Grigorij Petrovics Grabovoj

Grigori Grabovoi 2
Fizikai és matematikai tudományok doktora, professzor, akadémikus, feltaláló, tisztánlátó, gyógyító, tanító, művész, vallási vezető.[kép 1]
Grigorij Petrovics Grabovoj (Григорий Петрович Грабовой) (Bogara, 1963. november 14.) kazahsztáni származású orosz tudós, feltaláló, tisztánlátó, előrejelző, gyógyító, tanító.[1][2][3] A világban ismertté az általa megadott Grabovoj-számsorok[4] tették,[5][6] amelyekkel a valóság elemeinek - eseményeknek, emberi szerveknek - helyreállítható az alaptervi állapota, így megfelelő használatukkal az ember bármilyen hibát képes kijavítani.[7]

A műszaki tudományok doktora, a fizikai és matematikai tudományok doktora, professzor, akadémikus.[3][8] Orvostudományi háttérrel rendelkezik.[9] A teremtő ismeret mező felfedezésének szerzője, „A megelőző előrejelzés és a biztonságos fejlődés módszerei” különleges tanfolyam szerzője.[3] A „Grigorij Grabvoj Tanítása” (Учения Григория Грабового) „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” (О спасении и гармоничном развитии) tanítás szerzője.[10][3]

Tisztánlátó, képes távolról, érintés nélkül meggyógyítani az embert a legsúlyosabb AIDS és a rák betegségekből is, a feladatokra tudja az eredményt azok megoldása nélkül, látja és képes irányítani a múlt, a jelen és a jövő eseményeit, képes olvasni az emberek gondolatait beszélt nyelvtől és távolságtól függetlenül, tárgyakat távmozgatni, teret ugrani, anyagot teremteni és feloszlatni, és képes az eltávozottakat feltámasztani.[11][12][13][14]

Tisztánlátói állapotfelmérést és előrejelzést végzett repülőgépek és egyéb berendezések fő rendszereinek és elemeinek sérüléseiről, meghibásodásairól vagy a műszaki feltételektől való eltéréseiről, 100%-os megerősítéssel, megmentve ezzel emberek életét.[15][16][17][18][19] Úgy látja, hogy egy esetleges bolygóméretű csapás valós veszélyt jelent az emberiségre, ezért tanítási, képzési módszerek fejlesztésén dolgozik, tudományos felfedezéseket tesz, és gyakorlati találmányokat hoz létre, hogy minden ember számára biztosítsa a megmentést.[20][21][22][23][1][2]

A Máltai Lovagrend tagja, a Szent Sztanyiszláv Lovagrend tagja, orosz gróf nemesi címet kapott.

2004-ben bejelentette, hogy Ő Jézus Krisztus második eljövetele, és ez a tudás azért adatott, hogy az Egyetemes Megmentés és az Egyetemes Feltámadás megtörténhessen.[24]

Legalább öt alkalommal mentette már meg az emberiséget a pusztulástól.[→]

Tartalomjegyzék

Rövid életrajza

Ifjúsága, tanulmányai, munkássága Taskentben

Grigorij Grabovoj 1963. november 14-én született a Kazah Köztársaság Simkenti tartományának Kirovi járásában lévő Bogara faluban. Különleges képességeinek már gyerekkorában tudatában volt, úgy gondolta, hogy látni azt, ami fizikai látással nem látható, az megszokott, az természetes. Tanulmányai során kiderült, hogy a feladatok megoldása nélkül is tudja az eredményt.[→] 1986-ban mechanikus diplomát szerzett a Taskenti Állami Egyetemen.[→] Jó tanulmányi eredményeinek köszönhetően első kategóriás mérnök-matematikusként helyezkedett el a rakéta- és űrkutatással foglalkozó Taskenti Gépgyártási Tervező Irodánál (TashKBM). Munkájához kutatásokat végzett és fizikai modelleket készített a folyamatok leírására, amelyek alapján számítógép programozás segítségével számszerűsített eredményekhez jutott. [→]

Tudományos kutatómunkája mellett embereket is gyógyított. Munkássága során több száz embernek állította helyre teljesen az egészségét, köztük olyanokét is, akikről az orvostudomány már lemondott - végállapotú rák és AIDS betegségekből gyógyított meg embereket, távolról, érintés nélkül.[→][→][→][→][→]

1991-ben az űrhajók lézersugár elleni védelméről szóló tudományos munkájával elindult először a Taskentben megtartott fiatal szakemberek éves tudományos versenyén, majd a kalinyingrádi Űreszközök Küldetésirányító Központjában megtartott Általános Gépészmérnöki Minisztérium versenyén, és mindkét versenyen első helyezést ért el. A Minisztérium versenyének megnyerése után felajánlották neki, hogy az elért egyedülálló tudományos eredményeit fizikai és matematikai tudományok doktora értekezésben is védje meg, anélkül, hogy doktorjelölti értekezését meg kellene védeni. [→]

1991-től repülőgépek műszaki állapotát és üzembiztonságát veszélyeztető hibák tisztánlátói felderítésére szerződést kötött üzbég légiközlekedési vállalatokkal. Vezető mérnökként megbízatást kapott olyan heurisztikus módszerek kidolgozására, amelyekkel biztosítható a repülési hibák elemzése, állapotfelmérése és előrejelzése. Munkája során adott több mint 360 állapotfelmérése és előrejelzése 100%-ban megerősítést nyert.[→]

1994-ben Isten akaratából megalapította Grigoria államot. Grigoria állam létrehozásának célja az egyetemes megmentés és az örökkévaló harmonikus, teremtő fejlődés Grigorij Grabovoj Tanítása szerint.[→]

Találkozott szent, próféta és gyógyító emberekkel, akik felismerték képességeit, megáldották munkáját, és akikkel a bolygót fenyegető atomháború veszélyéről, az ember fizikai testben történő örök életének lehetőségéről, a vallások egyesítéséről, és a világ országainak egyesítéséről beszélt.[→]

Munkássága Moszkvában

1995-ben Moszkvába költözött, ahol folytatta a tudományos és gyógyító munkáját, és hozzákezdett Tanítása kifejlesztéséhez. A moszkvai körzeti légierő parancsnoka lehetőséget adott neki, hogy tisztánlátásával segítse a repülőgépeik állapotfelmérését, és ezáltal baleseteket akadályozzanak meg, aminek következményeként két év alatt sikerült megszüntetni a lezuhanásokat, és ezzel emberéleteket mentettek meg.[→]

1996-ban diplomát szerzett a Moszkvai Regionális Haladó Iskola Ramenszkoje Orvostudományi Karán. Orvostudomány szakterületen mentős minősítést kapott.[→]

1997-ben az Atlantis űrrepülő és a Mir űrállomás összekapcsolódása előtt felkérték, hogy képességeivel segítse a művelet sikerét. Előrejelezte, hogy sikerülni fog az összekapcsolódás, a korábban gyakran leálló számítógép végig működni fog, de közvetlenül az összekapcsolódás előtt eltérés lesz a tengelytől. Előrejelzése 100%-ban beigazolódott. [→]

Kutatási eredményeit számos szellemi tulajdon tanúsítvány-engedély formájában jegyeztette be, és felfedezéseivel új tudományt teremtett. Ez a tudomány a tudás alapvetően új területe, amely megerősíti a fejlődés útját a világ teremtő fejlődésének törvényeivel összhangban. Első ízben fedezte fel és erősítette meg a gyakorlatban az egyes ismereti tárgyak teremtő irányításának alapvető törvényeit a megmentés és a pusztulástól való megmenekülés irányában. Első alkalommal kerültek matematikai megfogalmazásra azok a függőségek, amelyek a gyakorlatban bizonyították, hogy az észlelés változása a valóság minden rendszerében ismeretté alakítható.[→]

1998-ban kiadatta „Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja” című könyv 1., 2. és 3. kötetét, melyek szakértői tanúvallomások jegyzőkönyveit tartalmazza előrejelzéseinek 100%-os megerősítéséről az ember alkotta szerkezetek megmentésének gyakorlatáról, tisztánlátó és irányító képességéről, valamint gyógyító munkájáról.[→] Könyvei szerint távkezeléssel több embert feltámasztott. Volt aki 17 órán át volt a biológiai halál állapotában,[→] de volt akit hónapokkal az eltávozása után támasztott fel.[→]

1998-tól a munkásságát a tudományos világ számos akadémiai cím, díj és kitüntetés adományozásával ismerte el.[→][→][→][→][→] 1999-ben megszerezte a műszaki tudományok doktora fokozatot, és a „Különösen összetett tárgyak biztonsága” szakterületen a professzor tudományos címet. Doktori értekezésének lényege a „Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén” címmel megjelent az „Elektronikai technológia” tudományos műszaki gyűjtemény „Mikroelektronika” kiadásában. Megszerezte a fizikai és matematikai tudományok doktora fokozatot, később pedig az „Elemzési és szerkezeti-elemzési eszközök és rendszerek” szakterületen a professzor akadémiai címet.[→] Ugyanebben az évben tudományos kísérletben vizsgáltatta be földrengések előrejelzésére és - elég erőforrás esetén - kioltására szolgáló kristálymodul nevű találmányát. A kísérlet szeizmológus résztvevője hivatalos levélben igazolta, hogy az eszköz által adott előrejelzés minden esetben megerősítést nyert.[→]

2000-ben tv-műsorokban szerepelt, melyekben többek között az események tudattal történő irányítását tanította,[→] valamint könyvben jelentette meg az örökkévalóság jellemvonásait kiemelő saját művészeti alkotásait, amelyek segítik az embert felismerni a mindenhol jelenlévő örökkévalóságot.[→] Ebben az évben a Rendkívüli Helyzetek MinisztériumábanIrracionális módszerek az egész világot fenyegető bolygóméretű csapás-folyamatok megelőzésére” tanfolyamot tartott. [→]

2000-ben szabadalmaztatta kristálymodul találmányát „A csapás elhárítás módja és megvalósításának eszköze” néven, amelyben szerepel, hogy az eszköz minden esetben előrejelezte a kialakuló földrengéseket 7 nappal azok kezdete előtt, valamint 0.2 - 0.8 tartományban levő magnitúdó értékkel csökkentette azok erejét. 2001-ben szabadalmaztatta gondolatátviteli, telepatofon találmányát „Ismeretátviteli rendszer” néven.[→]

Professzor Grigorij Petrovics Grabovoj, a fizikai és matematikai tudományok doktoraként bejegyeztette „A megelőző előrejelzés és biztonságos fejlődés módszerei” című tantárgy szerzői tantervét többek között az UNESCO Nemzetközi Oktatási Rendszerek Központjában. [→] Híres tudósokkal együttműködve szabadalmaztatta az MHD generátor találmányt, amely villamos energia előállítására használható.[→]

Kiadatta Tanításának egyik alapművét, „Az emberek feltámasztása és az örök élet - mostantól a valóságunk!” című könyvét.[→] 2002-ben előrejelezte a koronavírus világjárványt, és javasolta a világ vezető országainak a további tömegpusztító fegyverek elterjedésének lehetőség szerinti megakadályozásáról szóló megállapodások megkötését.[→] Ugyanebben az évben az Orosz Központi Dokumentumfilm Stúdió filmet készített Grigorij Grabovoj küldetéséről.[→]

2004. június 5-én Grigorij Petrovics Grabovoj nyilvánosan bejelentette, hogy ő Jézus Krisztus második eljövetele, és Tanításával megmentést, örök életet és feltámadást hozott az emberiségnek.[→]

2005-ben bejegyeztette a DRUGG politikai pártot,[→] és 2006. március 17-én hivatalosan elindult az oroszországi választásokon Oroszország elnöke tisztségéért. A párt alapvető rendelkezései között az élet örökkévalóságának megerősítése, a halál tilalma is szerepelt.[→] 2006. március 20-án Grigorij Grabovoj nyílt javaslatot küldött a világ országai vezetőinek a terrorizmus elleni védekezés általa kidolgozott technológiáinak, köztük a 100%-os megbízhatósággal működő kristálymodul találmányának a világ összes országába történő díjmentes átadásáról. [→]

Ezen a napon büntetőeljárást indítottak ellene feltámasztási ígéretek ügyében. Az előzetes vizsgálat és a bírósági eljárás során azonban bebizonyosodott, hogy nem történt olyan ígéret, amely alapján a büntetőeljárás megindult, ez a 2008-as ítéletben sem szerepel. 2016-ban az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletében kimondta, hogy a büntetőeljárás, amely alapján a 2008-as ítéletet hozták, jogellenes határozatokat tartalmaz. 2018-ban az Orosz Államszövetség Legfelsőbb Bírósága ellenvetés nélkül elfogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét, a jogellenes határozatokat törölte, és az ügyet újranyitotta.

Ezáltal Grigorij Grabovoj büntetlen előéletű, és joga van becsületének helyreállításához.[→]

2007-2008-ban az Amerikai Egyesült Államokban segítőivel bejegyeztették a Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetele Egyházat Illinois, New York és Massachusetts államokban. Az államok egyházainak honlapjain megtalálhatók a tények, események, amelyek megerősítik, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj az Úr Isten Jézus Krisztus Második Eljövetele.[→]

Munkássága Belgrádban

2010-ben Belgrádba költözött, és visszavonult a politikai és közéleti szerepléstől.

2015-ben „A csapás elhárítás módja és megvalósításának eszköze” és az „Ismeretátviteli rendszer” szabadalmai alapján feltalálta és elkészítette a PRK-1U eszközt, amelyhez az ember vezeték nélkül, a tudatával képes csatlakozni, annak ismeretet átadni biojel segítségével, és amely ezt az ismeretet felerősíti. A találmány edzi az emberi tudatot, amely így olyan szintet képes elérni, hogy az ember önállóan, eszközök nélkül is képes legyen olyan szellemi folyamatokat kiváltani, amelyekkel például az ember a sejtjeinek újrateremtődését és az egész emberi test helyreállítását tudja biztosítani.[→]

2016-ban létrehozta oktatási központját, és beindította egyetemi képzését.[→]

2017-ben kijelentette, hogy a valóság átalakulása folyamatban van. A világ korszakváltás, a parányugrás (angolul: quantum leap) előtt áll, ami az anyag egyetemes energia-állapot felemelkedését jelenti. A valóság új megnyilvánulása, az érzékelés új szintje jelenik meg, új - akár végtelen mennyiségű energiájú - lehetőségekkel, de ezt az embernek képesnek kell lenni szabályozni, irányítani. Ezért mindenkinek időben feljebb kell emelni a saját energiaszintjét, ehhez pedig az embereknek több tudásra van szükségük, mégpedig pontosan olyan tudásra, ami Tanításában található, amellyel elérhető az örök élet, az örök fejlődés. Ezt segítendő fejlesztette ki és készítette el a PRK-1U, örök életre való összpontosítást fejlesztő készülékét, amely szintén használható a felkészülésben.[→]

2019-től kezdve fontos számsorai jelentek meg a világhálón egy YouTube felhasználónál, olyanok mint „A Föld és minden élőlény gyógyítása és védelme a megmentés és a kiegyensúlyozott fejlődés folyamatán keresztül”, „Váratlan pénz bevonzása”, „Egész test helyreállítása”, „Koronavírustól való védelem minden ember számára”, „Lélektárs megtalálása, szerelem bevonzása”, „Harmadik Szem felébresztése”, „Fiatalítás”.[→][→] [→]

2020 januárjában megjelent a koronavírus Kínában. 2020 júniusában ingyenes segítségnyújtásként felajánlotta a világ országai vezetőinek a koronavírus elleni védekezéshez - többek között erre a célra is - fejlesztett PRK-1U találmányát, a vírus jellegéről és működéséről szerzett tudását, valamint a világon elsőként kifejlesztett, szabadalmaztatás alatt lévő Antikoronavirus2019-nCoV_1 nevű oltóanyagát. A bejelentés szerint a PRK-1U eszköz képes védelmet nyújtani a vírusváltozatok ellen is, még abban az esetben is, ha a vírus gyorsan változik, ezáltal az emberiség génkészletét is védelmezi.[→]

2021-ben egy TikTok-felhasználó feltöltött egy videót, melyben arról beszél, hogy a váratlan pénz bevonzására kipróbálta Grigorij Grabovoj számsorát, ezután néhány nap múlva kétszer is pénzt adtak neki az utcán, így arra gondolt, hogy ezeket talán a számsor használata okozta. Videóját több, mint egymillióan megosztották, ezáltal a Grabovoj-számsorok nagy népszerűséget értek el.[→]

2022. február 24-én, két nappal az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres összeütközés nehézfegyveres kirobbanása után, egy esetleges atomcsapás megakadályozása érdekében közzétette nyilatkozatát, miszerint arra kell tudati irányítást végezni, hogy a világ országainak vezetői egyesítsék a világ országait, ezáltal szüntessék meg a fegyverkezések okát, valamint írjanak alá megállapodást az összeütközések mindenkori békés megoldásáról, hogy biztosítva legyen minden ember örökké tartó teremtő és boldog fejlődése.[→]

(Részletes életrajz átugrása)

Részletes életrajza

Ifjúsága

Grigorij Grabovoj 1963. november 14-én született nemesi családban a Kazah Köztársaság Simkenti tartományának Kirovi járásában lévő Kirovszkij településen (Bogara falu). Kirovszkij települést 1997-ben Aszikatára (Асыката, Asykata) nevezték át. Családja birtoka korábban Kaplanbekben volt, amelyen ma szakközépiskola van. Nagymamája, aki nagyon művelt asszony volt, segített neki abban, hogy ilyen tanult emberré váljon.[25][26][27][28]

Különleges képességeinek már gyerekkorában tudatában volt,[15][16][29][30] úgy gondolta, hogy látni azt, ami fizikai látással nem látható, az megszokott, az természetes,[31] és ezt a képességét az emberek és a világ megmentésére használja:

A kisfiú nagyon tisztán látta ebben az áramlásban a földgolyót, amely először kétszer-háromszor megrándult és gyorsan gurult, egyre nagyobb sebességgel.

Ez a hároméves gyermek, az udvaron a szőlőlugas mellett állva, megmentette a Világot egy közelgő csapástól: akaratának nagyfokú összpontosításával visszahelyezte azt a helyére.

– V. Ju. Tikhoplav, Találkozásunk Grabovojjal[32]

Grigori Grabovoi childhood family photo
Gyerekkori fénykép édesanyjával és testvérével.[kép 2]
Egy nap, még gyerekként, a tisztánlátás segített neki megmenteni a barátját. Látta őt - akit egyébként nem lehetett látni, mert a töltés mögött volt -, hogy a vízbe ugrik, elmerül és fuldoklik. Odarohant és kihúzta a vízből. A barátja, aki később nagy üzletember lett, azt mondta neki, hogy az életével tartozik neki.[32]

Több tucat kilométerről is hallotta a vízesések zaját, idegen nyelveket értett. Sosem bántották, jó emberek vették körül.

Társai hozzá fordultak, ha meg akarták tudni, hogy ki hol van éppen. Megmondta nekik, de úgy gondolta, hogy ez menne bárkinek. Egyszer előrejelezte egy társának leesését a gerendáról, ha felmászik arra. Figyelmeztette őt, de nem hallgatott rá, felmászott, és valóban leesett. Társai olyannak tartották, akinek mindig számíthatnak a tanácsaira. Tanulmányai során kiderült, hogy a feladatok megoldása nélkül is tudja az eredményt, így gyerekkorában filmfelvételt is készítettek különleges képességeiről.[31][33][34]

Gimnáziumi osztályfőnöke, Ljudmila Szaltajeva szerint, aki diákját csak a legjobb jelzőkkel jellemezte, Grigorij Grabovoj megjósolta a Szovjetunió összeomlását:

Valahogy az állami rendszerről beszélgettünk. A szocializmusról, kommunizmusról volt szó, amikor Grisa azt mondta, hogy hamarosan minden megváltozik, minden másképpen lesz az országban. Még meg is ijedtünk: „Ugyan miről beszélsz? Háború lesz? Talán olyan rosszul élünk?”. Aztán folytatta: „Nagy átrendeződés előtt állunk. Közülünk sokan nem is itt fognak élni, el fognak menni, és te, Róza, egy messzi országba költözöl.”

Róza Szavidi most valóban Görögországban él. Grigorij sok osztálytársa is kivándorolt.

– Ljudmila Szaltajeva[25]

Osztálytársai, akik összegyűltek az érettségi huszadik évfordulójára, felidézték az iskolai életük eseményeit, és csodálkoztak, hogy akkoriban nem sejtették, hogy Grigorij rendkívüli. Minden iskolai jóslata apróságnak és jelentéktelennek tűnt akkoriban, véletlenek láncolataként érzékelték: egy osztálytársának testnevelés órán eltört a karja, a Szovjetunió összeomlása és az iskolai kosárlabdacsapat győzelme.

– Mindig jósolt nekem – csatlakozik a beszélgetéshez Valentina Petrovna. – És mindig minden valóra vált.[25]

Egyetemi évek

A középiskola sikeres elvégzése után 1980-ban Taskentbe ment, ahol beadta jelentkezését a Taskenti Állami Lenin Egyetem Alkalmazott Matematika és Mechanika Tanszékének mechanika szakára. Középiskolai bizonyítványa több mint 4,9 volt, egy négyese volt csak, és ez lehetővé tette, hogy csak két felvételi vizsgát tegyen ahhoz, hogy bejusson az egyetemre.

