagy akár teljesen kiküszöbölhető. A későbbi években leírt tudattechnológia elmélete szerint az eszköz hatékonyságának oka az, hogy az a gondolat sebességével működik, ami nagyságrendekkel megelőzi az atommaghasadás sebességét, így képes azt még időben megváltoztatni.[16]

1999-ben a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának Polgári Védelmi és Vészhelyzetekkel foglalkozó Összoroszországi Kutatóintézetének (VNII GOChS) vezetője, Mihail Andranikovics Sahramanjan, a műszaki tudományok doktora, a szeizmológia szakértő tudósa múltbeli és jövőbeli földrengéseken kísérletben vizsgálta meg a természetes és mesterséges csapások, például földrengések és terrorcselekmények előrejelzésére és hatásuk csökkentésére szolgáló kristálymodul[17][18] találmányt, és hivatalos levélben igazolta, hogy az eszköz által adott előrejelzés minden esetben megerősítést nyert.[19][20][21][22][23]

Grigorij Petrovics Grabovoj, az Orosz Természettudományi Akadémia akadémikusa az általa a földrengések és csapások megelőző előrejelzésére létrehozott általános valóságképletét és a hullámegyesítés elméletét felhasználva digitális formába ültette át az előrejelző kristálymodulját. Tényanyagként bizonyítja, hogy a megadott modul lehetővé teszi a megelőző földrengés-előrejelzés megvalósítását... Az eszköz digitális modellje múltbeli és jövőbeli földrengéseken lett vizsgálva. ... Az 1901. január 7. és 1918. július 4. közötti időszak 1000 feljegyzett földrengésének adatai lettek felhasználva a múlt tényleges földrengéseiként... A jövő földrengéseiként 1999 júliusában kaptunk megerősítést az előrejelzésre minden olyan területre, ahol a terület elektronikus térképeinek programos feldolgozása el lett végezve... Minden esetben az előrejelzés teljes megerősítését kaptuk.
– M.A. Sahramanjan, a VNII GOChS Vészhelyzetek Megfigyelő és Előrejelző Ügynökségének vezetője[24][20]

Telepatofon

1999-ben bemutatta a telepatofon találmányát, a gondolattal, távolról vezérelhető számítógépet, mely során egy újságíró által kitalált szöveget Grigorij Grabovoj a gondolata erejével jelenített meg a képernyőn. Elmondta, hogy a működés módszertanát a doktori értekezésében fejtette ki.[25]

MHD generátor

2001-ben Vlagyimir Alekszandrovics Dzsanyibekov pilóta-űrhajóssal és más tudósokkal együttműködve szabadalmaztatta az MHD generátor (magnetohidrodinamikus áramfejlesztő) találmányát, amely villamos energia előállítására használható. Az ismert rendszerekhez képest a találmány lehetővé teszi az energiaátalakítási hatásfok több mint 10%-os növelését, a működési megbízhatóság növelését, és mozgásban levő egységekben (járművekben) is használható.[26][27]

PRK-1U

The device of development of concentrations of eternal life PRK-1U
A PRK-1U örök életre történő összpontosítást fejlesztő eszköz.[kép 2]
2015-ben Grigoij Grabovoj „A csapás elhárítás módja és megvalósításának eszköze” és az „Ismeretátviteli rendszer” szabadalmai alapján feltalálta és elkészítette a PRK-1U (Прибора Развития Концентраций - 1 Универсальный) (Összpontosítás Fejlesztő Eszköz - 1 Univerzális) eszközt, amelyhez az ember vezeték nélkül, a tudatával képes csatlakozni, annak ismeretet, gondolatot átadni biojel segítségével, és amely ezt az ismeretet, gondolatot felerősíti. Ezáltal a találmány egy sajátos edzéssel erősíti az emberi tudat hatását, amely így olyan szintet képes elérni, hogy az ember önállóan, eszközök nélkül is képes legyen olyan szellemi folyamatokat kiváltani, amelyekkel például az ember a sejtjeinek újrateremtődését és az egész emberi test helyreállítását tudja biztosítani.

Az eszköz leírása alapján a fényterelő elemeket, kristály lencséket használó eszköz akár áram nélkül is működik, ezáltal örökké használható, a tudat fizikai tértől való függetlensége miatt távolról is működtethető, az örök élet anyagának fény rezgéstartományát bocsátja ki, az ember örök életének elérését biztosítja, segítségével bármilyen esemény irányítható, segít kifejleszteni az irányítói tisztánlátást, az irányítói előrejelzést, és segít megfiatalodni. Bekapcsolt állapotban akkor is megvédi a környezetében levő valóságelemeket, ha az ember nem végez rajta összpontosítást.[28][29]

Antikoronavirus2019-nCoV_1

2020. június 15-én ingyenes segítségnyújtásként felajánlotta a világ országai vezetőinek a koronavírus elleni védekezéshez - többek között erre a célra is - fejlesztett, kettő szabadalmára[30][31] épülő PRK-1U találmányát, a vírus jellegéről és működéséről szerzett tudását, valamint a világon elsőként kifejlesztett, szabadalmaztatás alatt lévő Antikoronavirus2019-nCoV_1 nevű oltóanyagát.