Miután sikeres írásbeli vizsgát tett matematikából, a szóbeli vizsgán az összes kérdés helyes megválaszolása után a vizsgabizottság elnöke feltett neki egy kérdést az elliptikus szinuszról (ezt a függvényt az egyetem első évfolyamának végén tanulják), és figyelmeztette, hogy két perc alatt kell válaszolnia. Grigorij Grabovoj látta, hogy alapvetően csak egy exponenciális függvény szabályos sorozatáról van szó, és egy perc alatt leírta a megoldást. A bizottság elnöke elképedt a megoldás gyorsaságán és helyességén. Felvették az egyetemre.[35][36][31]

Az egyetemen eredményesen tanult: a felsőbb matematika területéhez tartozó egyenletekre azonnal pontos válaszokat adott, és a levezetéseket, ha szükség volt rájuk, később kereste ki.[29][30][37][38]

Én, Konsztantyin Alekszandrovics Rumjancev, ezennel tanúsítom, hogy tanúja voltam Grigorij Petrovics Grabovoj tisztánlátó képességei megnyilvánulásának a taskenti egyetemen folytatott tanulmányai során. A tanár, Gegel Galina Nyikolajevna docens sokszor az egész csoport jelenlétében a matematikai elemzés ellenőrző munkáinak ellenőrzése után csodálkozását fejezte ki Grigorij Petrovics Grabovoj munkái felett, aki a feladatokra azonnal helyes válaszokat írt, anélkül, hogy megoldásokat készített volna.
– Konsztantyin Rumjancev, Grigorij Grabovoj évfolyamtársa[39][13][40]

1986 tavaszán ijesztő előérzete támadt. Tisztán látta szeme előtt a füstöt, a tüzet, a fejvesztetten rohangáló embereket, a csernobili atomerőmű 1986-ban bekövetkezett felrobbanása előestéjén. Világos előrejelzése ellenére azt a balesetet - Oroszország számára addig ismeretlen egyetemistaként - nem tudta megakadályozni.[1][41]

Végzősként egyetemi gyakorlatát az Üzbég SSR Tudományos Akadémia Számítástechnikai Központjának Kibernetikai Intézetében végezte, amely vezető szerepet tölt be a köztársaságban az optimális tervezést és ellenőrzést szolgáló önműködő rendszerek fejlesztésében.

1986-ban mechanikus (gépészmérnök) diplomát szerzett, diplomamunkája tudományos kiadványként jelent meg a Kibernetikai Intézet tudományos kiadványainak gyűjteményében.[42]

A gépészmérnök-képzés a Szovjetunióban az egyetemek matematikai és gépészmérnöki karán folyt, akárcsak napjainkban.

A mechanika oktatása magában foglalja mind az alaptudományt (mozgástan), mind annak gyakorlati alkalmazását (gépészet), a gépészmérnökök ezért foglalkozhatnak kutatással és fejlesztéssel egyaránt.

A gépészmérnökök a következő területeken végzik tevékenységüket: matematikai módszerek és számítógépes technológiák; folyamatok és tárgyak matematikai modelljeinek kidolgozása; a mechanika problémáinak megoldására szolgáló hatékony matematikai módszerek fejlesztése; a programirányítási, kutatási, tervezési, üzemeltetési és irányítási tevékenységek biztosítása. A szovjet időkben az egyetem végzőse tanárként dolgozhatott az intézetben.[26]

Űrkutatás és gépek állapotfelmérése Üzbegisztánban

Jó tanulmányi eredményeinek köszönhetően első kategóriás mérnök-matematikusként helyezkedett el a rakéta- és űrkutatással foglalkozó, a Szovjetunió Általános Gépészmérnöki Minisztériumának Taskenti Gépgyártási Tervező Irodájánál (TashKBM).

Bolygók tanulmányozására szolgáló önműködő eszközökkel, nagyméretű átalakítható antennák létrehozásával és az űrhajók védelmére szolgáló eszközökkel foglalkozott. Munkahelyén kezdettől fogva meglepte a munkatársait azzal, hogy elképesztően pontos előrejelzéseket adott a műszaki folyamatok lehetséges nehézségeiről, a tervezőirodában kifejlesztett szerkezetek sérüléseiről ás meghibásodásairól. Még a legapróbb részletek is egybeestek. Munkájához kutatásokat végzett és fizikai modelleket készített a folyamatok leírására, amelyek alapján Fortran, Algol, Assembly, PL/1 programozás segítségével számszerűsített eredményekhez jutott. Tisztánlátó képességét használva az ilyen feladatot három hónap helyett néhány nap alatt megoldotta.[42][26]

Grigori Grabovoi presents globe Crystal-module
A földgömböt tartalmazó kristálymodul.[kép 3]
Hozzákezdett a később kristálymodul néven bemutatott eszköz kifejlesztéséhez, amellyel képessé vált lelassítani az atombomba robbanásának láncreakcióit. Az eszköz hatását a Földrengéskutató Intézet munkatársával együtt a kazahsztáni Szemipalatyinszk város közelében levő kísérleti telepen vizsgálták földalatti atombomba robbantások során. A katonaság egyértelműen rögzítette, hogy az eszköz bekapcsolt állapota mellett a robbanás okozta sérülés majdnem a felére csökkent. Több eszköz együttes alkalmazásával a kár mértéke tovább csökkenthető, vagy akár teljesen kiküszöbölhető. A későbbi években leírt tudattechnológia elmélete szerint az eszköz hatékonyságának oka az, hogy az a gondolat sebességével működik, ami nagyságrendekkel megelőzi az atommaghasadás sebességét, így képes azt még időben megváltoztatni.[43]

Tudományos kutatómunkája mellett embereket is gyógyított, munkássága során több száz embernek állította helyre teljesen az egészségét, vagy lényegesen javította egészségi állapotát.[44][45][46][47][48][49][50][51] 1987-ben sikeresen megállította egy I. osztályú berepülőpilótanő egyre súlyosbodó szürke hályog betegségét.[1]

1991-ben, a műholdak folyamatos vagy ütemesen ismétlődő lézersugárzással szembeni védelméről szóló tudományos munkájával elindult a Taskentben megtartott fiatal szakemberek éves tudományos értekezletén, ahol első helyezést ért el. Ennek alapján meghívták a kalinyingrádi Űreszközök Küldetésirányító Központjában megtartott Általános Gépészmérnöki Minisztérium értekezletére, és szintén első helyezést ért el az első alkalommal létrehozott technológiákat alkalmazó, találmányi munkák körében. Az értekezleten tartott előadása alapján az eredményeket összefoglaló kiadvány készítése során felajánlották neki, hogy az elért egyedülálló tudományos eredményeit fizikai és matematikai tudományok doktora értekezésben is védje meg, anélkül, hogy doktorjelölti értekezését meg kellene védeni.[42][9] Későbbi doktori értekezésének alapjait az évek során könyvekben, megszerzett tanúsítvány-engedélyekben, és szabadalmakban tette közzé.[52][53][54]

A TashKBM vezetősége megbízta olyan fizikai-matematikai módszerek kifejlesztésével, amelyek segítségével pontos megoldás található meg olyan esetekben, ahol a megoldás megtalálását korábban lehetetlennek tartották.[42]

Egy idő után más állami szervezetek magas rangú vezetői is felfigyeltek a fiatalember tevékenységére, és javasolták, hogy képességeit hivatalos formában, kísérleti úton ellenőrizzék.[29][30][44][45][17][18]

Grigori Grabovoi shows diagnosing work in TU-144 cockpit
Megmutatja állapotfelmérési munkáját egy Tupoljev TU-144 repülőgép pilótafülkéjében.[kép 4]
1991-1992-ben a világon elsőként Grigorij Petrovics Grabovoj az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága vezetőségének megbízásából több mint 360 tisztánlátó állapotfelmérési és előrejelzési feladatot végzett el 100%-os hatékonysággal, szigorú üzemi körülmények között. Az előrejelzéseket a Taskenti Rt., a 243. számú repülőgép-javító üzem és az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága repülésbiztonsági felügyelete alá tartozó repülőgép-állományon végezte.

1991. december 18-tól 1992. május 9-ig az ASCON üzbég-amerikai vegyes vállalatnál dolgozott a légi járművek meghibásodásainak felméréséért felelős vezető mérnöki beosztásban.[55]

1992. május 9-től 1993. december 30-ig az Üzbég Köztársaság Állami Légitársaságánál dolgozott, mint a légi balesetek kivizsgálásával foglalkozó mérnök-ellenőr.

1993. december 30-tól 1996. március 19-ig a „Rampa” Külgazdasági Vállatnál dolgozott vezérigazgatóként.[56][44][45]

Ez alatt a viszonylag rövid idő alatt végzett munkájának eredményéről készült az az írásbeli nyilatkozat, amelyet az Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága vezérigazgatója, a mérnök-információs központ vezetője és más szakértők írtak alá, és amelyben a következő áll:

A G. P. Grabovoj a repülési berendezések és műszaki folyamatok tisztánlátói állapotfelmérése terén végzett munkáját negyven hiteles iratban és jegyzőkönyvben rögzítettük. A kísérleti feltételek tisztasága biztosított volt. Az elvégzett kísérletek állandó tanúiként megerősítjük Grigorij Grabovoj gépek és műszaki folyamatok vonatkozásában végzett tisztánlátói állapotfelméréseinek 100%-os pontosságát. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a kapott információk … megfelelnek a légitársaság igényeinek, és javasolja, hogy a jövőben használják fel a repülésbiztonság érdekében.
– Üzbég Köztársaság Állami Légitársasága vezérigazgatója

Munkájának szerződései, jegyzőkönyvei és munkatársainak tanúbizonyságai az 1998-ban kiadott „Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja” című könyvsorozatának első kötetében[12][57] megtalálhatók.[42][3]

Egy példa a munkájából: 1991. november 16-án egy IL-62 típusú repülőgépre „futómű meghibásodása (vészhelyzeti következmények nélkül)” előrejelzést ad, majd 1991. november 21-én a repülőgép naplója szerint „Az MLP nem működik. (Az UP-2-2 váltotta fel.) Amikor az alvázat elengedték, a körfolyamat nem ért véget. A futómű behúzása és másodszori kiengedése után a körfolyamat teljesen véget ért, vagyis kigyullad a futómű kitolt helyzetének zöld lámpája, a sárga lámpa kialszik és a gomb felugrik.”[58]

V.F. Balakirev[12][57] az üzbég Polgári Légiközlekedési Igazgatóság vezető pilótája, repülésbiztonsági ellenőr, 1. osztályú pilóta, részt vett a csernobili atomerőműben 1986-ban bekövetkezett baleset következményeinek felszámolásában, tagja volt annak a szakértői bizottságnak, amelyet hivatalosan hoztak létre azért, hogy lefolytassa Grigorij Grabovojnak a repülőgépek állapotfelmérése terén mutatott tisztánlátói képességeinek ellenőrzését.

Grabovoj jelentős szakember az utas- és teherszállítás biztonságának biztosításában. Mivel ő a repülésbiztonsági felügyelő, Grigorij Grabovojt bevontam a légi balesetek kivizsgálásába. Grigorij Petrovics mindig hibátlanul megállapította a baleset okát.
– V.F. Balakirev[9]

A műszaki vizsgálat eredményei szerint ez a férfi, aki nem ismerte a lezuhant repülőgép fekete dobozának adatait, valós képet tudott adni a légibalesetről.
– Business review, Uzbekistan Airways National Air Company[59][60]

Radik Valitov, a Taskenti Egyesített Repülőszázad Repüléstechnikai Bázisának mérnök-programozója szemtanúja volt Grigorij Grabovoj következő tisztánlátói kísérletének:

1991 novemberében a jelenlétemben adtak át húsz hajlékonylemezt a tisztánlátó Grigorij Grabovojnak, hogy ellenőrizze azokat vírus szempontjából. Miután Grabovoj ránézéssel megtekintette a lemezeket (azaz nem használt számítógépet vagy víruskeresésre szolgáló programot, hanem pusztán szemrevételezte), ötöt azonosított vírussal fertőzöttként. A vírusfertőzött lemezek kiválasztása után egy másik kísérletet végeztek, amelyben a vírusokat egy vírusfertőzött iratból Grabovoj úgy távolította el, hogy az iratot átírta egy másik lemezre anélkül, hogy bármely ismert módszert alkalmazott volna. … Úgy gondolom, hogy ez a kísérlet megerősítette azt, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj rendelkezik tisztánlátói képességgel, hogy az adatok műszaki hordozóin (hajlékonylemezeken) nagyon finom ismeret-energia kapcsolatokat fedezzen fel, és irányítsa az adatok átírásának folyamatát, megszakítva ezzel a vírus adatának áramlását. Ezek a képességek komoly információs környezetben, mesterséges zavarás (interferencia) fennállása esetén is alkalmazhatók.
– Radik Valitov[61][62][62][12]

A RAMPA Külgazdasági Társaság Grigorij Grabovoj vezérigazgató képviseletében szerződéseket kötött és munkákat végzett a repüléstechnikai állapotfelmérés területén. Elsősorban a ferganai repülőgépjavító üzemnél végzett munkát, ahová javításra szállították a repülőgépeket. Pontosan átvizsgálta a repülőgépeket 25 méteres távolságból.[29][30][12]

1994. január 7-én a RAMPA Külgazdasági Társaság Grigorij Grabovoj vezérigazgató képviseletében megállapodást írt alá az Üzbég Köztársaság Állami Légitársaságával G.M. Rafikov vezérigazgató képviseletében a légiközlekedés és üzemeltetés területén termelési, kereskedelmi és egyéb tevékenységek közös megvalósításáról és új ismereti technológiák bevezetéséról. A szerződés céljai és célkitűzései a következők voltak:

– A légiközlekedési berendezések új biztosítási módszereinek bevezetése és meghosszabbítása, tudományos-műszaki fejlesztések, a polgári légiközlekedési rendszer más légitársaságainak és vállalkozásainak tapasztalatainak hasznosítása, a nemzetközi polgári légiközlekedési szervezetek szabványainak és ajánlásainak alkalmazása a szerződésben részes felek gyakorlatában.

– A légiközlekedési szolgáltatási rendszer fejlesztése és tökéletesítése;

– Kiemelt tudományos tevékenységi területek fejlesztése, beleértve a légi közlekedésben alkalmazott nem hagyományos módszereket is.[12][57]

1994. június 29-én megbízást kapott az Üzbég Köztársaság elnöke és a kormány tagjai által használt repülőgépek tisztánlátói állapotfelmérésére, hogy felderítse a balesetekhez vagy emberi veszteségekhez vezető esetleges hiányosságokat vagy meghibásodásokat:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. Grigorij Petrovics Grabovoj, tisztánlátó teljesíti a jelen szerződést.

1.2. Grigorij Petrovics Grabovoj vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat:

– az Üzbég Köztársaság elnökének és az Üzbég Köztársaság kormánya tagjainak repüléseihez használt repülőgép tisztánlátói állapotfelmérése;

– az említett repülőgépek utasainak tisztánlátói vizsgálata.

1.3. A Megbízott a jelen szerződés szerinti munkákat Grigorij Petrovics Grabovoj tisztánlátói ismereteit tartalmazó jelentések formájában mutatja be.

2. A MEGBÍZOTT FELADATAI

2.1. Grigorij P. Grabovoj tisztánlátó kötelezettséget vállal arra, hogy:

– tisztánlátói módszerrel megvizsgálja az Üzbég Köztársaság elnökének és az Üzbég Köztársaság kormánya tagjainak repüléseihez használt repülőgép-berendezéseket a csapásokat vagy emberi veszteségeket okozó hibák, sérülések, meghibásodások tárgyában.

– a repülések előtt elvégzi az utasok egészségi állapotának tisztánlátói vizsgálatát, és amennyiben az utas számára veszélyes a repülés, ajánlásokat tesz az utas számára veszélyes egészségromlás megelőzése érdekében;

– a repülések előtt jelenti a tisztánlátói ismereteket a Megbízó képviselőinek, szükség esetén pedig a Megbízóval egyetértésben az Üzbég Köztársaság állami szervei képviselőinek.[12][57]

Grigoria állam megalapítása

1994. január 8-án Grigorij Petrovics Grabovoj Isten akaratából megalapította Grigoria államot. Grigoria állam létrehozásának célja az egyetemes megmentés és az örökkévaló harmonikus teremtő fejlődés Grigorij Grabovoj Tanítása szerint.

Grigoria állam létrehozására azért van szükség, mert a lehetséges bolygóméretű csapás elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy az egész világ népei Grigorij Grabovoj Tanítása szerint fejlődő Grigoria állam polgáraiként egyesüljenek.

Grigoria állam állampolgára lehet a világ bármely lakosa állampolgárságától és egyéb adataitól függetlenül.

Grigoria államába más államok és országok is beléphetnek.[26]

Találkozás szent, próféta, gyógyító emberekkel

1994 márciusában Indiába látogatott, az emberi bölcsesség ősi bölcsőjébe. A minden vallások templomában, az újdelhi Birla Mandirban, indiai képviselője, K. Vanerzhi Grigorij Grabovojra mutatva azzal a kéréssel fordult H. Simha vezető paphoz, hogy állapítsa meg tisztánlátói képességeit. Ő így válaszolt:

Ebben a városban nincs ember, aki hozzá hasonló lenne és meg tudná határozni a legmagasabb szintjét. Csupán egyetlen ember képes erre. Az ő neve Baba Nagpal.
– H. Simha vezető pap

És javasolta, hogy látogassa meg őt egy szent helyen Indiában, a Kutub Minár mellett található Csattarpur templomban, ahol a magasabb társadalmi rétegekhez tartozó emberek és a kormány imádkozik.

Baba Nagpal a templomban volt, de a papok és a biztonsági személyzet nem engedték be hozzá az ismeretlen látogatót (még India legnagyobb iparosa, Kamal Dua feleségének közbenjárására sem). Baba Nagpal, aki még életében szentté vált, személyesen csak a kiválasztottakat tiszteli figyelmével; még maga Radzsiv Gandhi is csak kétperces meghallgatást kapott. „Mondja meg Baba Nagpalnak, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj van itt.” – kérte Grigorij Grabovoj az őröket. Az ebédidő ellenére azonnal bebocsátást nyert az indiai templom szentélyébe. A beszélgetés 23 percig tartott. A beszélgetés végén Baba Nagpal megáldotta Grigorij Grabovojt, miközben azt mondta, hogy imádkozni fog érte, és megjósolta, hogy az események irányításán keresztül legmagasabb energiáját és érzékfeletti képességeit nemcsak hazája, hanem az egész világ javára fogja használni. (Tekintettel arra, hogy Baba Nagpal a jóslataiban soha nem tévedett, Indiában mindegyiket pontos próféciaként értelmezik.)[63][13][45]

Grigorij Grabovoj találkozott a hindu vallás egy másik fontos személyiségével is, aki rendelkezik a CORPORATION OM PRAKASH által megállapított érzékfeletti képességekkel. A következőket üzente Grigorij Grabovojnak: „Minden jót, sikert kívánok neki egész életére, mert azokat az erőket, melyek neki adattak, egyszerűen lehetetlen rossz célra használni.”[64][13]

Grigorij Grabovoj az év során meggyógyított egy hozzá forduló nőt mellrák betegségből.[65][14][66]

December 10-én a Grigorij Grabovoj vezette küldöttség a Fülöp-szigetekre látogatott. Miután hallott Grigorij Grabovojról és Fülöp-szigeteki látogatásáról, a híres gyógyító, jövendőmondó és tisztánlátó, Yuko N. Labo asszony azonnal találkozni kívánt vele. A rendelőjében lezajlott találkozásuk során Yuko N. Labo tíz centiméternyire megközelítette tenyerével Grigorij Petrovics tenyerét. Azonnal csodálatát fejezte ki a férfi kezeinek hatalmas energiájáról és tisztánlátói képességének erejéről. A beszélgetés végén kifejezte meggyőződését, hogy ilyen képességekkel Grigorij Grabovojnak nemcsak hazájának, hanem az egész bolygónak segítséget kell nyújtania. És a jelenlévők legnagyobb csodálkozására ez a jól ismert gyógyító megkérte, hogy vizsgálja meg a szervezetét, és a távolból végezze el az általános gyógyítási eljárást. Yuko N. Labo, akit a Fülöp-szigeteken Baguio város alpolgármesterének segítőjeként és feleségeként is tisztelnek, azt mondta, hogy Grigorij Grabovoj fő feladata a jelenlegi körülmények között, hogy az egész világot megvédje, nem pedig egyetlen országot.[64][13]

Tisztánlátói állapotfelmérés Moszkvában, az első ember feltámasztása

1995-ben Moszkvába költözött, ahol folytatta a tudományos és gyógyító munkáját, és hozzákezdett Tanítása kifejlesztéséhez. Oroszország fővárosában is felmérték tisztánlátói képességét, és felkérték védelmi feladatok elvégzésére.

G. P. Grabovoj tisztánlátói módszerrel határozta meg a "Vorkutyinszkaja" JSC "Vorkuta-Ugol" bánya szellőztetési rendszere szerint a tűz keletkezésének helyét, a két áldozat helyét a szellőzőjáratban és a szellőztetés megsértésének zónáját a vészhelyzeti hosszfalban ... Célszerűnek tartjuk G. P. Grabovojjal való együttműködést a vészhelyzetek előrejelzése és megelőzése, az emberek megtalálása és megmentése terén a szénipari vállalatoknál.
– A.T. Kuznyecov, A szénipar félkatonai bányamentő egységeinek központi parancsnokságának főmérnök-helyettese[67][13]

Oroszország Biztonsági Tanácsa felkérte Grigorij Grabovojt, hogy készítsen figyelmeztető előrejelzéseket az atomerőművekre vonatkozóan, és ő elfogadta a felkérést.[68][69][70][67]

Az irracionális, vagy ahogy én is nevezem, rejtett látás magában foglalja a tisztánlátást, a proszkópiát, azaz a jövőbe látást, és a retroszkópiát - a múltba látást, valamint a közönséges emberi megérzést. Mindig van bármilyen szövetnek kapcsolata a külső mezővel, például egy személynek bizonyos eseményekkel való kapcsolata. És mivel ez a kapcsolat létezik, csak ismerni kell a törvényeket. Ezek a törvények a megértés bizonyos szintjein egyetemesek, és amikor az ember megérti, elkezd látni és előrejelezni.
– Grigorij Grabovoj[69]

Grigori Grabovoi presents aircraft failure prognose in Moscow
Repülőgép-baleseteket hárított el Moszkvában tisztánlátói előrejelzésével. (1999 körüli felvétel)[kép 5]
Nyikolaj Timofevics Antoskin vezérezredes a moszkvai körzeti légierő parancsnoka lehetőséget adott Grabovojnak, hogy tisztánlátásával segítse a repülőgépeik állapotfelmérését, és ezáltal baleseteket akadályozzanak meg, aminek következményeként két év alatt sikerült megszüntetni a lezuhanásokat, és ezzel emberéleteket mentettek meg.[1]

Júliusban távolról, három hét alatt meggyógyított egy 10 éves fiút 4. állapotú állkapocs-szarkóma betegségből.[71][46][47][72][14][66]

Két hónap alatt távolról meggyógyított egy nőt 4. állapotú AIDS betegségből.[73][74][72][14][66]

1995 szeptemberében - későbbi könyvének jegyzőkönyvi adatai szerint - egy édesanya kérésére elkezdte fia, R. A. feltámasztását, akinek jelenlétét egy hónappal később elkezdte érzékelni először az édesanya, majd közel fél évvel később R. A. volt felesége is, akinek beszámolója szerint 1996 februárjában együtt utazott egy vonatfülkében két olyan emberrel, akik közül az egyiknek a külső jellemvonásai, viselkedése, mozdulatai megegyeztek R. A.-éivel, de tétovának tűnt, és a másik utas, mint egy segítő, az újonnan bevezetett papírpénz történetét magyarázta el számára, ami a férfinak ismeretlen volt, holott a pénzt már jóideje bevezették, és ismert volt mindenki számára.[75][66][76]

Találkozás Vanga prófétanővel

1995-10-26 Grigori Grabovoi visits Vanga
1995-ben meglátogatta Vanga prófétanőt, akivel az ember fizikai testben történő örök életének lehetőségéről is beszélgetett.[kép 6]
1995 októberében, miután a bolgár televízió hallott az orosz gyógyító csodáiról, meghívta Grigorij Grabovojt Bulgáriába, és szervezett egy találkozót a híres bolgár látóval, Baba Vangával. Vanga, aki gyakorlatilag soha senkinek nem engedte meg, hogy hang- és videofelvételeket készítsen a vele való találkozásokról, Grigorij Grabovoj esetében hozzájárult a hang- és videofelvételek készítéséhez. Ezt Vanga csak akkor engedélyezte, ha olyan beszélgetőtárssal találkozott, akihez jó volt a viszonya, bízott benne és bízott a tisztességében.

Grigorij Grabovoj Bulgáriába érkezését nagy szeretettel fogadták, „Röntgen embernek” hívták kivételes képességei miatt, 1995-ben az ország Kozlodujban levő atomerőművére 2 év hibátlan működést jelzett előre. A találkozó előtti napon a gyógyulni vágyókat több órán át gyógyította.[77][78]

Ennek az embernek tehetsége van!
(Тоя човек има дарба!)
– Vanga[1]

Valentina Genkova, aki a találkozóról dokumentumfilmet készíttetett[1][79] és egyben a tolmácsolást is végezte, egyetlen tanúként, aki végig jelen volt a találkozón nyilatkozatában a következőket írta:

Kijelentem, hogy Grigorij P. Grabovoj 1995. október 27-én 11.30 és 12.20 között valóban beszélgetést folytatott Vangával – Bulgária prófétájával. A bolygó nukleáris-ökológiai fenyegetettségének, az emberi élet meghosszabbításának, a meg nem halás lehetőségének és a vallások egyesítésének kérdéseit tekintették át. Grabovoj kérdéseket tett fel, amelyekről Vanga kifejtette véleményét, különösen azzal kapcsolatban, hogy Grigorij Petrovicsnak, mivel rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik, feltétlenül folytatnia kell az emberek gyógyítását, és ki kell terjesztenie képességeinek alkalmazási területeit. Oroszországban kell működnie, ahonnan az eredmények a világ minden országába eljutnak. Húsz év múlva el fogja érni azt, amiről álmodik.
– Valentina Genkova[80][13]

Grigorij Grabovoj még az 1994-ben történt első találkozásukkor jó benyomást tett Vangára, amikor csak egyetlen kérdést tett fel Vangának: „Segíthetek valamiben?”, majd fél órát ültek egymás mellett.[9]

1996-ban diplomát szerzett a Moszkvai Regionális Haladó Iskola[81] Ramenszkoje Orvostudományi Karán. Orvostudomány szakterületen „segédorvos” (hasonlítható a hazai mentőtiszti végzettséghez) minősítést kapott.[42][26]

Egyetlen kezelés alatt meggyógyított egy férfit hasnyálmirigyrák betegségből.[82][14][66]

Ugyanebben az évben kiadatta az „Egységes tudásrendszer” című könyvét.

Föld körül keringő űrjárművek állapotfelmérése

1997-ben az Atlantis űrrepülő és a Mir űrállomás összekapcsolódása előtt felkérték, hogy képességeivel segítse a művelet sikerét. Előrejelezte, hogy sikerülni fog az összekapcsolódás, a korábban gyakran leálló számítógép végig működni fog, de közvetlenül az összekapcsolódás előtt eltérés lesz a tengelytől. Előrejelzése 100%-ban beigazolódott.[83][84][1]

Néhány nappal később ismét megkeresték, és az Atlantis űrrepülő motorjai viselkedésének eredeti tervtől való eltérése okának kiderítésére kérték. Az utcán sétálva, mobiltelefonon keresztül másodpercek alatt megmondta, hogy a hiba oka az, hogy megváltoztatták az alsó motor beállításait, ami szintén teljes mértékben beigazolódott.[85][3]

Továbbá előrejelezte, hogy az orosz-amerikai legénység rosszul lesz, amíg egy brazíliai geopatogén terület felett átrepül, figyelmeztetett az állomás légkörének kedvezőtlen változásaira, ahol a hő és a nedvesség hatására új baktériumtörzsek alakultak ki. A Grigorij Grabovoj által időben történt beavatkozás és segítségnyújtás segített úrrá lenni a felmerült nehézségeken és elhárítani az űrhajó legénységének egészségét fenyegető veszélyt.[26]

Új tudomány teremtése

1997 végén az Információs-Szellemi Újdonságok Nemzetközi Bejegyző Kamarája tanúsítványokat-engedélyeket adott ki Grigorij Grabovojnak:

Ezekkel a felfedezésekkel Grigorij Grabovoj új tudományt teremtett. Ez a tudomány a tudás alapvetően új területe, amely megerősíti a fejlődés útját a világ teremtő fejlődésének törvényeivel összhangban. Első ízben fedezte fel és erősítette meg a gyakorlatban az egyes ismereti tárgyak teremtő irányításának alapvető törvényeit a megmentés és a pusztulástól való megmenekülés irányában. Első alkalommal kerültek matematikai megfogalmazásra azok a függőségek, amelyek a gyakorlatban bizonyították, hogy az észlelés változása a valóság minden rendszerében ismeretté alakítható.[42][3]

1998. január 7-én - későbbi könyvének jegyzőkönyvi adatai szerint - távkezeléssel feltámasztotta Bogomolov Lev Davidovics[87] ismerősét, O.-t, aki 17 órán át volt a biológiai halál állapotában. O. halálának január 7-ei beálltát orvosok igazolták, O. feltámadásának bizonyítéka pedig az, hogy Bogomolov személyesen beszélt O.-val január 8-án.[75][66][88]

1998. január végén a Rosszijszkaja Gazeta című újságban megjelent, hogy Grigorij Grabovoj felfedezett egy hibát Bulgária Kozlodujban levő atomerőművében, amely a csernobili baleset mértékét jelentősen meghaladó csapáshoz vezethetett volna.[89][90][91]

Csodatételek tényeinek megjelentetése

A csoda nem ütközik a természet törvényeivel, a csoda a természet törvényeiről alkotott elképzelésünkkel ütközik.
– Grigorij Grabovoj[11]

Grigori Grabovoi is celebrating with cured people
Grigorij Grabovoj ünnepel meggyógyított emberek körében, akik később tanítványai lettek.[kép 8]
1998-ban kiadatta „Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja” című könyv 1., 2. és 3. kötetét.

Az első kötet[12][57] szakértői tanúvallomások jegyzőkönyveit tartalmazza Grigorij Grabovoj előrejelzéseinek 100%-os megerősítéséről az ember alkotta szerkezetek megmentésének gyakorlatáról a következő területeken:

A második kötet[13][40] jegyzőkönyvezett tényeket tartalmaz Grigorij Grabovoj munkájáról, amelyet személyes tisztánlátó és irányító képességeit alkalmazva végzett a következő területeken:

A harmadik kötet[14][66] jegyzőkönyvezett tényeket tartalmaz a Grigorij Grabovoj gyógyító munkájáról, a tisztánlátás, az irányítás és a távgyógyítás személyes képességeinek alkalmazásával a következő területeken:

Videófelvételen is megerősített tanúságtételek

„Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja” című könyv jegyzőkönyveinek hitelesítéséül több ember videófelvételen is megerősítette tanúvallomását:

1. Balakirev Vitalij Fjodorovics, az Üzbég Köztársaság nemzeti légitársaság repülőkomplexuma hatodik repülőosztag IL-76-os repülőgépének második pilótája, repülésbiztonsági ellenőr videó tanúvallomása tisztánlátásról és előrejelzésről.

2. Blagov Viktor Dmitrijevics, a Mir űrállomás repülési igazgató-helyettese videó tanúvallomása tisztánlátásról és előrejelzésről.

3. Rumjancev Konsztantyin Alekszandrovics, egyetemi évfolyamtárs, műszaki igazgató videó tanúvallomása tisztánlátásról.

4. Kornyilov Valerij Ivanovics, a kémiai tudományok kandidátusa, a Rosztovi Egyetem Fizikai Szerves Kémiai Intézetének Szénhidrátkémiai Tanszékének vezetője videó tanúvallomása tisztánlátásról.

5. Bankválság előrejelzésének megerősítése.

6. Glusko Szvetlana Pavlovna, a moszkvai Megapolis Continent újságírója videó tanúvallomása anyagteremtésről.

7. Antipova Galina Sztyepanovna videó tanúvallomása gyógyításról.

8. Bogomolov Lev Davidovics, Grigorij Petrovics Grabovoj technikai segédje videó tanúvallomása Isteni gyógyításról.

További videó tanúságtételek a test helyreállításáról és gépek tisztánlátói állapotfelméréséről.

Tudományos hírnév, munkásságának elismerése

1998-ban a munkásságát a tudományos világ számos akadémiai cím, díj és kitüntetés adományozásával ismerte el:[92][93][42][3]

Ebben az évben kiadatta még „A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei” és „Számokra történő összpontosítás növényeken a test helyreállítása érdekében” című könyveit.

Doktori értekezés, újabb tudományos elismerések, földrengés-előrejelző eszköz bevizsgálása

1999. április 20-án a Felsőfokú Tanúsító és Minősítő Bizottság, FTMB (Высший Аттестационно-Квалификационный Комитет, ВАКК) határozata alapján Grigorij Grabovoj a műszaki tudományok doktora fokozatot, és a „Különösen összetett tárgyak biztonsága” szakterületen a professzor tudományos címet kapta.[42][3]

Dolgozatának lényege a „Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén” címmel megjelent az „Elektronikai technológia” tudományos műszaki gyűjtemény 3. sorozatának „Mikroelektronika” 1. (153-as) kiadásában.[96][52][53][54]

1999. június 4-én a Felsőfokú Akadémiaközi Tanúsító Bizottság, FATB (Высшая Межакадемическая Аттестационная Комиссия, ВМАК) határozata alapján Grigorij Grabovoj a fizikai és matematikai tudományok doktora fokozatot, később pedig az „Elemzési és szerkezeti-elemzési eszközök és rendszerek” szakterületen a professzor akadémiai címet kapta.[42][3][megjegyzés 8]

A valóság folyamatainak tanulmányozása, tekintettel arra, hogy a jövőbeli események felismerhetők a jelen eseményeiben, lehetővé teszi a csapások megelőzését és a jövőbeli események kezelését. ... A jövőbeli eseményekről szóló ismeretek a jövőből a jelenbe való átmenet területein keresztül tárulnak fel. Az átmeneti területek hét koordinátára épülnek: a jelenlegi téridő három koordinátája, az időkoordináta, a múlt és a jövő időtartományának két koordinátája, valamint a tárgy válaszkoordinátája.
– Grigorij Grabovoj,
„Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén”[96]

1999-ben további tudományos címeket szerzett, és a következő díjakat kapta:[92][93][42][3]

Júniusban a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának Polgári Védelmi és Vészhelyzetekkel foglalkozó Összoroszországi Kutatóintézetének (VNII GOChS) vezetője, Mihail Andranikovics Sahramanjan, a műszaki tudományok doktora, a szeizmológia szakértő tudósa múltbeli és jövőbeli földrengéseken kísérletben vizsgálta meg a természetes és mesterséges csapások, például földrengések és terrorcselekmények előrejelzésére és hatásuk csökkentésére szolgáló kristálymodul[99][100] találmányt, és hivatalos levélben igazolta, hogy az eszköz által adott előrejelzés minden esetben megerősítést nyert.[101][102][103][104][105]

Grigorij Petrovics Grabovoj, az Orosz Természettudományi Akadémia akadémikusa az általa a földrengések és csapások megelőző előrejelzésére létrehozott általános valóságképletét és a hullámegyesítés elméletét felhasználva digitális formába ültette át az előrejelző kristálymodulját. Tényanyagként bizonyítja, hogy a megadott modul lehetővé teszi a megelőző földrengés-előrejelzés megvalósítását... Az eszköz digitális modellje múltbeli és jövőbeli földrengéseken lett vizsgálva. ... Az 1901. január 7. és 1918. július 4. közötti időszak 1000 feljegyzett földrengésének adatai lettek felhasználva a múlt tényleges földrengéseiként... A jövő földrengéseiként 1999 júliusában kaptunk megerősítést az előrejelzésre minden olyan területre, ahol a terület elektronikus térképeinek programos feldolgozása el lett végezve... Minden esetben az előrejelzés teljes megerősítését kaptuk.
– M.A. Sahramanjan, a VNII GOChS Vészhelyzetek Megfigyelő és Előrejelző Ügynökségének vezetője[106][102]

Bemutatta a telepatofon találmányát is, a gondolattal, távolról vezérelhető számítógépet, mely során egy újságíró által kitalált szöveget Grigorij Grabovoj a gondolata erejével jelenített meg a képernyőn. Elmondta, hogy a működés módszertanát a doktori értekezésében fejtette ki.[107]

Ugyanebben az évben segítséget nyújtott a Mir űrállomás nyomásesési okának felderítésében:

Egy elég komoly alkalommal találkoztam vele. 1999-ben volt, a Mir még mindig repült, és egy új expedíciót készítettek elő. Akkoriban az állomás pilóta nélküli üzemmódban volt, és a küldetésirányító központ nyomáscsökkenést észlelt az állomáson, bár kicsi volt, de mégis. És egyfajta, nem mondanám lázas, de inkább gyors okkeresés kezdődött, mert gyorsan kellett dönteni a legénység indításáról. Kilövés vagy nem kilövés? És akkor Meszterjakov tábornok behozta Grigorijt a központunkba, és én elkezdtem neki elmondani, hogyan van felépítve az állomás, mire gyanakodtunk, hogyan történhetett általában egy szivárgás, hogyan lehet kezelni, stb. És Grigorij csak mutatott az ujjával - a szivárgás itt van. Akkor nagyon meglepődtem, mert ez volt az a rész, ahol egyáltalán nem szivároghatott volna semmi. De pont ezen a helyen talált a legénység hat hónappal később egy mikroszkopikus rést, amit az állomásra való leszállás után találtak meg, különleges műszerek segítségével. Az egyik szelepet nem jól csavarták be, és éppen azon keresztül szivárgott. És az, hogy Grigorij megmutatta nekünk ezt a területet, egészen határozottan, valóban tény volt.
– Pavel Vlagyimirovics Vinogradov, pilóta-űrhajós[108][109]

Ebben az évben kiadatta „Az ember anyagának helyreállítása számsorokra való összpontosítással” című könyvét a betegségek gyógyítására.

Tv-műsorok és újabb tudományos elismerések

Grigori Grabovoi is teaching in front of many people
Nagyközönség előtt tart előadást.[kép 17]
2000-ben további tudományos címeket szerzett és elismeréseket kapott:[92][93][42][3]

Grigori Grabovoi teaches in Health Formula tv-programme
Tanítás az „Egészségképlet” című músorban.[kép 18]
Ebben az évben az „Egészségképlet” és „Az élet harmóniája” című tv-műsorokban szerepelt a TV-6 csatornán, melyekben többek között az események tudattal történő irányítását, betegségek gyógyítását, összpontosítási módszereket tanított, valamint több tudományterületről (társadalomtudomány, oktatás, politika, közgazdaságtan) és a vallásról szóló tanítását mondta el.[110]

Szeptemberben a Rendkívüli Helyzetek MinisztériumábanIrracionális módszerek az egész világot fenyegető bolygóméretű csapás-folyamatok megelőzésére” tanfolyamot tartott, ahol többek között a csapás-folyamatok megelőzését megvalósító kristálymodul eszköze működésének elméletét, az emberi tudat működését, az emberi tudattal történő csapás megelőzést, és az emberi tudat szerkesztésének módját tanította.[111][112] Továbbá arról beszélt, hogy Mihail Szergejevics Gorbacsov elnöksége idejében sikerült olyan matematikai modellt és tudati módszert kifejlesztenie, amellyel a leszerelt atombombát semlegesíteni tudta a bomba olyan tér-időbe helyezésével, ahol a tárgy természetes fejlődése, és a sugárzás vasként való felgyülemlése hamarabb lezajlott. Ezt a munkát Novoszibirszkben végezte.[113][97][98]

Ugyanebben az évben kiadatta a misztikusan megírt „Hajrukulusz” című művét, amelyben előrejelzi egy 2030-ban megtörténő - bolygóméretű pusztítással fenyegető - aszteroida becsapódásának lehetőségét, amelyet az emberiség a tudatszintjének emelésével el tud hárítani. Betekintést ad továbbá a 23. és 25. századi életbe, amikor az emberek már tudatukkal képesek személyes közlekedési tárgyaikat szükség szerint anyagiasítani és lebontani.