Szabadalmai

Patent:Method for prevention of catastrophes and device for its realization
A kristálymodul működésének rajza a szabadalomban[kép 3]
2000-ben bejegyeztette kristálymodul találmányának szabadalmát „A csapás elhárítás módja és megvalósításának eszköze” néven. A találmány felhasználható különböző természeti jellegű csapások, például földrengések, valamint ember okozta csapások megelőzésére, különösen a termelési helyszíneken.

A Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma által végzett földrengések előrejelzésének kísérlete során kapott adatok elemzése azt mutatta, hogy az előrejelzési lépés teljes megerősítése történt minden esetben, 7 nappal a földrengés kezdete előtt, a földrengés kezdeti idejének pontos megjelölésével. A földrengések eszköz által történő magnitúdó csökkentése pedig 0.2 - 0.8 tartományban volt.[32][33]

A találmány működéséről később oktatófilm is készült.[34]

2001-ben szabadalmaztatta gondolatátviteli, telepatofon találmányát „Ismeretátviteli rendszer” néven. A szabadalom a távközlés területére vonatkozik, és az ismeret adója és vevője közötti, vezeték nélküli ismeret átvitelére használható. Elsődleges felhasználási területei az ismeret nagy távolságra történő továbbítása, valamint a különböző eredetű csapások megelőzésére szolgáló rendszerek ismeretátvitelének segítése.[32][31][35][36][12]

A hullámegyesítés elméletéből és a parányműködés törvényeiből következik, hogy a sugárzássá alakított gondolatnak egyszerre két parányállapota lehet. ... Az igényelt ismeretátviteli rendszer a következőképpen működik. Az ismeretet továbbító személy (nem meghatározott) egy gondolatot létrehozó ember.
– Grigorij Grabovoj[31]

Így a gondolattal végzett adatátvitel bármely rendszerbe - szabadalmaztatott. Ez lehetővé teszi, hogy a Grigorij Grabovoj munkái által alkotott gondolat sugárzását a szervezet és a környezet területére irányítsuk, és így örök életet teremtsünk.

Mivel az ember olvasás és gondolkodás közben biojelet hoz létre az olvasott tartalom alapján, és Grigorij Grabovoj Tanítása az örök élet megvalósításáról szól, ezért Tanításának olvasása és tanulmányozása az olvasó ember és környezetének csapásoktól való megóvását, az egészség helyreállítását, és az örök élet megvalósítását idézi elő.[5]

A szabadalmak alkalmazhatók az egészségi állapot alaptervhez igazítására, az egyes elpusztult emberi sejtek felélesztésére, és ennek megfelelően az ember teljes egészségi állapotának helyreállítására. Egyrészt a sérülés helye pontosan meghatározható:

... a természeti csapás kiindulási helye úgy határozható meg, hogy az e helyhez tartozó sugárzási jellemzők 20-28%-kal megnövekednek a többi hely sugárzási jellemzőihez képest.
– Grigorij Grabovoj[30]

Másrészt a sérülés kijavítható úgy, hogy a szabadalom technológiáját alkalmazó szakember a megsemmisült vagy sérült sejtet egy egészséges emberi sejt képének közelébe helyezi, és a megsemmisült vagy sérült emberi sejtből kiinduló, a sejt működésképtelenségét jelző sugárzás jellemzőit 20-28%-kal csökkenti.

A szabadalom leírása szerint a készüléknek működtetnie kell "egy jeleket rögzítő rendszert és egy jeleket létrehozó jeladót, amely az adott terülen az alaptervhez visszaállítást elősegíti". A jeleket létrehozó jeladó, ahogy a szabadalomban szerepel, fénysugárzásból és nanomásodperces lézersugárzásból összeállított hullám-nanorendszereket hoz létre, amelyek összegyűjtik az atomokat és molekulákat abban az állapotban, amelyek azok egy élő ember sejtjében vannak. A szabadalom szerint tervezett készülék kis térfogatú kristályok esetén, a lézersugárzás nanomásodperces egyszeri ütemének hatására és az emberi kezelő rövid idejű, biojeleket létrehozó munkája során egy sejt életfolyamatainak helyreállítása történik meg.

Az eszköz kristályai térfogatának növelése vagy mikroprocesszoros rendszerek alkalmazása, a lézersugárzás nanomásodperces ütemének többszörözése és a biojeleket létrehozó emberi kezelő munkája időtartamának vagy teljesítményének növelése sok sejt folyamatos területének helyreállítását eredményezi. A szabadalom szerint működő újraélesztő rendszer teljesítményének növelésével az összes emberi sejt helyreállítása megtörténik, azaz az élet visszatér az emberbe.[5]

Kapcsolódó szócikkek

Képek

A képek szabad felhasználásának lehetősége a magyar szerzői jogi törvény szerint:

34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 1. ^ A földgömböt tartalmazó kristálymodul.
  Szerző: fenomengpg9.wordpress.com. Cím: G.P. Grabovoj eszközének leírása [Opisanie pribora Grabovogo G.P.] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/category/наука-2/
 2. ^ A PRK-1U örök életre történő összpontosítást fejlesztő eszköz.
  Szerző: EDUCATION CENTRE OF GRIGORI GRABOVOI. Cím: PRK-1U az örök életre történő összpontosítás fejlesztésének eszköze. [The device of development of concentrations of eternal life PRK-1U.] Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=JsWQbgLU5Zg
 3. ^ A kristálymodul működésének rajza a szabadalomban
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Szabadalmak [Patents] Forrás: https://licenzija8.wordpress.com/patents/

Jegyzetek

 1. ^ "Grigorij Grabovoj tudománya" [Наука Григория Грабового]. 2001. június 1.
 2. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. p. 99. ISBN 1495476677.
 3. ^ "A holnap csapásai elmaradnak" [КАТАСТРОФЫ НА ЗАВТРА ОТМЕНЯЮТСЯ]. 1998. január 30.
 4. ^ a b c d e "Grigorij Petrovics Grabovoj" [Грабовой Григорий Петрович].
 5. ^ a b c d "GRIGORIJ PETROVICS GRABOVOJ ÉLETRAJZA".
 6. ^ a b "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами].
 7. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), Research And Analysis of Fundamental Definitions of Optical Systems In Prevention of Catastrophes And Forecast Oriented Control of Microprocesses. Independently published. pp. 32. ISBN 1481148052.
 8. ^ a b "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами]. 1999. június 1.
 9. ^ Kapkov, Alekszandr, "Óriási! A számítógépet gondolatok vezérlik" [Сенсация! Компьютер управляется мыслями]. Vash domashniy konsultant. 1999. április 1.
 10. ^ Kapkov, Alekszandr, "Óriási! A számítógépet gondolatok vezérlik" [Сенсация! Компьютер управляется мыслями]. Vash domashniy konsultant. 1999. április 1.
 11. ^ a b c d e "Tanúsítványok - Engedélyek" [Сертификаты — Лицензии]. 1997. december 19.
 12. ^ a b c d e f g h i "Életrajz Grigorij Grabovoj" [Biography Grigori Grabovoi].
 13. ^ "A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei" [Прикладные структуры создающей области информации]. 1998. február 15.
 14. ^ Grabovoi, Grigori (2024), APPLIED STRUCTURES OF THE CREATING FIELD OF INFORMATION. Independently published. pp. 47. ISBN 979-8630739308.
 15. ^ a b "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами]. 1999. június 1.
 16. ^ "Gyorsabb, mint egy atomrobbanás" [Быстрее атомного взрыва]. Rosszijszkaja Gazeta. 2001. május 11. Eredetiből lementve: 2001. június 5.
 17. ^ "G.P. Grabovoj kristálymodulja" [Кристаллический Модуль. Г. П. Грабового.].
 18. ^ "Kristálymodul" [КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ].
 19. ^ "Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma" [МЧС]. 1998. július 7.
 20. ^ a b "Kedves Oleg Leonyidovics!" [Уважаемый Олег Леонидович!]. 1999. július 7.
 21. ^ "A földrengések megfékezhetők" [Землетрясения можно обуздать]. Еженедельная газета Центральной России «МОЖ». 1999. szeptember 11.
 22. ^ "A földrengések megfékezhetők" [Землетрясения можно обуздать]. 1999. szeptember 11.
 23. ^ "Van-e eszköz a földrengések előrejelzésére? Technológia és hullámelmélet.".
 24. ^ "Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma" [МЧС]. 1999. július 7.
 25. ^ "Gondolat ereje" [Силой мысли]. Argumenti i Fakti. 1999. április 14.
 26. ^ "A 2174735 számú találmány szerinti szabadalom „MHD generátor"" [Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]. 2001. október 10.
 27. ^ "A 2174735 számú találmány szerinti szabadalom „MHD generátor"" [Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]. 2001. október 10.
 28. ^ "Eszköz az örök élet megvalósításához" [TECHNIQUE FOR REALIZATION OF ETERNAL LIFE].
 29. ^ "Az örök élet összpontosítását fejlesztő PRK-1U három üzemmódú eszköz." [The Device of development of concentrations of eternal life PRK-1U of three-modes.]. 2020. június 15.
 30. ^ a b "Szabadalom a 2148845 számú találmányhoz: A csapás-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze" [Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]. 2000. május 10.
 31. ^ a b c "Szabadalom a 2163419 számú találmányhoz „Ismeret átviteli rendszer"" [Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]. 2001. február 20.
 32. ^ a b "Szabadalmak" [Patents].
 33. ^ "Szabadalom a 2148845 számú találmányhoz: A csapás-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze" [Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]. 2000. május 10.
 34. ^ "A földrengés előrejelzés műszere". 2021. június 1.
 35. ^ "Szabadalom a 2163419 számú találmányhoz „Ismeret átviteli rendszer"" [Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]. 2001. február 20.
 36. ^ "DIPLOMÁK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK" [ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ].
Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net