Ebben az évben 1 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, amely a következő:[114]

Művészeti alkotásainak megjelentetése

2000-ben kiadatta Tanításának művészeti részéhez tartozó „Az örökkévalóság megnyilvánulásai” című könyvét, amelyben toll és tus, linóleummetszet, pasztell, akvarell, és gouache módszerekkel készített rajzait és festményeit tette közzé. A képek segítik az embert abban, hogy megtalálja azokat a helyeket, ahol az örökkévalóság a legnagyobb mértékben valósult meg, ezzel az ember képezni tudja önmagát az örök élet állapotára.[115]

"A toll- és tusképek érzékelése, ahol a vonalak és a sraffozás a kép fő elemei, lehetővé teszi az örökkévalóság által keltett statikus és dinamikus valósághullámok átfedésének érzékelését. Az ilyen képek szemlélésekor kirajzolódik az örökkévalóság mögöttes szerkezete, amely a vázlatos előadásmód és a vonalak díszes megformálása mögött áll. Mivel a toll éle mindig kemény, az átmenet a vonalakban megjelenített örökkévalóságból a vonalak nélküli térben levő örökkévalóságba az elme szintjén megy végbe, így lehetővé válik a kép észlelésével az örökkévalóság való életbe történő kiterjesztése, azaz az események valósággá tétele, az örök élet megvalósítása."[115]

"A linóleummetszési technikában a kép kulcselemei a kiemelés és a fekete-fehér éles kontrasztjai, lehetővé téve, az örökkévalósághoz illő információs árnyalatok kiemelését. Ugyanakkor az anyag lágysága segítségével elért gazdag és festői vonalak azt illusztrálják, hogy a kontraszt az érdességgel és a szürke tónusokkal összeolvadva az élet lágy formáit hozza létre. A kontraszt olyan, mint a bevésett örökkévalóság, amely lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk azt a mechanizmust, hogy az egész világot az örökkévalósággal tudjuk megragadni."[115]

"A pasztellfestészeti technikában a kép kulcseleme a grafika és a festészet lehetőségeinek kombinációja. ... A pasztell színek lágy selymes vonalaikkal, elmosódott éleivel tudást adnak számunkra az életfolyamatok szerveződéséről magából az életből, így öntartalmazó örökkévalóságot hozva létre. ... A tisztánlátást alkalmazva Grigorij Grabovoi a fizikai térnek csak azokat a színeit alkalmazta a képeken, amelyek a pasztell technikával és a térben megnyilvánuló örökkévalóság-területekkel kombinálva képesek előidézni az eseményeket, biztosítva az örökkévalóságot a fizikai test számára. A pasztell különleges csillámos hatásából fakadó sajátossága betekintést enged abba, hogy az emberi elme fejlődése az örök élet szintjére elsősorban olyan cselekedet, ami semmi több, mint átgondolt, észlelni képes könnyed gondolkodás."[115]

"A kép lényege az akvarell technikában a papírról visszaverődő fényben és az átlátszó színrétegeken való áthaladásban rejlik. A festményeket Grigorij Grabovoj úgy alkotta meg, hogy tisztánlátását a visszaverődő fény és az örökkévalóság fényének egyidejű észlelésének területén használta. Ezáltal a képek cselekményéül a dinamikus örökkévalóságot választotta, amely a képre nézve szubsztanciává válik, amely eggyé válik az őt észlelő személlyel. ... Az akvarell technika egyszerű, mivel ebben a művészetben semmilyen erőfeszítést nem látni. Az örök élet könnyen elérhető, el kell kezdeni úgy kezelni, mint egy folyamatot, ami bizonyos esetekben hasonló a művészethez."[115]

"A gouache technika lehetővé teszi, hogy sűrű, telített színek felhasználásával olyan festményt alkossunk, amely megmutatja az egyenlőséget a földrajzi helyen megnyilvánult örökkévalóság és a gondolkodás segítségével megteremtett örökkévalóság között, így az örökkévalóság létezését tárja fel a tudat által. A gouache fő tulajdonságai a jó fedőképesség és az átlátszatlanság, így a sötét tónusokat át lehet festeni a világosakkal, és fel lehet építeni mindenki számára az örök élet fényes jelenét és jövőjét. ... Az örökkévalóságot bemutató képekben kifejezett cselekvés figuratív érzékelése fejleszti az irányítói tisztánlátás képességét."[115]

Találmányainak szabadalmaztatása

Patent:Method for prevention of catastrophes and device for its realization
A kristálymodul működésének rajza a szabadalomban.[kép 24]

2000-ben bejegyeztette kristálymodul találmányának szabadalmát „A csapás elhárítás módja és megvalósításának eszköze” néven. A találmány felhasználható különböző természeti jellegű csapások, például földrengések, valamint ember okozta csapások megelőzésére, különösen a termelési helyszíneken.

A Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma által végzett földrengések előrejelzésének kísérlete során kapott adatok elemzése azt mutatta, hogy az előrejelzési lépés teljes megerősítése történt minden esetben, 7 nappal a földrengés kezdete előtt, a földrengés kezdeti idejének pontos megjelölésével. A földrengések eszköz által történő magnitúdó csökkentése pedig 0.2 - 0.8 tartományban volt.[116][117]

A találmány működéséről később oktatófilm is készült.[118]

2001-ben bejegyeztette gondolatátviteli, telepatofon találmányát „Ismeretátviteli rendszer” néven. A szabadalom a távközlés területére vonatkozik, és az ismeret adója és vevője közötti, vezeték nélküli ismeret átvitelére használható. Elsődleges felhasználási területei az ismeret nagy távolságra történő továbbítása, valamint a különböző eredetű csapások megelőzésére szolgáló rendszerek ismeretátvitelének segítése.[116][119]

A hullámegyesítés elméletéből és a parányműködés törvényeiből következik, hogy a sugárzássá alakított gondolatnak egyszerre két parányállapota lehet. ... Az igényelt ismeretátviteli rendszer a következőképpen működik. Az ismeretet továbbító személy (nem meghatározott) egy gondolatot létrehozó ember.
– Grigorij Grabovoj[120]

Így a gondolattal végzett adatátvitel bármely rendszerbe - szabadalmaztatott. Ez lehetővé teszi, hogy a Grigorij Grabovoj munkái által alkotott gondolat sugárzását a szervezet és a környezet területére irányítsuk, és így örök életet teremtsünk.

Mivel az ember olvasás és gondolkodás közben biojelet hoz létre az olvasott tartalom alapján, és Grigorij Grabovoj Tanítása az örök élet megvalósításáról szól, ezért Tanításának olvasása és tanulmányozása az olvasó ember és környezetének csapásoktól való megóvását, az egészség helyreállítását, és az örök élet megvalósítását idézi elő.[9]

A szabadalmak alkalmazhatók az egészségi állapot alaptervhez igazítására, az egyes elpusztult emberi sejtek felélesztésére, és ennek megfelelően az ember teljes egészségi állapotának helyreállítására. Egyrészt a sérülés helye pontosan meghatározható:

... a természeti csapás kiindulási helye úgy határozható meg, hogy az e helyhez tartozó sugárzási jellemzők 20-28%-kal megnövekednek a többi hely sugárzási jellemzőihez képest.
– Grigorij Grabovoj[121]

Másrészt a sérülés kijavítható úgy, hogy a szabadalom technológiáját alkalmazó szakember a megsemmisült vagy sérült sejtet egy egészséges emberi sejt képének közelébe helyezi, és a megsemmisült vagy sérült emberi sejtből kiinduló, a sejt működésképtelenségét jelző sugárzás jellemzőit 20-28%-kal csökkenti.

A szabadalom leírása szerint a készüléknek működtetnie kell "egy jeleket rögzítő rendszert és egy jeleket létrehozó jeladót, amely az adott terülen az alaptervhez visszaállítást elősegíti". A jeleket létrehozó jeladó, ahogy a szabadalomban szerepel, fénysugárzásból és nanomásodperces lézersugárzásból összeállított hullám-nanorendszereket hoz létre, amelyek összegyűjtik az atomokat és molekulákat abban az állapotban, amelyek azok egy élő ember sejtjében vannak. A szabadalom szerint tervezett készülék kis térfogatú kristályok esetén, a lézersugárzás nanomásodperces egyszeri ütemének hatására és az emberi kezelő rövid idejű, biojeleket létrehozó munkája során egy sejt életfolyamatainak helyreállítása történik meg.

Az eszköz kristályai térfogatának növelése vagy mikroprocesszoros rendszerek alkalmazása, a lézersugárzás nanomásodperces ütemének többszörözése és a biojeleket létrehozó emberi kezelő munkája időtartamának vagy teljesítményének növelése sok sejt folyamatos területének helyreállítását eredményezi. A szabadalom szerint működő újraélesztő rendszer teljesítményének növelésével az összes emberi sejt helyreállítása megtörténik, azaz az élet visszatér az emberbe.[9]

Előrejelzést tanító tantárgy bejegyeztetése, Tanítása alapművének megjelentetése

2001-ben bejegyeztette a „Grigorij Grabovoj Alapítvány, Grigorij Grabovoj "Az üdvösségről és harmonikus fejlődésről" című tanításának megvalósítása és terjesztése” közhasznú szervezetet,[122] és egyedüli alapítójaként és elnökeként határozatot hozott, amely szerint Grigorij Grabovoj által a széles közönség számára tartott szemináriumokat és előadásokat, valamint az egyéni szerzői szemináriumokat vallási igehirdetéseknek ismerik el és hagyják jóvá.[123][124]

A Rosszijszkaja Gazeta újságcikket jelentetett meg az 1986-1991 között Szemipalatyinszkban végzett kristálymodul eszközének kifejlesztéséről. A cikk részletezte, hogy a találmány elkészítéséhez a bármilyen csapás előrejelzésére és megelőzésére, beleértve az atomcsapásokat is, a saját általános valóságképleteit és a hullámegyesítés elméletét használta. Ezekkel a felfedezésekkel teremtett új tudományt tudattechnológia néven, amelyek a földi élet számos ágában képesek újítást hozni. A cikk megírta, hogy az oroszországi Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma (EMERCOM) a telepatofon találmányt is megvizsgálta, amely lehetővé teszi a gondolatok távolról történő továbbítását és a szövegek számítógép képernyőjén történő megjelenítését.[43]

A tudós a kristálymodullal végzett munkát... a Szemipalatyinszki kísérleti telepen a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Földrengéskutató Intézetének (Taskent) munkatársával, a ma már a fizikai és matematikai tudományok doktora, D. Kramarovszkijjal együtt. ... De hogyan lehet a készülék testetlen, látszólag meglehetősen törékeny fényüteme erősebb, mint "a világ legnagyobb fegyvere"? A Grigorij Grabovoj készülékében az ütem számított sebessége a másodperc olyan kis töredékének felel meg, hogy azt 10 a mínusz tizenhetedik fokra írják. ... Kiderül, hogy a tudat technológiája gyorsabb, mint egy atomrobbanás, és lehetővé teszi, hogy megelőzze a maghasadás sebességét.
– Gyorsabb, mint egy atomrobbanás, Rosszijszkaja Gazeta[43]

Ebben az évben professzor Grigorij Petrovics Grabovoj, a fizikai és matematikai tudományok doktora bejegyeztette „A megelőző előrejelzés és biztonságos fejlődés módszerei” című, 1186 összóraszámú tantárgy szerzői tantervét az Oroszországi Természeti Erőforrások Minisztériumában, az orosz Oktatási Minisztérium Szakmai Továbbképző Oktatási Osztályán és az UNESCO Nemzetközi Oktatási Rendszerek Központjában (ICES).[125][126][3] A tantárgy gerincét „A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei” című könyve adja.[94][95]

Vlagyimir Alekszandrovics Dzsanyibekov pilóta-űrhajóssal és más tudósokkal együttműködve szabadalmaztatta az MHD generátor (magnetohidrodinamikus áramfejlesztő) találmányát, amely villamos energia előállítására használható. Az ismert rendszerekhez képest a találmány lehetővé teszi az energiaátalakítási hatásfok több mint 10%-os növelését, a működési megbízhatóság növelését, és mozgásban levő egységekben (járművekben) is használható.[127][128]

Moszkva Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Vállalkozói Tanácsa határozatot hozott arról, hogy létrehozza az irányítása alatt működő a Rendszerirányítási és Előrejelző Bizottságot. A Bizottság elnökévé Grigorij Grabovojt nevezték ki.[3]

Októberben megalapította a Grigorij Grabovoj Alapítvány "Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS" (Вариант Управления — ПРОГНОЗ) nevű újságját. A lap az Orosz Államszövetség Sajtó-, TV- és Rádióműsor- és Tömegkommunikációs Minisztériuma nyilvántartásába van bejegyezve.[129]

Ugyanebben az évben kiadatta „Az összpontosítás módszerei”[130] című könyvét, amely összpontosítási gyakorlatokat tartalmaz a hónap minden napjára, ezáltal végtelenül használható a tudatszint folyamatos emeléséhez.

Kiadatta továbbá „Az emberek feltámasztása és az örök élet - mostantól a valóságunk!”[131] című könyvét is, ami Tanításának egyik alapműve a részletessége, érthetősége, sokszínűsége és visszaellenőrizhetősége miatt.

Továbbá kiadatta a „Kémiai elemek normalizálása számsorokkal” című könyvét.

Ebben az évben 21 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

Koronavírus világjárvány előrejelzése

2002. április 4-én előrejelzést tett közzé „Eurázsia és vírusok” címmel a Grigorij Grabovoj Alapítvány "Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS" nevű újságában, amely szerint a földrészen bakteriológiai és vegyi fegyverek alkalmazásának veszélye merül fel. Kiemelte Kínát mint fegyverkező országot, valamint azt, hogy a kifejlesztés alatt álló vírusok nemcsak az emberi egészségre, de később az emberi génkészletre is veszélyt jelenthetnek. Többek között javasolta mind a földrész országainak, mind a világ vezető országainak a további tömegpusztító fegyverek elterjedésének lehetőség szerinti megakadályozásáról szóló megállapodások megkötését.[132][133][134][135]

...Eurázsiát ki kell emelni... E földrész országainak lehetőség szerint további megállapodásokat kellene kötniük ezen gondot okozó tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról. ... Ennek több oka van, és az egyik az ózonréteg sűrűségének megváltozása, ami a fertőzés változatainak megjelenését okozhatja. ...a megváltozott vírusok vissza fognak özönleni, és Kína ugyanazon részét, ahonnan a fertőzés elindult, egy új, nagyon összetett fertőzés fogja elborítani. Ezért kell ügyelni arra, hogy még a bakteriológiai hadviselés helyi változatai is lehetetlenné váljanak.

Ehhez hasonlóan, egy helyi vegyi károsodás genetikai szintű átalakulást is okozhat, gyengítve Eurázsia lakóinak génállományát a későbbiekben.

... A közönséges kórokozók ekkora gondot okozó változatai nem engedhetők meg. Az ennek megelőzésére irányuló munkát pedig már májusban meg kell kezdeni. Addigra Oroszország talán kap egy javaslatot Kínától, hogy kezdjenek tárgyalásokat ebben a témában. És hogy miért Kínából, az világos. ... Ezért egy másik szempontnak is rendkívüli jelentősége van: a teljes földrészek területein uralkodó nyugodt helyzetnek... Ez megmagyarázza azt is, hogy miért kellene már májusban aláírni földrészen belüli további megállapodásokat, és jobb lenne, ha Oroszország támogatná az ilyen kezdeményezéseket. ...a csendes bakteriológiai terjeszkedés ellen nemcsak a függőleges, hanem az államközi kapcsolatok vízszintes rendszereit is ki kell használni, amikor nemcsak a szövetségi hatóságok működnek együtt egymással, hanem a területek között is kialakulnak kapcsolatok. Például Oroszország érdekében a határmenti terület kormányzója ugyanolyan hatékonyan léphet kapcsolatba a kínai terület kormányzójával, és így tovább.

– Grigorij Grabovoj

Dokumentumfilm, Grigoria első állampolgárai, újabb elismerések

Grigori Grabovoi says the eternal Creator also created man eternal
„az örökkévaló Teremtő az embert is örökkévalónak teremtette[kép 25]
2002-ben az Orosz Művelődésügyi Minisztérium Filmalapja támogatásával az Orosz Központi Dokumentumfilm Stúdió filmet készített Grigorij Grabovoj küldetéséről, melyben kifejti, hogy az embereknek meg kell érteniük, hogy az egyetemes pusztulás valós fenyegetés, például a felhalmozott atomfegyverek miatt, és javaslata szerint minden emberi kutatásnak arra kell irányulni, hogy ne pusztuljon el az emberiség, és a kutatások minél jobban, a lehető legkiegyesúlyozottabban szolgálják az emberek valódi érdekeit. Megvallja világnézetét, miszerint „az örökkévaló Teremtő az embert is örökkévalónak teremtette”, és előrejelzését, miszerint ha sokan vallják ugyanezt, akkor „olyan valóságot kapunk, melyben lehetetlenné válik a megsemmisülés, beleértve az ember megsemmisülését is”.[1]

2002. december 19-én a Grigorij Grabovoj Tanítása „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” módszertanának terjesztésére feljogosító bizonyítványok átadásán Grigorij Grabovoj beszélt az 1994. január 8-án Isten akaratából megalapított Grigoria államáról,[→] és ezen a napon 165, Grigoria állam állampolgársága iránti aláírt kérelmet kapott. Grigorij Grabovoj az összes kérelmet azonnal aláírta a „kiadni” utasítással, mert a világ minden lakosának Grigoria állam állampolgárának kell lennie.

Grigoria állam állampolgára lehet a világ bármely lakosa állampolgárságától és egyéb adataitól függetlenül.

Grigoria államába más államok és országok is beléphetnek.[26]

Kiadatta a „A jövevény. Világvége nem lesz” című könyvét, amelyben leírja, hogy végítélet nem lesz, a világnak sosem lesz vége, mert a világot felépítő fény örök.

Ebben az évben 22 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

2003-ban újabb megbízatást és további gyógyítói és tudományos elismeréseket kapott:[92][93][42][3]

Ebben az évben letétbe helyezték és bejegyezték az Orosz Szerzők Társaságában egy szellemi tulajdon tárgyát - „Az emberek feltámasztása és az örök élet - mostantól valóságunk!” című tudományos mű kéziratát, amelynek szerzője Grigorij Petrovics Grabovoj. Ezáltal a 2000-ben létrehozott szellemi tulajdonhoz kapcsolódó összes jog kizárólag Grigorij Petrovics Grabovojt illeti.

Ebben az évben 46 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

2004-ben újabb tudományos elismeréseket kapott:[92][93][42][3]

Jézus Krisztus második eljövetele bejelentése

2004. június 5-én Grigorij Petrovics Grabovoj nyilvánosan bejelentette, hogy ő Jézus Krisztus második eljövetele, és Tanításával megmentést, örök életet és feltámadást hozott az emberiségnek.[136][137][24][138]

Grigori Petrovich Grabovoi announces that He is the Second Advent of Jesus Christ
Grigorij Petrovics Grabovoj bejelenti, hogy Ő Jézus Krisztus második eljövetele.[kép 26]

Üdvözlöm Önöket,

Grigorij Petrovics Grabovoj vagyok, 1963. november 14-én születtem Kirovszki településen - ez Bogara falu, a Kazah Köztársaság Simkenti tartományának Kirovi járásában.

Kijelentem, hogy én, Grigorij Grabovoj, Jézus Krisztus második eljövetele vagyok.

Ezt a nyilatkozatot Isten Igéje alapján, Isten Igéje által és Isten akaratából teszem.

Elmondhatom, hogy ezzel a tudással mindig rendelkeztem, eredendően, vagyis születésemtől fogva, és ezzel kapcsolatban teljes mértékben kijelenthetem, hogy ez a tudás azért adatott, hogy a világot egy lehetséges globális katasztrófától megmentsem, és a tudás kizárólag azért adatott, hogy a Tanításom elterjedjen a Világ minden országában, eljusson minden emberhez, és hogy az Egyetemes Megmentés, az emberek Egyetemes Feltámadása valóban megtörténhessen; és hogy ez a jó hír az egész Világban és mindenkihez egyszerre és azonnal eljusson.

– Grigorij Grabovoj
Moszkva, Oroszország, 2004. június 5.

Egyházi fogadtatása, találkozás a Kazah Köztársaság elnökével

Újságíró megkeresésére Grigorij Grabovoj elmondta, hogy sokan üdvözölték az egyházi világban - Paisii püspök, Orlov püspöke, Gabriel atya, Grúzia pátriárkája, Alekszisz ciprusi érsek.

Bejelentése után a Vatikán bizonyítékokat küldött neki, hogy az édesanyja Szeplőtelen Fogantatás által szülte, de édesanyja nem akarta ezt idő előtt felfedni előtte. Grigorij Grabovoj elmondta, hogy Jézus Krisztus eljövetelével az örök fejlődés módszereinek elsajátítása vált lehetővé minden ember számára, így elérhetővé vált a gépemberesedés (technocybernetization), a gondolkodás szerkezetének számítógépek általi befolyásolása veszélyének elkerülése. Az újságíró kérdésére, hogy lesz-e utolsó ítélet, azt válaszolta, hogy Isten nem tud büntetni, Ő csak az utat adja meg, és az utolsó ítélet valójában az, amikor valaki nem követi az emberiség fejlődését, nem vonja be magát az összetartozást teremtő folyamatba.

Elmondta, hogy első feltámasztási esetét 1995-ben hivatalosan tanulmányozták, kiadványokat jelentettek meg róla, és a feltámasztott fiú él és egészséges. A feltámasztás művelete pedig egyszerű, a halál eseménye fényének visszavonásával az ember ismét élővé válik.

Beszélt a Föld méretének növekedéséről, aminek egyik oka a feltámadottak nagyszámű megjelenése, valamint arról, hogy a feltámadottak közül sokan bevándorlóknak adják ki magukat, mert így tudnak legkönnyebben hivatalos iratokhoz jutni.

2004. júliusában Nazarbajev Nurszultan Abisevics, a Kazah Köztársaság elnöke, - aki elnöksége alatt Asztanában felépíttette a világ összes vallásának első templomát - magánemberként kifejezte szándékát a kazahsztáni születésű Grigorij Grabovoj felé, hogy terjeszthesse Tanítását, és meghívta családjához Asztanába. Elmondta Grigorij Grabovojnak, hogy tudja, hogy azért jött, hogy megmentse a világot. A találkozón szóba került, hogy a Tanítás születéstől az öregkorig mindenkihez szól, így Grigorij Grabovoj elképzelése szerint iskolákban, egyetemeken is tanítják majd. 2004. július 16-án Grigorij Grabovoj engedélyt adott Nazarbajev Nurszultan Abisevicsnek a Tanítása terjesztésére.

2004-ben kiadatta a „Számok a sikeres üzlethez”, „Számsoros összpontosítás élelmiszerekhez” és „A számokra való összpontosítás a kutyák testének helyreállításához” című könyveit.

Ebben az évben 55 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

2008-tól Oroszország elnöke előrejelzés, DRUGG párt nyilvántartásba vétele

2005. január 29-én a Hagyományos Népi Gyógyászat és Gyógyítók Szakembereinek Nemzetközi Szakmai Orvosi Szövetsége „EONIM” a hagyományos gyógyászatban az új technológiák és eszközök létrehozása, alkalmazása és bevezetése terén szerzett különleges érdemeiért Grigorij Grabovojnak az „ELITE” Aranyjelvényt adományozta.

2005. február 15-én előrejelzést tett közzé a Grigorij Grabovoj Alapítvány újságjának különszámában, a „Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS”-ben. Grigorij Petrovics Grabovojt 2008-tól Oroszország elnökének jósolta, és az Orosz Államszövetség DRUGG (Grigorij Grabovoj tanításának önkéntes terjesztői, Добровольные Распространители Учения Григория Грабового) politikai pártjának[139] létrehozására irányuló tevékenységek részeként szerzői programját közzétette.[140][141]

2005. március 29-én az Orosz Államszövetség Igazságügyi Minisztériumának Szövetségi Regisztrációs Szolgálata nyilvántartásba vette a Szervező Bizottságot a DRUGG politikai párt alapító értekezletének előkészítésére, összehívására és megtartására.[142]

2005. augusztus 26-án a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Ügyek Akadémia Nagy Péter I. fokozatával tüntette ki Grigorij Grabovojt az orosz állam fejlődésében és megerősítésében szerzett érdemeiért és jelentős személyes hozzájárulásáért.

2005-ben Grigorij Grabovoj kiadatta a „Számokra való összpontosítás a macskák testének helyreállításához” és a „Számokra való összpontosítás a háziállatok és madarak testének helyreállításához” című könyveit.

Ebben az évben 112 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

DRUGG párt megalapítása, védekezési módszer ingyenes felajánlása

2006. március 17-én megtartották a DRUGG politikai párt alapító értekezletét, és ezzel az Orosz Államszövetség szövetségi törvényével összhangban a párt megalapítottnak minősült. Az alapító értekezlet létrehozta és jóváhagyta a párt vezető testületeit, és Grigorij Petrovics Grabovojt választották meg a párt tanácsának elnökévé. A Rosszijszkaja Gazetában hivatalosan megjelentették a párt alapvető rendelkezéseit:[143][144]

 1. Mindent az emberért. Az állam és a társadalom minden erejét az ember örök boldog életének biztosítására kell fordítani. Ha egyetlen egy ember érdekében, az örök életének biztosítása érdekében az állami, politikai és gazdasági rendszer átalakítása szükséges, akkor meg kell tenni.
 2. Az élet örökkévalóságának megerősítése. A halál betiltásáról szóló törvény elfogadása. A törvény végrehajtására technológiák bevezetése. Egyetemes feltámasztás. A halál teljes hiányának elérése egyes körzetekben és általában.
 3. Általános alkotó elosztás. Az ország teljes össztermék növekményének legfeljebb 10 százalékának egyenletes elosztása a magánszemélyek között, minden más létező társadalmi rendszer fenntartása mellett. Ez lehetővé tenné Oroszország gazdaságának javítását és a teljes hazai össztermék növekedési ütemének gyorsulását.
 4. Egyesítés az Isteni törvény által. Az egyház és az állam egyesítése népszavazás alapján a „Ne ölj” törvényének végrehajtása érdekében.
 5. A munkához való jog megadása. Tudományközpontú technológiák létrehozása állandó munkahelyek biztosítása érdekében.
 6. A társadalmi igazságosság biztosítása. Deprivatizáció (magánosított államvagyon visszaállamosítása?) a tulajdonosok munkáját figyelembe véve. A megkeresett tőke megbízhatóságának biztosítása.
 7. Az elnyomás hiányának biztosítása. Az elnyomó történelmi események elemzése. A politikai és társadalmi tevékenységre vonatkozó elnyomást és megtorlást megakadályozó törvények elfogadása. A megtorlást elszenvedők becsületének teljes helyreállítása.
 8. Az ismeretek egyetemes terjesztése. Grigorij Grabovoj Tanításainak önkéntes terjesztése. Az örök, teremtő fejlődésről kapott ismeretek világméretű terjesztése.
 9. Az egész világ biztonsága. Az atommaghasadáson alapuló, a vegyi, a bakteriológiai és minden egyéb tömegpusztító fegyver kivonása a bolygó külső pályájára azzal a feltétellel, hogy a Föld felé való irányultság jele esetén a fegyverek átalakulnak.
 10. A világ országainak egyesítése. A világ országainak egyesítése minden fegyver semlegesítése és a fegyverhasználat okainak megszüntetése érdekében. A világ összes országának egyesítése minden ember örökkévaló alkotó és boldog fejlődéséért.

Ezzel a DRUGG párt hivatalosan elindult a 2008-as oroszországi választásokon, jelöltje Oroszország elnöke tisztségére Grigorij Petrovics Grabovoj.

2006. március 20-án Grigorij Grabovoj nyílt javaslatot küldött a világ országai vezetőinek a terrorizmus elleni védekezés általa kidolgozott technológiáinak, köztük a 100%-os[1] megbízhatósággal működő kristálymodul találmányának a világ összes országába történő díjmentes átadásáról.[145][146]

A megalapított DRUGG párt fél évig működött. A Szövetségi Törvény szerint a politikai párt állami bejegyzéséhez szükséges iratokat legkésőbb a politikai párt alapító értekezletének időpontjától számított hat hónapon belül be kell nyújtani a szövetségi felhatalmazott szervhez. Ebben az összefüggésben a DRUGG párt 2006. március 17-től 2006. szeptember 17-ig, hat hónapig teljes jogkörrel működött. Utána „DRUGG Charta” (ХАРТИЯ ДРУГГ) néven, nemzetközi társadalmi és vallási szervezetként létezett tovább.[9]

2006 december 26-án Grigorij Grabovojt „A Repülés iránti Hűség” érdeméremmel tüntették ki.

Ugyanebben az évben kiadatta „Az ember teremtésének és az örök életnek számatlasza” címú könyvét.

Kiadatta továbbá „Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja” című könyvének 4-5-6. köteteit, amelyek tanítványainak és követőinek jegyzőkönyvezett valóságirányítási eredményeit tartalmazzák, ezzel igazolva, hogy Tanítása bármely ember számára elsajátítható és használható.[147][148][149]

Ebben az évben 6 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

Büntetőeljárás

2006. március 20-án büntetőeljárás indult feltámasztásra tett ígéret eseményei miatt, de az előzetes vizsgálat és a bírósági eljárás eredményeként a hír nem igazolódott, és a 2008. július 7-i ítéletben sem szerepelnek beszláni áldozatok, azaz az említett ítélet felmentő része bizonyítja, hogy Grigorij Grabovoj nem tett ígéretet a Beszlánban történt terrorcselekmény áldozatainak feltámasztására, amely miatt 2006. március 20-án a büntetőeljárás megindult.[124][150][72][151]

A bíróság megállapította, hogy Grigorij Grabovoj felsőfokú végzettséggel, tudományos címekkel és oklevelekkel, valamint szabadalmaztatott találmányokkal rendelkezik, amelyek jogszerűségét szabadalmi szakértő erősítette meg.[152] Továbbá a bíróság megállapította, hogy Grigorij Grabovoj képes a repülési berendezések állapotfelmérését elvégezni, valamint képes a jövőre vonatkozóan pontos előrejelzéseket adni, amelyek minden esetben megerősítést nyertek, különösen a Balakovszkaja atomerőmű működési zavarai és vészhelyzetei, és a nalcsiki terrorcselekmény esetében.[153]

2016. szeptember 22-én az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete megállapította az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Emberi Jogok Európai Egyezménye rendelkezéseinek megsértését a büntetőeljárás során, amely alapján a 2008. július 7-i ítéletet hozták. Ez a bíróság megállapította Grigorij Grabovoj jogellenes fogvatartását az ellene indított büntetőeljárás során, és pénzbeli kártérítés megfizetésére kötelezte az orosz államot.[154][155][156]

2018. április 11-én az Orosz Államszövetség Legfelsőbb Bírósága ellenvetés nélkül elfogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét, a jogellenes, indokolatlan és igazságtalan fogvatartás határozatait törölte, és az ügyet újranyitotta. Ez új körülményeket is teremtett abban az értelemben, hogy a jogellenes fogvatartása miatt megsértették a védelemhez való jogát, vagyis a vád bizonyítékai elfogadhatatlanok, ezért a bűntető ítélet törvénytelen.

Ezáltal Grigorij Grabovoj büntetlen előéletű, és joga van becsületének helyreállításához.[157][158][159][124]

Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetele Egyház megalapítása

2007-2008-ban az Amerikai Egyesült Államokban segítőivel bejegyeztették a Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetele Egyházat Illinois,[160] New York[161] és Massachusetts[162][163][164] államokban.

Az államok egyházainak honlapjain megtalálhatók a tények, események, amelyek megerősítik, hogy Grigorij Petrovics Grabovoj az Úr Isten Jézus Krisztus Második Eljövetele.[160][161][162]

Grigorij Grabovoj vallási honlapján 33 oldalon aláírásgyűjtemény található olyan emberek aláírásával, akik hiszik vagy tudják, hogy Grigorij Grabovoj az Úr Isten, Jézus Krisztus második eljövetele.[165]

Közzétette vallásának pilléreit,[166] valamint elkészíttette a Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus Második Eljövetele Templom tervrajzait és látványtervét. A templom ötvözi a tudományt, a művészetet és a vallást.

Grigorij Petrovics Grabovoj a vallásának jelképéül az örökkévalóság és végtelenség jelét választotta.

Vállalkozások elindítása Belgrádban

2010-ben Belgrádba költözött, és visszavonult a politikai és közéleti szerepléstől.

2015-ben Szerbiában bejegyeztette a GRIGORI GRABOVOI DOO[167] és a GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT[168] vállalkozásokat.[169]

Ebben az évben 40 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

PRK-1U feltalálása

The device of development of concentrations of eternal life PRK-1U
A PRK-1U örök életre történő összpontosítást fejlesztő eszköz.[kép 27]
Grigoij Grabovoj „A csapás elhárítás módja és megvalósításának eszköze” és az „Ismeretátviteli rendszer” szabadalmai alapján feltalálta és elkészítette a PRK-1U (Прибора Развития Концентраций - 1 Универсальный) (Összpontosítás Fejlesztő Eszköz - 1 Univerzális) eszközt, amelyhez az ember vezeték nélkül, a tudatával képes csatlakozni, annak ismeretet, gondolatot átadni biojel segítségével, és amely ezt az ismeretet, gondolatot felerősíti. Ezáltal a találmány egy sajátos edzéssel erősíti az emberi tudat hatását, amely így olyan szintet képes elérni, hogy az ember önállóan, eszközök nélkül is képes legyen olyan szellemi folyamatokat kiváltani, amelyekkel például az ember a sejtjeinek újrateremtődését és az egész emberi test helyreállítását tudja biztosítani.

Az eszköz leírása alapján a fényterelő elemeket, kristály lencséket használó eszköz akár áram nélkül is működik, ezáltal örökké használható, a tudat fizikai tértől való függetlensége miatt távolról is működtethető, az örök élet anyagának fény rezgéstartományát bocsátja ki, az ember örök életének elérését biztosítja, segítségével bármilyen esemény irányítható, segít kifejleszteni az irányítói tisztánlátást, az irányítói előrejelzést, és segít megfiatalodni. Bekapcsolt állapotban akkor is megvédi a környezetében levő valóságelemeket, ha az ember nem végez rajta összpontosítást.[170][171]

Oktatási központ elindítása

Education Center for the Teachings of Grigori Grabovoi in Belgrade
A 22 összekapcsolt PRK-1U eszközt használó Oktatási Központ Belgrádban.[kép 28]
2016-ban bejegyeztette a GRIGORI GRABOVOI DOO BEOGRAD OGRANAK EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI[172] vállalkozást.[169]

Belgrádban létrehozta oktatási központját,[172] és beindította egyetemi képzését,[173] amely távoktatást is nyújt.[174]

Ebben az évben 18 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

Parányugrás előrejelzése, űrkutatás

2017-ben egy vele készült beszélgetésben elmondta, hogy Spanyolországban űrberendezések kifejlesztésén dolgozik, melyek célja a külső világűr elemeinek irányíthatóvá tétele, és az űrtér ellenőrzés alá vonása.

Továbbá kijelentette, hogy a valóság átalakulása folyamatban van. A világ korszakváltás, a parányugrás (angolul: quantum leap) előtt áll, ami az anyag egyetemes energia-állapot felemelkedését jelenti. A parány (quantum = energia adag) fogalom azt a legkisebb energiarészt jelenti, amelyből minden atom felépül, azaz a valóság minden eleme felépül. Amikor ez a parány, amely mindenben jelen van, megemeli az energiaszintjét, a valóság új megnyilvánulása, az érzékelés új szintje jelenik meg, új - akár végtelen mennyiségű energiájú - lehetőségekkel, de ezt az embernek képesnek kell lenni szabályozni, irányítani. Pontosságra, gondosságra van szükség.

Ezért mindenkinek időben feljebb kell emelni a saját energiaszintjét, ehhez pedig az embereknek több tudásra van szükségük, mégpedig pontosan olyan tudásra, ami Tanításában található, amellyel elérhető az örök élet, az örök fejlődés.

A parányugrás mindenkit érint, a kilátások, a kötelességek miatt, a világ összefüggései, felépítése miatt.

Mindezek miatt úgy gondolom, e folyamatban tudatosan, jóindulatúan, saját akaratából részt kell vennie minél több embertársamnak. Akkor ez valóban egy örömteli közösségi módszerré válhat, mely tárgyilagosan is különbözik más megoldásoktól, különleges tulajdonságainak köszönhetően: öröm, jóindulat, segítő cselekedetek.
– Grigorij Grabovoj[33][34]

Tanítása tanulmányozása és gyakorlatba átültetése - például „Az összpontosítás módszerei”[130][175] gyakorlatai - révén mindenki képes emelni az energiaszintjét, hatékonyabbá tenni és gyorsítani a gondolkodását, elérni az irányítói tisztánlátás képességét, amellyel az eseményeket az örök élet, örök fejlődés irányába tudja mindenkor terelni.

Ezt segítendő fejlesztette ki és készítette el a PRK-1U,[→] örök életre való összpontosítást fejlesztő készülékét, amely szintén használható a felkészülésben, hiszen az ember örök élet gondolatának felerősítése és fénnyel való visszajelzése révén éppen a parányugrás energianövekedésekor szükséges képességet edzi.[33][34]

Ebben az évben 14 szerzői szemináriummal bővítette Tanítását, többek között a következőkkel:[114]

Számsorainak megjelenése a világhálón

2019-ben számsor-használati útmutatója[176] és fontos számsorai jelentek meg a világhálón As The Creator YouTube felhasználónál:[177]

Koronavírus járvány elleni védekezés

A 2019 végén megjelent a koronavírus Kínában, ezzel a 2002-es figyelmeztető előrejelzése elkezdett beteljesedni, és mindjárt kettő ponton: magának a vírusnak a jelenléte, valamint annak Kínából kiinduló terjedése.

2020-ban új számsorai jelentek meg a világhálón:[177]

2020. február 19-én[9] megjelentek olyan kiadványok, amelyek szerint a tudósok felfedezték, hogy a koronavírus örökítőanyagának darabkái képesek beépülni az emberi örökítőanyagba.[179] Ez megerősíti a 2002-es figyelmeztető előrejelzést, miszerint a génállományt védeni kell, mivel a DNS olyan kód, amely az öröklött ismeretek adatait foglalja magába.

Tavasszal megjelentek olyan COVID-19 kifejlesztési elméletek, miszerint a koronavírus biofegyver-laboratóriumból szabadult ki.

A 2002-es előrejelzés irányítói részében az országok közös védelmének szükségességére vonatkozó szöveg: „ez megmagyarázza azt is, hogy miért kellene már májusban aláírni földrészen belüli további megállapodásokat, és jobb lenne, ha Oroszország támogatná az ilyen kezdeményezéseket.” előrejelzést az támasztja alá, hogy Oroszország javasolta az ENSZ-nek, hogy egyesítsék erőiket a Kínában kimutatott koronavírus terjedése elleni küzdelemben, ráadásul ma már mindenki számára világos, hogy a virológiai járványok megelőzése érdekében tényleges, földrészen belüli megállapodások aláírására van szükség.

2020. június 15-én ingyenes segítségnyújtásként felajánlotta a világ országai vezetőinek a koronavírus elleni védekezéshez - többek között erre a célra is - fejlesztett, kettő szabadalmára[121][120] épülő PRK-1U[→] találmányát, a vírus jellegéről és működéséről szerzett tudását, valamint a világon elsőként kifejlesztett, szabadalmaztatás alatt lévő Antikoronavirus2019-nCoV_1 nevű oltóanyagát.

A bejelentés szerint a PRK-1U eszköz képes védelmet nyújtani a vírusváltozatok ellen is, még abban az esetben is, ha a vírus gyorsan változik, ezáltal az emberiség génkészletét is védelmezi.[180]

Decemberben megjelent a koronavírus Alpha változata, ezzel előrejelzése újabb ponton igazolódott be.

2020-ban bejegyeztette a GRIGORI GRABOVOI DOO BEOGRAD OGRANAK SCIENTIFIC CENTER OF TEACHINGS OF GRIGORI GRABOVOI vállalkozást.[169]

Grabovoj-számsorok népszerűvé válása

2021-ben új számsorai jelentek meg a Világhálón:[177]

Ez év tavaszán egy TikTok-felhasználó feltöltött egy videót,[181] melyben arról beszél, hogy az utcán csak úgy, kérés nélkül, kétszer is pénzt adtak neki. Később jutott eszébe, hogy egy héttel korábban „A Világegyetem kijátszásának kódjai” (Cheat codes to the Universe) megnevezés alatt látta Grigorij Grabovoj számsorait, és néhány napig használta a váratlan pénz bevonzására a 520 721 8 számsort,[182] de mivel napokig semmi sem történt, nem foglalkozott vele tovább. Miután mégis pénzt adtak neki, elgondolkodott, hogy talán mégis működött a számsor. Videóját több, mint egymillióan megosztották.

Ezután más felhasználók is kipróbálták a számsorokat és azt találták, hogy tényleg működnek. Volt, akinek videóját több, mint kétmillióan nézték meg.[5][6]

Világháború elleni védekezés

2022. február 24-én, két nappal az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres összeütközés nehézfegyveres kirobbanása után, egy esetleges atomcsapás megakadályozása érdekében közzétette nyilatkozatát, miszerint arra kell tudati irányítást végezni, hogy a világ országainak vezetői egyesítsék a világ országait,[183] ezáltal szüntessék meg a fegyverkezések okát, valamint írjanak alá megállapodást az összeütközések mindenkori békés megoldásáról, hogy biztosítva legyen minden ember örökké tartó teremtő és boldog fejlődése.[184]

2022 júliusában közzétette a „Megmentés, kiegyensúlyozott fejlődés és örök élet biztosítása minden ember számára.” 8979489, és „A hírközlésben csak olyan hírek jelennek meg, amelyek megfelelnek a valóságnak.” 54874989 irányítói számsorokat.[185]

Legalább öt alkalommal mentette már meg az emberiséget a pusztulástól

Először akkor, amikor tisztánlátói átvizsgálással és előrejelzéssel mérte fel, szakértői vélemény szerint 100%-os pontossággal, a repülőgépek állapotát, és 1998-ban "Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja" című háromkötetes könyvében közzétette a jegyzőkönyvekben rögzített eredményeket. Ezek a munkák bizonyítják, hogy még olyan véletlen, külső tényezők hatásait is képes előrejelezni, mint például egy madár becsapódása a repülőgép hajtóművébe. Bármilyen ember alkotta technológia, gépemberi (cybernetic) rendszer kizárólag korábbi adatokra épül, és nem képes figyelembe venni a véletlen tényezőket. Ezzel Grigorij Grabovoj bebizonyította, hogy az emberiség képes előrejelezni a technika fejlődését és hatását, és ez azt jelenti, hogy képes örökké élni és fejlődni. Ez az emberiség megmentésével egyenlő, hiszen megfosztja érveiktől azokat, akik úgy gondolják, hogy az emberiség pusztulásra van ítélve az ember alkotta technológiák és gépemberi rendszerek rohamos fejlődése miatt, amelyek kikerülhetnek az ember irányítása alól.[50][51][44][45][56]

A megmentés második esetében a legmagasabb állami szinten igazolták, hogy Grigorij Grabovoj felfedezett egy hibát a bulgáriai Kozloduj atomerőműben, amely a csernobili baleset sokszorosát okozhatta volna. Az atomerőmű Grigorij Grabovoj által elvégzett tisztánlátói állapotfelmérési jelentése, amelyről a bolgár sajtó beszámolt, és amelyet az atomerőmű személyzetével közöltek, azt eredményezte, hogy a Föld nem vált porfelhővé.[186][89][187][91]

Harmadszor: 2002-ben az "Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS" (Вариант Управления — ПРОГНОЗ) folyóirat nyomtatott kiadásának "Eurázsia és vírusok" című cikke közölte Grigorij Grabovoj koronavírusról szóló irányítói védelmi előrejelzését, amelyben tájékoztatást adott arról, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a vírusmutációk elleni védekezés és az emberek megmentése érdekében.[132][133][134] Az "Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS" című újságot Grigorij Grabovoj alapította saját alapítványán keresztül, a lap az Orosz Államszövetség Sajtó-, TV- és Rádióműsor- és Tömegkommunikációs Minisztériuma nyilvántartásába van bejegyezve.[129]

A PRK-1U eszköz előkészítésével Grigorij Grabovoj a vírus terjedésének megakadályozását is szolgálta,[180] így az előrejelzés és eszköz kifejlesztése bizonyítja, hogy fel lehet készülni az emberiséget fenyegető virológiai és általában véve minden káros esemény elleni védekezésre. Az előrejelzés teljes mértékben beigazolódott. Ez egyenlő az emberiség megmentésével.[9]

Negyedszer: a DRUGG politikai párt Szervezőbizottságának bejegyeztetésével kapcsolatos tevékenység. Grigorij Grabovoj a párt tervének szerzője. A terv elfogadását a párt 2006. március 17-én tartott alapító értekezletének valamennyi résztvevője megszavazta. A terv megakadályozza az atomfegyverek Oroszország elleni bevetésére vonatkozó feltételek szintjének csökkentését, és ennek következtében a válaszcsapás lehetőségét, ezáltal meggátolja egy bolygóméretű atomháború kitörését. Ez alapján Grigorij Grabovoj negyedszerre mentette meg a világot a pusztulástól.[144][183]

A világ országainak egyesítése a fegyverek semlegesítése és a fegyverhasználat okainak megszüntetése érdekében. A világ összes országának egyesítése minden ember örökkévaló alkotó és boldog fejlődéséért.
– A DRUGG politikai párt tervének 10. pontja[144][183]

Grigorij Grabovoj hivatalos nyilatkozata szerint a párt megszűnése óta politikai tevékenységet nem folytat, de a párt alapító okirata mindenkor lehetőséget teremt a békés fejlődés irányainak meghatározására.[151]

A jelenlegi körülmények között, amikor az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) 2022. október 13-i határozata Oroszország jelenlegi politikai pártjait egyhangúlag a „terrorizmus támogatóinak” nyilvánította, fontos, hogy ne becsüljük le azt a tényt, hogy az oroszországi jogszabályok lehetővé tették egy olyan párt működését, mint például a DRUGG párt, amely a tervében a fejlődés alkotó, békés irányát jelölte ki. Ennek a ténynek a lekicsinylése csökkenti az atomfegyverek Oroszország ellen történő bevetésének küszöbét. Oroszországnak megvan a lehetősége arra, hogy atomfegyverek bevetésével vágjon vissza. A bolygóméretű atomháború lehetősége az emberiség jelentős részét fenyegeti.[188]

Ötödik alkalom: Grigorij Grabovoj megalkotta "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" című szerzői Tanítását, amely megvalósíthatóvá teszi a mindenki megmentésének lehetőségét és az örök élet mindenki számára történő biztosítását.[173]

Grigorij Grabovoj Tanításának hatékonyságát bizonyítják Grigorij Grabovoj eredményeiről készült jegyzőkönyvek, amelyek "Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja" című könyv, 1., 2. és 3. kötetében jelentek meg,[57][40][66] Grigorij Grabovoj tanítványai által elért eredmények jegyzőkönyvei, melyek "Az irányítás gyakorlata. A megmentés útja" című könyv 4., 5. és 6. kötetében jelentek meg,[147][148][149] Grigorij Grabovoj tudományos kiadványai: "A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei",[94][95] "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén";[54][52][53] Grigorij Grabovoj találmányi szabadalmai:[116][189] "A csapás-elhárítás módja és megvalósításának eszköze",[121][117] "Ismeretátviteli rendszer";[120][119] és szakértői vélemények.[190]

Képességeinek megerősítései

1998-ban „Az irányítás gyakorlata, A megmentés útja.” könyvsorozat 1-2-3. kötetében adatta ki képességeinek jegyzőkönyvezett bizonyítékait, némelyiket magas beosztású emberek által aláírva.[→]

Tisztánlátás

Előrejelzés, csapás-megelőzés

Gyógyítás

Feltámasztások kora

1995. szeptember 25-én Grigorij Petrovics Grabovoj - jegyzőkönyvei állítása szerint - elindította R. A. feltámasztását,[→] 1998-ban pedig feltámasztotta O.-t.[→] A sajtóban is megjelent hírek szerint 1998-ban Isten feltámasztotta Borisz Jaroszlav Pilipcsukot,[194][195][196] 2003-ban Jézus feltámasztotta Lee Stonekinget,[197][198] 2010-ben pedig Kate Ogg édesanya feltámasztotta újszülött Jamie kisbabáját.[199][200]

Fontos irányítói számsorok

Számsor-használati útmutató[176] és fontos számsorok érhetők el a világhálón Grigorij Grabovoj közösségi oldalain,[201][202][203][204] és As The Creator YouTube felhasználónál:[177]

Tanítása

Tanítása ötvözi a tudományt, a vallást és a művészetet, az egészség helyreállításának és az események irányításának módszertana, az ember szabad akaratának tiszteletben tartásán alapul, és minden emberhez szól.

Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről"

1. Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" célja az egyetemes megmentés és minden egyes ember megmentése, és az örök, teremtő, harmonikus fejlődés biztosítása.

2. Grigorij Grabovoj Tanításának legfontosabb feladata egy lehetséges bolygóméretű csapás megelőzése.

3. Grigorij Grabovoj Tanításainak gyakorlati megvalósítása azon alapul, hogy a tanítvány mindenekelőtt tudata révén a mindenki megmentésére és az esetleges bolygóméretű csapás megelőzésére irányuló cselekvést hajt végre, és e cselekvés révén jut el feladatai megoldásához. Ugyanakkor a tudat fénye kiterjed a világ bármely eseményének fény-ismeretére, és megvalósul bármely esemény teremtő irányítása.[10][205]

Szakértői vélemények bizonyítják Grigorij Grabovoj Tanításainak hatékonyságát a Tanítások céljait illetően.[190]

Grigorij Grabovoj Tanításának fejezetei

1. Egészségügy

2. Előrejelzői irányítás

3. Oktatás

4. Tudomány

4.1. Grigorij Grabovoj tudománya

4.2. Az összes ortodox és ismert tudományág Grigorij Grabovoj magyarázatában

5. Művészet és művelődés

5.1. Művészet

5.2. Művelődés

6. Irányítás

6.1. Politika

6.2. Közgazdaságtan

6.3. Társadalomtudomány

7. Vallás[205]

Képzési rendszer

Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" szerint Grigorij Grabovoj a tudatának fényén keresztül tanítja a makromegmentés megvalósítását és egy esetleges bolygóméretű csapás megelőzését, és ezen keresztül az események irányítását.

A szemináriumok és előadások résztvevői bizonyítványt kapnak. A munka során elért eredményei alapján a hallgató olyan bizonyítványt kap, amely feljogosítja Grigorij Grabovoj Tanításainak terjesztésére.

A Grigorij Grabovoj Tanítása "A megmentésről és a harmonikus fejlődésről" terjesztésével foglalkozó önkéntesek, megbízott tanácsadók, engedéllyel rendelkező oktatók Grigorij Grabovoj Tanításának megvalósítását és terjesztésének módszereit tanítják, hogy mindenki számára biztosítsák az örök életet Grigorij Grabovoj Tanításának terve alapján.[10][173]

Vallás

Az ember örökkévaló és teremtő

Tanítása szerint a Teremtő teremtette a Világot. A Teremtő megtalálta a módját, hogy a látszólag semmiből - szeretet energiából - élő fényt teremtsen, amely örökké megújul, örökké él, örökké létezik. A Teremtő mindent örökkévalónak teremtett és folyamatosan teremt. Megtalálta a módját, hogy fényből atomokat teremtsen, azokból pedig molekulákat, fehérjéket, sejteket, szöveteket, szerveket és testeket. Mindent egyedinek, önálló személyiségnek teremtett, így nemcsak egy fűszálnak vagy embernek, de minden fénynek és atomnak is saját személyiséget adott, így akárcsak minden ember, minden atom is - bár vannak hasonlóságok közöttük - különböző.[206][207][130]

A Teremtő mindennek, amit teremtett, szabad akaratot adott. A szabad akarat szabad mozgási és szabad fejlődési lehetőséget jelent, és ez biztosítja, hogy a Világ sokszínű, változatos és örömteli legyen. A Teremtő a Világot örökkévalónak és egyben végtelennek is teremtette, hogy mindig lehetőség legyen újat felfedezni, megismerni, örömöt átélni.[130]

A Világ minden teremtményének az alapja Isten, Őbelőle teremtődik minden. Megmutatta minden teremtésének folyamatát. Mindent örömből, fényből és szeretetből épít fel.[130][208]

A Teremtő megteremtette Önmaga képére és hasonlatosságára az Embert. Minden embernek saját személyiséget, szabad akaratot, és szabad fejlődési lehetőséget adott. Az ember ezáltal örökkévaló, szabad, teremtő, és él, akárcsak a Teremtő. Az ember képes örökké élni és örökké létező bármit teremteni a saját öröméből, fényéből, szeretetéből.[130]

Az ember több szerkezetből áll. Ezek a lélek, szellem, tudat, és fizikai test. Minden szerkezete a saját terében létezik és mozog. A lélek mindig Isten terében van, a szellem a szellem terében dolgozik, a tudat a tudat terében fejlődik, a test pedig a látható Világban mozog. Az ember lelke tökéletes, megingathatatlan és minden tudással rendelkezik. Az ember a szellemével képes munkát, szellemi munkát véghezvinni, például gondolatképet alkotni vagy megmozdítani a testét. A tudat észleli a Világot, és tudást halmoz fel. A tudat a mindent tudó, Istennél levő saját lelkétől kéri és kapja meg a tudást, annyi tudás-fényt, amennyit be tud fogadni, és ezt a szelleme szállítja el a lélektől a tudatig. Az ember a tudata alapján építi fel a fizikai testét, a tudata határozza meg a fizikai testének kinézetét és lehetőségeit.[209]

Az ember a szabad akarata szerint megtapasztalhatja az eredendően fiatal testtől, egészségtől, és örök élettől eltérő állapotát is, például a betegséget, az öregséget vagy azt, amikor a testét már nem tudja megmozdítani. Mivel az ember eredendően fiatal testűnek lett tervezve, ahhoz, hogy megöregedjen, hosszú időn keresztül kell készülnie az öregségre, tudatában tartani, hogy meg fog öregedni. A fiatal test megőrzése is jár munkával, de lényegesen kevesebbel, mint a test öreggé tétele. Amikor az ember eltávozik, a lelke, szelleme, tudata érzékeli az állapotot, az ember tovább él, de már fizikai test nélkül. Ebből az állapotból úgy tud könnyedén visszatérni az anyagi létezésbe, hogy a leendő szülőkkel lelki szinten megegyezik, majd a fogantatás után elkezdi felépíteni újra a fizikai testét a szülőktől örökölt tudás, a szülőktől kapott szeretet, és az édesanyától kapott anyagi táplálék segítségével. A feltámasztás tudásának birtokában azonban az ember önállóan is képes újra megteremteni a saját fizikai testét. Ehhez a lelkében eredendően meglévő, erről szóló tudást kell a tudatába emelnie vagy élő emberektől megtanulnia, rá kell ébrednie saját örökkévaló és teremtő mivoltára, és szeretetfényéből felépíteni a fizikai testét. Az élő emberek a szeretetükkel és teremtő tudatukkal nagyban tudják segíteni ebben a munkában.[208][210]

Az ember egyéni tudat-fény-rezgésével teremti az általa megélni kívánt eseményeket, az emberiség közös (átlag) tudat-fény-rezgése pedig teremti a mindenki által látható valóságot. Hasonlóan egy zenekarhoz, ahol mindenki zenél valamit, de jobbára mindenki az átlag hangzást hallja. Ha viszont valaki képes jóval hangosabban játszani a többieknél, akkor a többiek is az ő zenéjét hallják inkább, és ha megtetszik nekik, igazodhatnak hozzá.[211]

Az ember a gondolataival, érzéseivel - teremtő lévén - akkor is teremt, ha annak nincs tudatában, ha tudatát csak észlelésre használja. Ezáltal olyan eseményeket is teremthet, amit valójában tudatosan nem akarna, mint például háborút. Az ember, amint feljebb emeli tudatszintjét az észlelő szintről a teremtő szintre, és tudatosan elkezdi használni képességeit, gondolkodásának, érzéseinek fény összpontosítását, úgy megteremthet magának bármilyen eseményt, például anyagi bőséget vagy szerelmet. Amint elkezdi nagyon sok ember célul kitűzni az örömteli örök életet minden és mindenki számára, és tudatosan kezdi el használni teremtőerejét - például egyszerűen a megmentés, és örök élet rezgését megtestesítő számsorra összpontosítja szeretetfényét -,[176] úgy az a valóság fog megnyilvánulni.[211]

Tanítása szerint az ember feladata az összhang, a kiegyensúlyozottság, a harmónia megteremtése a Világban.[175][130]

Az Isteniség elve: A törekvés a romolhatatlan testre, az örök életre, és az igaz tudat fejlődésére az ember létezésének legfelsőbb virágzása.
– Grigorij Grabovoj[208]

Szemináriumok

Grigorij Grabovoj Tanítása „A megmentésről és a harmonikus fejlődésről” több száz szerzői szemináriumot tartalmaz Isten Lelkéről, Szelleméről, Tudatáról, Fizikai Testéről, az ember lelkéről, szelleméről, tudatáról, fizikai testéről, valamint a fiatalításról, örökkévalóságról, végtelenségről, térről, időről, Kozmoszról, Földről, makrorendszerekről, mikrorendszerekről és egyéb témákról, amelyeket idővel könyvekben is megjelentet.[114][212][210]

Szerzői szemináriumainak felsorolása megtalálható a https://Grabovoi.wiki/ oldalon.

Irányítás

Grabovoj-számsorok

Tanítása szerint a tisztánlátásával meghatározott irányítói számsorok a számsor rendeltetési területe - például emberi szerv, lelki állapot, vagy esemény - egészséges állapotba visszahangolását végzik. Működésük alapja az, hogy a valóság minden eleme - az események, az anyag, az atomok - fényből épül fel, a fény hullámhossza szerint a fénynek rezgése van, és az adott valóságelemnek van egy eredő rezgése, csakúgy, mint egy zenekarban játszó zenészek játékának van összhangzása. Tanítása szerint a gondolatnak, és így a szám gondolatnak is van rezgése, a számsornak pedig eredő rezgése. Továbbá az ember a tudatával, gondolatával irányítani tudja, hogy a gondolatával keltett rezgés hol hasson azzal, hogy a keltett rezgést tudatában fedésbe hozza a valóság elemével.

Egy számsor alkalmazása például történhet úgy, hogy azt számjegyenként vagy egyszerre látva képzeletben el kell helyezni egy ezüstfehér, fényes gömbben - a gömb ezáltal felveszi a rezgést -, és a gömböt rá kell mozgatni a valóság elemére, például a gyógyítandó szervre vagy a Föld bolygóra.[176] A számsor a külső valóságban is elhelyezhető, például felírható egy papírlapra, és arra időnként rápillantva vagy zsebben hordva azt megérintve a jelenléte a tudat figyelmének központjába emelhető, így a hatása előidézhető. Ez egy tudati és szellemi munka, ezért a számsor használatának eredményessége függ a tudat és a szellem fejlettségétől, valamint a végzett munka hosszától és a munka megismétlési számától. Továbbá egy, a valóságban már megnyilvánult anyag megváltoztatása több munkát igényel, mint egy esemény alakítása, ami még csak a jövőben létezik. Tanítása szerint mind a tudat, mind a szellem fejleszthető az általa megadott összpontosítási és irányítási gyakorlatok segítségével.[130][131][213]

A világhálón jelentek meg olyan honlapok, amelyeken félrevezető számsorok találhatók, ezért csak Grigorij Grabovoj könyveiből és hiteles forrásból[214] származó számsorok használata javasolt.

Grigorij Grabovoj tudománya

Tudományának meghatározása

Az általa javasolt tudománynak egészen más céljai és természete van, mint a jelenlegi tudománynak. Szerinte az emberiség és az egész világ teljes megsemmisülésének valós veszélyének elkerülése érdekében a tudománynak meg kell határoznia a világ bolygóméretű pusztulástól való megmentésének módját.

A tudományát olyan elvekre építi, amelyek szerint a teremtés egymást követő cselekedetei révén meghatározott eredmény érhető el, teljes ellenőrzést gyakorolva mindegyik lépés felett. Tudománya, amely egyúttal a megmentés tudománya is, arra irányul, hogy végül elérhető legyen a megmentés, ugyanakkor megfelelőképpen megváltozzon a fennálló valóság.

Tudománya, melyet igazi tudománynak nevez, a helyzet ismeretében először is úgy változtatja meg a valóságot, hogy elérje a megmentés eredményét, utána biztonságot épít, végül pedig minden eseménynek az egyén számára helyes irányba történő további fejlődése van meghatározva. Ugyanezen minta szerint érhető el minden más hasznos eredmény, felfedezés is.

Az igazi tudományban nem lehet szó arról, hogy egyszerűen csak megállapít néhány tényt. Ha valamely meglévő rendszer vagy rendelkezés nem járul hozzá a kívánt eredményhez, az azt jelenti, hogy ezeket a rendszereket meg kell változtatni, beleértve a törvények rendszerét is.[215][216][41]

Szellemi tulajdon tanúsítványai, engedélyei

Információs-Szellemi Újdonságok Nemzetközi Bejegyző Kamarája tanúsítványai-engedélyei Grigorij Grabovoj részére:

Doktori értekezései

Találmányai

Szabadalmai

Egészségügy

Tanítása szerint az ember a tudata fejlesztésével, és annak megfelelő használatával képes saját egészségét megvédeni vagy szükség esetén helyreállítani.[205] Ennek a munkának a segítésére felhasználhatók a belső vagy külső valóságban elhelyezett irányítói számsorai,[→] valamint találmányai, a kristálymodul eszköz, amely megfelelő szakember számára képes segítséget nyújtani sérült sejt sugárzását visszaállítani egészséges sejt sugárzásához,[→] vagy a PRK-1U eszköz, amely felerősíti a tudat örök életre történő összpontosítását, ezáltal segíti a test eredeti fiatal, egészséges, örök életű állapotba történő visszaállítását, a megfiatalodást és a gyógyulást.[→]

Az emberek egészségét, örömét és a világ helyreállítását szolgálják a háziállatok és haszonállatok meggyógyításához megadott irányító számsorai is.[→]

Grigorij Grabovoj Tanítása nem helyettesíti az orvosi kezelést. A Tanítás semmilyen formában nem korlátozza az embert abban, hogy egészségügyi intézményhez forduljon kezelésért.[217]

Művészet és művelődés

Művészeti alkotásai

Toll és tus, linóleummetszet, pasztell, akvarell, és gouache módszerekkel készített, az örökkévalóság jellemvonásait kiemelő rajzai és festményei segítik az embert abban, hogy azok nézésével, a képek belső logikájának felfogásával megtalálja azokat a mindenhol fellelhető helyeket, ahol az örökkévalóság a legnagyobb mértékben valósult meg, ezzel az ember képezni tudja önmagát az örök élet állapotára.[→]

Grigorij Grabovoj verse az Emberhez

Ember!
Te vagy a világ. Te vagy az örökkévalóság.
Erőid végtelenek.
Lehetőségeid korlátlanok.
A Teremtő öltött benned testet.
Az Ő akaratát őrzöd,
Az Ő akaratára alakítod a világot.
Benned a szeretete.
Szeress minden élőt, mint Ő,
Ki téged alkotott.
Ne keményítsd meg a szíved.
Jót gondolj
És jót tégy.
A jó hosszú életet hoz.
A szeretet halhatatlanságot ad.
Hit és szeretet - az bölcsesség.
Hittel és szeretettel
Felélednek alvó erőid,
Velük elérheted álmaid.
Halhatatlanság: az élet arca.
Mint ahogy az élet -
Az örökkévalóság nyoma.
Teremts! hogy az öröklétben élj.
Élj! hogy öröklétet teremts.
– Grigorij Grabovoj[218]

Szerzői jogai és védjegyei

Grigorij Petrovics Grabovoj a Grigorij Grabovoj Tanításainak szerzője. Több száz művét Grigorij Grabovoj nevén nyilvántartásba vették az Amerikai Egyesült Államok Értekezleti Könyvtárának Szerzői Jogi Hivatalában (Copyright Office of the Library of Congress):[219][220]

Grigorij Grabovojt szerzőként 2011. szeptember 30-án No.1103135 számmal nyilvántartásba vette a Németországi Szerzői Jogi Társaság (Verwertungsgesellschaft WORT; VG WORT).[221]

Grigorij Grabovoj a „GRABOVOI®” és a „GRIGORI GRABOVOI®” bejegyzett védjegyek kizárólagos jogának jogosultja az Európai Unió, Japán, Kína, Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok területén.[220][3][222]

Művei

Megjegyzések

 1. ^ Az Orosz Természettudományi Akadémia (OTTA) egy országos, Oroszország egészére kiterjedő, alkotó, tudományos, polgári szervezet, amely minden irányzat tudósait egyesíti: olyan természettudósokat, tudományközpontú technológiák fejlesztőit és társadalomtudósokat, akiket az alkotó személyiség önkifejezésének elősegítése, az oktatás fejlesztése, az alap- és alkalmazott tudományos kutatások kiszélesítése, az oroszországi polgári társadalom alakítása iránti közös törekvés hajt.

  Az Orosz Természettudományi Akadémia az Alapokmánya alapján és az Orosz Államszövetség jogi keretein belül működik. Az Akadémia jogi személy és a megállapított eljárásrend szerint tudományos, gazdasági és külgazdasági tevékenységet folytat. Az Akadémia részlegekből, regionális és tematikus osztályokból, tudományos központokból, egyesületekből és kisebb intézetekből áll. Az Akadémiát 1995. január 17-én hitelesítették az Egyesült Nemzetek Szervezeténél. 2002 júliusában az OTTA megkapta a nem kormányzati szervezet besorolást az ENSZ-ben. A nem kormányzati szervezet az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsánál különleges tanácsadói szerepkört jelent.
  http://www.raen.info/academy/status/index.shtml

 2. ^ A Nemzetközi Informatizálási Akadémia polgári szervezet, amelynek tagjai az Alapokmányának megfelelően olyan tudósok, szakértők, állami és közéleti személyiségek, akik minden gazdasági ágazatban elősegítik információs technológiák és folyamatok fejlesztését, és minden tudományterületen az információtermelő tevékenység fejlesztését, a társadalom informatizálását, az információközpontú erőforrások fenntartását, valamint az egységes világinformációs tér megteremtését. Az Akadémia 1994 óta társult tagja az ENSZ Tájékoztatási Osztályának, 1995 óta pedig az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsa mellé van rendelve általános tanácskozói joggal. Az Orosz Államszövetség területén nemzeti és körzeti információs tudományos akadémiák és ágazati osztályok jöttek létre az államfő és a kormányfő, a kormányzók és a városok polgármesterei támogatásával. Az Akadémia működésének célja, hogy a tudományos és technológiai fejlődés legújabb eredményeire alapozva az információs politika irányvonalának előrejelzésével elősegítse az egységes, minden ország és nép számára nyitott bolygóméretű információs tér létrehozását, alakítását és igazgatását.
  http://www.iiaun.ru
  http://www.iia.ca
 3. ^ A Nemzetközi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Akadémia egy közhasznú és független szövetség, amelynek székhelye Rómában és Brüsszelben van. Az Akadémia küldetése hozzájárulni egy olyan bolygóméretű viselkedésrendszer megteremtéséhez, amelynek egy új gazdasági rend és a hosszú távú fejlődés elveinek közös szabályrendszerévé kell válnia, és a népműveltségek és tudományágak közötti párbeszéden, valamint az állam, a piac és a társadalom közötti együttműködésen alapul.
  http://www.academy-aises.eu
 4. ^ A New York-i Tudományos Akadémia 1817 óta áll a tudomány, a technológia és a társadalom szolgálatában világszerte. Az Akadémia csaknem 200 éve gyűjti egybe az élvonalban tevékenykedő embereket, elősegítve a felfedezéseket, és a tudomány és a társadalom közötti létfontosságú kapcsolatok létrejöttét. Az Egyesült Államok egyik legrégebbi tudományos szervezeteként az Akadémia nemcsak kiemelkedő, hanem a nemzetközi tudományos élet egyik legjelentősebb szervezetévé vált.

  Az Akadémiának hármas küldetése van:

  • a tudományos kutatások és ismeretek előmozdítása;
  • a tudományos műveltség támogatása;
  • tudományosan megalapozott megoldások révén hozzájárulni a társadalom bolygóméretű feladatainak megoldásához.
  http://www.nyas.org
 5. ^ Ezt az érmet tudományos tevékenységű orvosi szervezetek tudósai és szakemberei, egészségügyi intézmények gyakorló orvosai, valamint az egészségügyi szervezés területén dolgozó szakemberek kapják, akik jelentős sikereket értek el a lakosság egészségi állapotának javításában.
 6. ^ A Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia űrhajózással foglalkozó tudományos, polgári szervezet. 1990 októberében a megalapítását kezdeményező csoport tagjai, F.P. Koszmolinszkij és V.P. Szenkevics kidolgozták a Javaslatok az Oroszországi SZSZSZK Űrhajózási Akadémia létrehozására című alapiratot és annak mellékletét "Javaslatok az Akadémia alapszabályára" címmel. Az Akadémia kezdeményezői F.P. Koszmolinszkij, B.N. Kantyemirov, V.P. Szenkevics, A.D. Urszul, A.M. Nyikulin, és később mások is.

  A Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia alapító közgyűlését 1991. március 28-án tartották a moszkvai Bolygóvizsgálóban. Ezt követően alakították ki tevékenységének fő irányait, a szerkezetét és kezdeti felállását: alosztályokat hoztak létre, amelyeket alelnökök által vezetett szakterületek fogtak össze. 1991 óta a Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia munkáját az elnök és az elnökség irányítja.

  Az Akadémia 1999. június 16. óta az Oroszországi Ciolkovszkij Űrhajózási Akadémia nevet viseli.
  http://www.ruac.ru

 7. ^ A Lélekgyógyász Szakmai Szövetség lélekgondozó szakemberek, a gyakorlati és a tanácsadói lélektan területén dolgozó szakemberek és ezen szakmaterület tanulóinak egyesülete. A világ legnagyobb orosz nyelvű szakmai közössége, 28 országból kerülnek ki tagjai.

  A Liga a lélekgondozás és a tanácsadás különböző iskoláiból és irányzataiból érkező szakemberek számára az együttműködés és az egymást kiegészítő fejlődés alkotó légkörét teremti meg. A Liga egyedülálló jelentőségű és társadalmi visszhangot kiváltó, tudományos-gyakorlati értekezleteket, valamint körzeti, szövetségi és földrészi szintű értekezleteket tart a szakemberek részére.
  http://www.oppl.ru/o-nas/manifest.html

 8. ^ Grigorij Grabovoj doktori fokozatait és professzori címeit nem a Felsőfokú Tanúsítási Bizottság, FTB (Высшая Аттестационная Комиссия, ВАК) állami szerv, hanem az FTMB és az FATB önálló, közhasznú szervezetek tanúsították.

  A Felsőfokú Tanúsító és Minősítő Bizottság, FTMB (Высший Аттестационно-Квалификационный Комитет, ВАКК) önálló, közhasznú szervezetet 1999-ben jegyeztettek be „Egyéb tudományos kutatás és fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területén” fő tevékenységi körrel.

  A Felsőfokú Akadémiaközi Tanúsító Bizottság, FATB (Высшая Межакадемическая Аттестационная Комиссия, ВМАК) jogi alapjairól V. P. Szeregina, a jogtudomány doktora, professzor, az Állami Duma elnökhelyettese titkárságának vezetője 2002-ben tett közzé elemzést. A FATB nemzetközi jogi háttere szerint 1983-ban Bangkokban elfogadták az Ázsiai és Csendes-óceáni felsőoktatásban a tanulmányok, diplomák és oklevelek elismeréséről szóló nemzetközi egyezményt az UNESCO alkotmányával összhangban. Ez volt az első nemzetközi egyezmény az UNESCO égisze alatt, amely az állami és nem állami tanúsító testületeket egyenértékűnek ismerte el, mint a nevükben kiállított diplomákat. Az egyezmény szerint „...a szerződő államok vállalják továbbá, hogy megtesznek minden szükséges intézkedést e nem állami nemzeti tanúsító szervek hatékony működésének felgyorsítása érdekében”. 1990-ben a Szovjetúnió is törvényerőre emelte az egyezményben foglaltakat. 1996-ban önálló, közhasznú szervezetként létrejött a Felsőfokú Szakértői Minősítő Bizottság, FSZMB (Высший Зкспертно - Квалификационный Комитет, ВЗКК), amelynek alapítói között számos állami szervezet, mint például az Uráli Állami Műszaki Egyetem is szerepelt.

  Az FSZMB fő feladatai az alapszabálya szerint a következők:

  • A felsőfokú képesítésű szakemberek képzésére szolgáló szakterületek jegyzékének meghatározása, valamint tudományos fokozatok és címek odaítélése a Nemzetközi Akadémiaközi Szövetség Elnöksége által jóváhagyott szakterületi besorolás szerint.
  • A tudományos fokozatok odaítélésével kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó értekezési tanácsok módszertani irányítása egy külön szervezeti egységen, a Felsőfokú Akadémiaközi Tanúsító Bizottság, FATB (Высшая Межакадемическая Аттестационная Комиссия, ВМАК) alosztályon keresztül.
  • A felsőoktatási diplomák, tudományos fokozatok és címek kölcsönös elismerésével, honosításával kapcsolatos tevékenységek végzése.

  A nem állami, FATB igazolás alapján kiállított oklevelek és bizonyítványok teljesen törvényesek, egyenértékűek az állami igazolással, és nem igényelnek külön elismerést.
  https://center-bereg.ru/l3432.html
  https://diplomgrabovoi.files.wordpress.com/2020/03/pismo-minyusta-po-voprosu-polnomochij-vmak.pdf

 9. ^ A World Distributed University (WDU) az ENSZ ECOSOC (Európai Gazdasági és Társadalmi Bizottság) Általános Tanácsadói Tanácsa mellett működő, 1997-1998-ban létrehozott Nemzetközi Informatikai Akadémia (IIA) működő egyeteme, az egyetem mesterképzést nyújt bolygóméretű tárgykörökben. Az egyetem elosztott felépítéssel rendelkezik.
  https://www.newportuniversity.eu/global-education-system/wdu/
 10. ^ Az Akadémiát Oroszország Igazságügyi Minisztériuma 1993. június 15-én jegyezte be. Az Akadémia létrehozása fontos és időszerű lépés volt az orvostechnikai eszközgyártás fejlődésében.

  Az Orvosi Műszaki Tudományos Akadémia létrehozása nagyon hasznos az Orvosi Tudományos Akadémia és az Orosz Tudományos Akadémia számára az orvostechnikai eszközök és a különböző orvosi berendezések kutatása és fejlesztése terén.
  http://www.amtnrf.ru/

 11. ^ A Nemzetközi Akadémiaközi Szövetséget az akadémiák közötti nemzetközi együttműködés céljából hozták létre, és Európa, Oroszország, Ukrajna tudományos, művelődési és művészeti életének több mint kétezer szereplőjét egyesíti. Tagjai: Európai Természettudományi Akadémia (Hannover, Németország) Olasz Gazdaság- és Társadalomtudományi Akadémia (Róma) Nyugat-európai Tudományos és Művelődési Akadémia (Németország) Orosz Természettudományi Akadémia (Moszkva, Oroszország) Krími Tudományos Akadémia (Szimferopol, Krím), Állami Képzőművészeti és Építészeti Akadémia (Kijev, Ukrajna). Elismeri a tudomány, a művelődés és a társadalmi tevékenységek terén végzett kiemelkedő érdemeket és hozzájárulásokat, támogatja a Krím és Ukrajna tudományos, művelődési és művészeti szereplőinek tevékenységét, az Európai Közösség tudományos és művelődési terébe való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtését.
  http://www.eanw.org
 12. ^ A Tudományos és Üzleti Beilleszkedés Nemzetközi Akadémia (TÜBNA) az 1989. január 25-én alapított Nemzetközi Tudományos Akadémia (NTA) jogutódja, amely napjainkig is különböző elnevezések alatt működött, leginkább Tudományos és Üzleti Beilleszkedés Nemzetközi Akadémia néven (1996-tól 1999-ig) mint közhasznú tudományos egyesület, anélkül, hogy jogi személyiséget hozott volna létre. Később született döntés az Akadémia jogi személyként történő bejegyzéséről. Alapítóként a következő jogi személyek működtek közre: az Orosz Tudományos Akadémia Piacgazdasági Intézete, az Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Központja, a Moszkvai Energetikai Intézet (Műszaki Egyetem), a Szerveselem-vegyületek Állami Kémiai és Technológiai Tudományos kutatóintézete, a „Szem mikrosebészet” Területközi Tudományos és Műszaki Intézményrendszer, Nemzetközi Tudományos és Műszaki Intézményrendszer, a Nemzetközi Beilleszkedési, Tudományos, Művelődési és Üzleti Alapítvány, a Világgazdasági Intézet, a Mecsnyikov „Biomed” Kft., az Állami Légiforgalmi Információs Központ, a Gorbacsov Alapítvány és mások. Az alapító magánszemélyek: E.V. Ametyisztov, E.V. Volkov, M.Sz. Gorbacsov, P.M. Grecsko, J.Z. Meszenzsik, Sz.G. Miftahutgyinov, A.N. Mojszejev, N.J. Petrakov, Sz.N. Fedorov és E.A. Csernisev. Később úgy döntöttek, hogy az Akadémia korábbi szerepkörét megtartják, mivel az az Akadémia számára a legmegfelelőbb és legcélszerűbb a feladatai szempontjából. Jelenleg az Akadémia jogi személyiség nélküli közhasznú szervezet.

  A Tudományos és Üzleti Beilleszkedési Nemzetközi Akadémia fő célja, hogy támogassa az ígéretes tudományos és technológiai fejlesztéseket, teljes körű segítséget nyújtson az Akadémia tagjainak alkotómunkájában, és hidat építsen a tudományos eredmények és az üzleti élet között. A TÜBNA ingyenes tanácsadást és információs támogatást nyújt az ígéretes tudományos fejlesztések előmozdítása érdekében, többek között az üzleti irányítás, az oktatás, az orvostudomány, a táplálkozástudomány, a mérnöki tudományok, a testnevelés és a sport, az üzleti biztonság stb. fejlesztése terén. Az Akadémia tevékenységének néhány legfontosabb iránya jelenleg az emberséges (az egyetemes fejlődés törvényeinek megfelelő) egészségügyi rendszer és a „Uniolymp” bolygóméretű rendszere szervezeti-gazdasági modelljének kialakítása, valamint az űrbiztonság elméletének fejlesztése, a nanotechnológia, a húrtechnológiák, a lézertechnológiák fejlesztése és alkalmazása az endoszkópos sebészetben stb. az Információ, Közlés, Irányítás a technológiában, a természetben és a társadalomban Nemzetközi Akadémia irányításával.

  Az Akadémia tagjai sorában számos világszintű, jól ismert tudós van a tudomány, a technológia, az oktatás, a közgazdaságtan, az orvostudomány különböző területeiről. Az Akadémia tagjai továbbá számos művelődési terület képviselői, államférfiak, ipari nagyvállatok vezetői, pénzügyi és egyéb szervezetek vezetői, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyakorlati munkában Oroszország világgazdasági rendszerbe való beillesztésének feltételei között.

 13. ^ A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája az orosz és külföldi feltalálók és tudományos felfedezések szerzőinek nemzetközi alkotóközössége. Az Akadémia elősegíti a társadalom legalkotóbb szellemi erejének összefogását, amely hozzájárul Oroszország és a világ technikai fejlődéséhez, a legjelentősebb eredmények elterjedéséhez és felhasználásához, a tudósok és szakemberek szakmai erősödéséhez.

  1996-ban megalakult a Találmányi Akadémia, az Oroszország Igazságügyi Minisztériuma által bejegyzett körzeti polgári szervezet, amelynek erőteljes fejlődése jelentős feltalálókat és tudósokat vonzott számos oroszországi körzetből és külföldről. 1998-ban ennek alapjain létrejött a „A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája” Polgári Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (az Orosz Államszövetség Igazságügyi Minisztériuma által 1998. március 26-án kelt, a nyilvántartásba vételről szóló 3518 számú okirat). 2002-ben az orosz jogszabályok változásai miatt e szervezetet újra bejegyezték a „A Tudományos Felfedezések és Találmányok Szerzőinek Nemzetközi Akadémiája” Civil Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségbe (az OF Igazságügyi Minisztérium által 2002. január 8-án kelt, a nyilvántartásba vételről szóló № 3518 számú okirat).
  http://aeninform.org/spravka/mezhdunarodnaya-akademiya-avtorov-nauchnykh-otkrytii-i-izobretenii

 14. ^ A „Légi Utazók Társasága” elnöke Anatolij Ivanovics Grunkovszkij:

  „Moszkva város Önkormányzata Igazgatási főosztály főszakértője, a Különleges Programok Főigazgatóságának repülési programigazgatója, tartalékos ezredes; Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia akadémikusa; 1946. március 16-án született Krasznozavodszkban (Moszkvai terület); a hadtudományok doktorjelöltje, az N.E. Zsukovszkij Repülőgépmérnöki Akadémia docense (1980); a World Information Distributed University (Всемирного информационно-распределенного университета) Ultrakönnyű Repülési Osztályának elnöke; PhD, a filozófia tudományok doktora, egyetemi tanár; több mint 10 évig vezette az N.E. Zsukovszkij Akadémia sárkányrepülő szakosztályát; az ultrakönnyű repülés nemzetközi ünnepségének győztese, az Oroszországi Ultrakönnyű Repülési Egyesített Szövetsége Módszertani Tanácsának tagja; egyik szervezője az első motoros ultrakönnyű repülőgépes sétarepülésnek az oroszországi Aranygyűrűn, több mint 100 tudományos közlemény, 3 tankönyv, oktatási segédlet szerzője; 11 kitüntetés birtokosa.
  http://viperson.ru/people/grunkovskiy-anatoliy-ivanovich

  A „Légi Utazók Társasága” kezelő szervének elnöke Alekszej Vlagyislavovics Galegov:

  „Egyetemi tanár, az Orosz Művészeti és Zenei Előadóművészeti Akadémia tanszékvezetője; vezérezredes; 1949. július 21-én született Moszkvában; akadémikus, egyetemi tanár, a Biztonsági, Védelmi és Rendészeti Akadémia elnöke (2001); a Nemzetközi Informatizálási Akadémia akadémikusa, a Történettudományok Doktora, a Tudományos és Üzleti Beilleszkedési Nemzetközi Akadémia tagja, az Orosz Természettudományi Akadémia és több más akadémia tagja; a Nemzetközi Földtani Akadémia tanácsának elnöke; 1979-1980 – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történeti Intézetének tudományos főmunkatársa; 1980-1982 – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa; 1983-1989 – a P.O. Szuhoj Ifjúsági Repüléstechnikai Központ kísérleti tervező irodájának igazgatója; 1989-1992 – az Ifjúsági Tudományos és Műszaki Alkotóművészeti Kísérleti Központ Tudományos-műszaki Tanácsának elnöke; 1992-2002 – ügyvezető igazgató, a Különleges Programok Főigazgatósága Repülőkomplexum expedíciójának vezetője; ötszörös kitüntetett, köztük a Vörös Zászló érdemrenddel, a Munka Vörös Zászlója érdemrenddel, a Vörös Csillag érdemrenddel; 14 kitüntetés, köztük az Orosz Állam fejlődéséhez és megerősítéséhez való kiemelkedő hozzájárulásért adományozott Nagy Péter (aranyéremmel járó) kitüntetés (2003).
  http://viperson.ru/people/galegov-aleksey-vladislavovich

Képek

A képek szabad felhasználásának lehetősége a magyar szerzői jogi törvény szerint:

34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 1. ^ Fizikai és matematikai tudományok doktora, professzor, akadémikus, feltaláló, tisztánlátó, gyógyító, tanító, művész, vallási vezető.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Grigorij Grabovoj Életrajza [Biography Grigori Grabovoi] Forrás: https://Grigori-Grabovoi.world/index.php/about-grigori-grabovoi
 2. ^ Gyerekkori fénykép édesanyjával és testvérével.
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 3. ^ A földgömböt tartalmazó kristálymodul.
  Szerző: fenomengpg9.wordpress.com. Cím: G.P. Grabovoj eszközének leírása [Opisanie pribora Grabovogo G.P.] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/category/наука-2/
 4. ^ Megmutatja állapotfelmérési munkáját egy Tupoljev TU-144 repülőgép pilótafülkéjében.
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 5. ^ Repülőgép-baleseteket hárított el Moszkvában tisztánlátói előrejelzésével. (1999 körüli felvétel)
  Szerző: XX. РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ВЕК. Cím: A halálra ítélt repülőgépek rejtélye [Тайна обречённых самолетов] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2013/08/16/тайна-обречённых-самолетов/
 6. ^ 1995-ben meglátogatta Vanga prófétanőt, akivel az ember fizikai testben történő örök életének lehetőségéről is beszélgetett.
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 7. ^ Segítségnyújtás a koroljovi Küldetésirányító Központban
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 8. ^ Grigorij Grabovoj ünnepel meggyógyított emberek körében, akik később tanítványai lettek.
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 9. ^ 1. Balakirev Vitalij Fjodorovics videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: Vitalij Fedorovics Balakirev tanúságtétele [Свидетельство Балакирева Виталия Фёдоровича] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2013/08/18/свидетельство-балакирева-виталия-фё/
 10. ^ 2. Blagov Viktor Dmitrijevics videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: Blagov Viktor Dmitrievich tanúságtétele [Свидетельство Благова Виктора Дмитриевича] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2013/08/22/свидетельство-благова-виктора-дмитр/
 11. ^ 3. Rumjancev Konsztantyin Alekszandrovics videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: Rumjancev Konsztantyin Alekszandrovics tisztánlátásának tanúságtétele [Свидетельство Румянцева Константина Александровича_ясновидение] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2013/08/27/свидетельство-румянцева-константина/
 12. ^ 4. Kornyilov Valerij Ivanovics videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: Ph.D. Kornyilov Valerij Ivanovics tanúságtétele [Свидетельство к.х.н. Корнилова Валерия Ивановича] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2013/09/25/свидетельство-к-х-н-корнилова-валерия/
 13. ^ 5. Bankválság előrejelzésének megerősítése
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: A bankválság előrejelzésének megerősítése [Подтверждение прогноза по банковскому кризису] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2014/02/17/подтверждение-прогноза-по-банковско/
 14. ^ 6. Glusko Szvetlana Pavlovna videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: S. Glushko tanúságtétele a materializációról [Свидетельство Глушко С. по материализации] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2013/08/24/свидетельство-глушко-с/
 15. ^ 7. Antipova Galina Sztyepanovna videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: Antipova G.S. tanúságtétele [Свидетельство Антиповой Г.С.] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2015/05/04/svidetelstvo-antipovoy-g-s/
 16. ^ 8. Bogomolov Lev Davidovics videó tanúságtétele
  Szerző: Grigorij Petrovics Grabovoj. Cím: Bogomolov Lev Davydovics tanúságtétele [Свидетельство Богомолова Льва Давыдовича] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2014/02/17/свидетельство-богомолова-льва-давыд/
 17. ^ Nagyközönség előtt tart előadást.
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 18. ^ Tanítás az „Egészségképlet” című músorban.
  Szerző: ТВ-6: Формула здоровья. Cím: A tanulás módszere az irányítás eredményeinek kiterjesztése a világ minden jelenségére [Метод обучения через распространение результатов управления на все явления мира] Forrás: https://fenomengpg9.wordpress.com/2014/06/30/метод-обучения-через-распространени-2/
 19. ^ Egy toll és tus rajza.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Grigorij Grabovoj Képgaléria [Grigori Grabovoi Picture Gallery] Forrás: http://art.GGrig.com/
 20. ^ Egy linóleummetszete.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Grigorij Grabovoj Képgaléria [Grigori Grabovoi Picture Gallery] Forrás: http://art.GGrig.com/
 21. ^ Egy pasztell festménye.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Grigorij Grabovoj Képgaléria [Grigori Grabovoi Picture Gallery] Forrás: http://art.GGrig.com/
 22. ^ Egy akvarell festménye.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Grigorij Grabovoj Képgaléria [Grigori Grabovoi Picture Gallery] Forrás: http://art.GGrig.com/
 23. ^ Egy gouache festménye.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Grigorij Grabovoj Képgaléria [Grigori Grabovoi Picture Gallery] Forrás: http://art.GGrig.com/
 24. ^ A kristálymodul működésének rajza a szabadalomban.
  Szerző: Grigorij Grabovoj. Cím: Szabadalmak [Patents] Forrás: https://licenzija8.wordpress.com/patents/
 25. ^ „az örökkévaló Teremtő az embert is örökkévalónak teremtette
  Szerző: Központi Dokumentumfilm Stúdió (Oroszország). Cím: Grigorij Grabovoj küldetése [Миссия Григория Грабового] Forrás: https://www.net-film.ru/film-10054/
 26. ^ Grigorij Petrovics Grabovoj bejelenti, hogy Ő Jézus Krisztus második eljövetele.
  Szerző: GRABOVOI Registered Trademark. Cím: Grigori Grabovoj [Grigori Grabovoi] Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=B1KA7vO2fCU
 27. ^ A PRK-1U örök életre történő összpontosítást fejlesztő eszköz.
  Szerző: EDUCATION CENTRE OF GRIGORI GRABOVOI. Cím: PRK-1U az örök életre történő összpontosítás fejlesztésének eszköze. [The device of development of concentrations of eternal life PRK-1U.] Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=JsWQbgLU5Zg
 28. ^ A 22 összekapcsolt PRK-1U eszközt használó Oktatási Központ Belgrádban.
  Szerző: EDUCATION CENTRE OF GRIGORI GRABOVOI. Cím: Oktatás 22 összekapcsolt PRK-1U eszközzel [Training with 22 connected devices PRK-1U] Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=NkOK8rzSY4k

Jegyzetek

 1. ^ a b c d e f g h i j "Grigorij Grabovoj küldetése, avagy az igazság nyomában".
 2. ^ a b "Grigorij Grabovoj küldetése" [Миссия Григория Грабового]. 2002. június 1.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa "Életrajz Grigorij Grabovoj" [Biography Grigori Grabovoi].
 4. ^ a b c "Koronavírus (Covid-19) - Grabovoj-számsorok" [Coronavirus (Covid-19) - Grabovoi Number Sequences]. 2020. március 24.
 5. ^ a b "Grabovoj esete tovább él: az amerikai TikTok új divatja a Világegyetem kijátszás kódja" [Дело Грабового живёт: в американском Тик-токе новый тренд — чит-кода от вселенной]. 2021. május 8.
 6. ^ a b "Grabovoj-számok, sikertörténetek" [GRABOVOI NUMBERS SUCCESS STORIES]. 2021. március 26.
 7. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 277-279. ISBN 1495476677.
 8. ^ "DIPLOMÁK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK" [ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ].
 9. ^ a b c d e f g h i j "GRIGORIJ PETROVICS GRABOVOJ ÉLETRAJZA".
 10. ^ a b c "Grigorij Grabovoj Tanítása „Az üdvösségről és a harmonikus fejlődésről” terjesztése" [Распространение Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном развитии"].
 11. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. p. 5. ISBN 1495476677.
 12. ^ a b c d e f g h "Az irányítás gyakorlata, A megmentés útja, 1, kötet" [Практика управления. Путь спасения. Том 1]. 1998. június 1.
 13. ^ a b c d e f g h "Az irányítás gyakorlata, A megmentés útja, 2, kötet" [Практика управления. Путь спасения. Том 2]. 1998. június 1.
 14. ^ a b c d e f "Az irányítás gyakorlata, A megmentés útja, 3, kötet" [Практика управления. Путь спасения. Том 3]. 1998. június 1.
 15. ^ a b Bicskova, Raisza, "Egy elsőosztályú csillag bemutatása" [Представляем звезду первой величины]. Depecha. 1997. szeptember 1.
 16. ^ a b Bicskova, Raisza, "Egy elsőosztályú csillag bemutatása" [Представляем звезду первой величины]. Depecha. 1997. szeptember 1.
 17. ^ a b GLUSHKO, Svetlana, "Ne engedd lezuhanni a gépet" [Не дать самолёту упасть]. Megapolis - Continent. 1995. július 20.
 18. ^ a b GLUSHKO, Svetlana, "Ne engedd lezuhanni a gépet" [Не дать самолёту упасть]. Megapolis - Continent. 1995. július 20.
 19. ^ "Az irányítás gyakorlata, A megmentés útja" [Практика управления. Путь спасения]. 1998. június 1.
 20. ^ Andrejev, Jevgenyij, "A világvégét törölték" [Конец света отменяется]. Trud. 1997. december 7.
 21. ^ Andrejev, Jevgenyij, "A világvégét törölték" [Конец света отменяется]. Trud. 1997. december 7.
 22. ^ Kapkov, Alekszandr, "A gyémánt terroristákat céloz meg" [Алмаз нацелился на террористов]. Parliamentskaya Gazeta. 1999. december 3.
 23. ^ Kapkov, Alekszandr, "A gyémánt terroristákat céloz meg" [Алмаз нацелился на террористов]. Parliamentskaya Gazeta. 1999. december 3.
 24. ^ a b "Grigori Grabovoi".
 25. ^ a b c Dobrota, Lyubov, "Simkenti látnok" [Шымкентский прорицатель]. Kazakhstanskaya Pravda. 2004. december 10.
 26. ^ a b c d e f g "Grigorij Petrovics Grabovoj életrajza". 2023. január 1.
 27. ^ Guzovatenko, Galina, "Kivételes Grabovoj" [Феномен Грабового]. Hermes. 1997. november 24.
 28. ^ Guzovatenko, Galina, "Kivételes Grabovoj" [Феномен Грабового]. Hermes. 1997. november 24.
 29. ^ a b c d ПУКЕМОВ, Александр, "Kivételes Grabovoj" [Феномен Грабового]. Trud. 1995. március 14.
 30. ^ a b c d ПУКЕМОВ, Александр, "Kivételes Grabovoj" [Феномен Грабового]. Trud. 1995. március 14.
 31. ^ a b c "Grabovoj Grigorij Petrovics akadémikus életrajza" [Биография Академика Грабового Григория Петровича].
 32. ^ a b Tikhoplav, V. Ju. (2004), Наша встреча с Грабовым. Ves'. pp. 192. ISBN 5957303828.
 33. ^ a b c "Grigorij Grabovoj 2017. május 30-ai üzenete, amely Michael Friedrich Vogt professzorral történő beszélgetés során hangzott el.". 2017. május 30.
 34. ^ a b c "Grigorij Grabovoj interjú 2017_HU". 2017. május 30.
 35. ^ Szmolnij, Alekszandr, "A tisztánlátó, aki nem bukott meg a vizsgán" [Кто не завалил экстрасенса на экзамене]. Megapolis-Express. 1997. augusztus 13.
 36. ^ Szmolnij, Alekszandr, "A tisztánlátó, aki nem bukott meg a vizsgán" [Кто не завалил экстрасенса на экзамене]. Megapolis-Express. 1997. augusztus 13.
 37. ^ Glusko, Szvetlana, "Repülőgép, mondd: Ááá..." [Самолет, скажите «А-а-а»]. Chudesa i Priklyuchenia. 1996. november 1.
 38. ^ Glusko, Szvetlana, "Repülőgép, mondd: Ááá..." [Самолет, скажите «А-а-а»]. Chudesa i Priklyuchenia. 1996. november 1.
 39. ^ "Konsztantyin Alekszandrovics Rumjancev tanúvallomása tisztánlátásról" [Свидетельство Румянцева Константина Александровича ясновидение]. 1997. január 31.
 40. ^ a b c Grabovoi, Grigori (2024), Практика управления. Путь спасения. Том 2. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 302. ISBN 1499723083.
 41. ^ a b c d e "A holnap csapásai elmaradnak" [КАТАСТРОФЫ НА ЗАВТРА ОТМЕНЯЮТСЯ]. 1998. január 30.
 42. ^ a b c d e f g h i j k l m n "Grigorij Petrovics Grabovoj" [Грабовой Григорий Петрович].
 43. ^ a b c "Gyorsabb, mint egy atomrobbanás" [Быстрее атомного взрыва]. Rosszijszkaja Gazeta. 2001. május 11. Eredetiből lementve: 2001. június 5.
 44. ^ a b c d Szudakov, Vlagyimir, "X-ray man" [Человек - рентген]. Delovoj Mir. 1995. június 17.
 45. ^ a b c d e Szudakov, Vlagyimir, "X-ray man" [Человек - рентген]. Delovoj Mir. 1995. június 17.
 46. ^ a b "Grigorij Grabovoj Tbiliszibe érkezik" [თბილისში ჩამოდის გრიგორი გრაბოვოი]. The Resonance. 1995. szeptember 5.
 47. ^ a b "Grigorij Grabovoj Tbiliszibe érkezik" [თბილისში ჩამოდის გრიგორი გრაბოვოი]. The Resonance. 1995. szeptember 5.
 48. ^ "Első eredmények" [პირველი შედეგები]. The Resonance. 1995. szeptember 30.
 49. ^ "First results" [პირველი შედეგები]. The Resonance. 1995. szeptember 30.
 50. ^ a b MIKHAILOVA, A., "Hívj és megmenekülsz" [Звоните - и вас спасут]. Taynaya vlast. 1997. október 1.
 51. ^ a b MIKHAILOVA, A., "Hívj és megmenekülsz" [Звоните - и вас спасут]. Taynaya vlast. 1997. október 1.
 52. ^ a b c "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами].
 53. ^ a b c Grabovoi, Grigori (2024), Research And Analysis of Fundamental Definitions of Optical Systems In Prevention of Catastrophes And Forecast Oriented Control of Microprocesses. Independently published. pp. 32. ISBN 1481148052.
 54. ^ a b c "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами]. 1999. június 1.
 55. ^ "1991.10.07-i jegyzőkönyv (UzUGA)" [Протокол от 07.10.1991 года (УзУГА)]. 1991. október 7.
 56. ^ a b "Az irányítás gyakorlata, A megmentés útja. 1 kötet" [Практика управления. Путь спасения. Том 1]. 1998. június 1.
 57. ^ a b c d e f Grabovoi, Grigori (2024), Практика управления. Путь спасения. Том 1. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 378. ISBN 1499722052.
 58. ^ "Jegyzőkönyv 01/91" [Протокол № 01/91]. 1991. november 16.
 59. ^ Pukemov, Alexander, "Grabovoj jelenség" [Phenomenon of Ghrabovoi]. Business review (Uzbekistan Airways). 1995. július 7.
 60. ^ Pukemov, Alexander, "Phenomenon of Ghrabovoi". Business review (Uzbekistan Airways). 1995. július 7.
 61. ^ a b Kapkov, Alekszandr, "Óriási! A számítógépet gondolatok vezérlik" [Сенсация! Компьютер управляется мыслями]. Vash domashniy konsultant. 1999. április 1.
 62. ^ a b c Kapkov, Alekszandr, "Óriási! A számítógépet gondolatok vezérlik" [Сенсация! Компьютер управляется мыслями]. Vash domashniy konsultant. 1999. április 1.
 63. ^ "Jegyzőkönyv Grigorij Grabovoj és Baba Nag Pal találkozójáról" [Протокол встречи Григория Грабового с Баба Наг Палом]. 1994. március 29.
 64. ^ a b "Jegyzőkönyv Grigorij Grabovojnak a hindu vallás fontos vallási személyiségeivel való találkozásáról" [Протокол встречи Григория Грабового с важными религиозными деятелями индуистской религии]. 1994. december 10.
 65. ^ "Antipova G.S. tanúságtétele" [Свидетельство Антиповой Г.С.]. 2000. június 1.
 66. ^ a b c d e f g h Grabovoi, Grigori (2024), Практика управления. Путь спасения. Том 3. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 264. ISBN 1500348953.
 67. ^ a b KUZIONOV, S., "Tisztánlátó - az elnök tanácsadója" [Экстрасенс - советник Президента]. Neveroyatnoye Legendarnoye Ochevidnoye. 1996. szeptember 1.
 68. ^ "Érdemes eltávolítani az aknát és nem lesz robbanás" [Стоит убрать мину и взрыва не будет]. Moskovsky Komsomolets. 1996. január 10.
 69. ^ a b "Érdemes eltávolítani az aknát és nem lesz robbanás" [Стоит убрать мину и взрыва не будет]. Moskovsky Komsomolets. 1996. január 10.
 70. ^ KUZIONOV, S., "Tisztánlátó - az elnök tanácsadója" [Экстрасенс - советник Президента]. Neveroyatnoye Legendarnoye Ochevidnoye. 1996. szeptember 1.
 71. ^ "Muskurdiani tanúságtétele" [Свидетельство Мушкурдиане].
 72. ^ a b c d "Grigorij Grabovoj különleges útja - dokumentumfilm".
 73. ^ Szudakov, Vlagyimir, "AIDS kezelése?" [Управа на СПИД?]. Delovoy Mir. 1996. március 23.
 74. ^ Szudakov, Vlagyimir, "AIDS kezelése?" [Управа на СПИД?]. Delovoy Mir. 1996. március 23.
 75. ^ a b "Egy személy életének helyreállítása biológiai halála után" [Восстановление жизни человека после его биологической смерти]. 1998. június 1.
 76. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 22-31. ISBN 1495476677.
 77. ^ "A röntgen ember: Jövő tavasszal minisztert váltanak" [Човекът рентген: Идната пролет ще сменяте министри]. 24 часа. 1995. október 26.
 78. ^ "A röntgen ember: Jövő tavasszal minisztert váltanak" [Човекът рентген: Идната пролет ще сменяте министри]. 1995. október 26.
 79. ^ "Vanga 1995-ben találkozik Grigorij Grabovojjal" [Ванга посреща Григорий Грабовой в 1995 г.]. 1995. október 27.
 80. ^ "Valentina Genkova bolgár televíziós szerkesztő nyilatkozata" [Заявление редактора болгарского телевидения Валентины Генковой]. 1995. október 27.
 81. ^ "Moszkvai Regionális Orvosi Főiskola 2. sz" [Московский областной медицинский колледж №2].
 82. ^ "Buza Vlagyimir Georgievics tanúságtétele" [Свидетельство Буза Владимира Георгиевича].
 83. ^ "Az MCC 1997.09.26-i jegyzőkönyve" [Протокол ЦУП от 26.09.1997 года]. 1997. szeptember 26.
 84. ^ "V.D. Blagov, a Mir állomás repülési igazgatóhelyettese." [Заместитель руководителя полётов станции “МИР” Благов В.Д.]. 1997. szeptember 26.
 85. ^ "Az MCC 1997.09.30-i jegyzőkönyve" [Протокол ЦУП от 30.09.1997 года]. 1997. szeptember 29.
 86. ^ a b c d e f g h i j "Tanúsítványok - Engedélyek" [Сертификаты — Лицензии]. 1997. december 19.
 87. ^ "Bogomolov Lev Davidovics tanúságtétele" [Свидетельство Богомолова Льва Давыдовича]. 2014. február 17.
 88. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 54-57. ISBN 1495476677.
 89. ^ a b "A holnap csapásai elmaradnak" [Катастрофы на завтра отменяются]. 1998. január 30.
 90. ^ ZENCSENKO, VALENTINA, "EGÉSZSÉG - A LÉLEK ÁLLAPOTA" [ЗДОРОВЬЕ - СОСТОЯНИЕ ДУШИ]. Moskovskaya Pravda. 2000. április 1.
 91. ^ a b ZENCSENKO, VALENTINA, "EGÉSZSÉG - A LÉLEK ÁLLAPOTA" [ЗДОРОВЬЕ - СОСТОЯНИЕ ДУШИ]. Moskovskaya Pravda. 2000. április 1.
 92. ^ a b c d e "Grigorij Grabovoj tanulmányi és tudományos diplomái hiteles fordítással" [Diplome Grigori Grabovoia o obrazovanju i za naučnu delatnost sa overenim prevodima].
 93. ^ a b c d e "Érmek" [Медали].
 94. ^ a b c "A teremtő ismereti mező alkalmazott szerkezetei" [Прикладные структуры создающей области информации]. 1998. február 15.
 95. ^ a b c Grabovoi, Grigori (2024), APPLIED STRUCTURES OF THE CREATING FIELD OF INFORMATION. Independently published. pp. 47. ISBN 979-8630739308.
 96. ^ a b "Fényterelő rendszerek alapvető meghatározásainak kutatásai és elemzése a csapás-megelőzés és az aprófolyamatok előrejelzési irányítása területén" [Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами]. 1999. június 1.
 97. ^ a b Kapkov, Alekszandr, "Óriási! Bojtorján... a Marson!" [Сенсация! Лопухи на ...Марсе!]. Vash domashniy konsultant. 2000. január 1.
 98. ^ a b Kapkov, Alekszandr, "Óriási! Bojtorján... a Marson!" [Сенсация! Лопухи на ...Марсе!]. Vash domashniy konsultant. 2000. január 1.
 99. ^ "G.P. Grabovoj kristálymodulja" [Кристаллический Модуль. Г. П. Грабового.].
 100. ^ "Kristálymodul" [КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ].
 101. ^ "Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma" [МЧС]. 1999. július 7.
 102. ^ a b "Kedves Oleg Leonyidovics!" [Уважаемый Олег Леонидович!]. 1999. július 7.
 103. ^ "A földrengések megfékezhetők" [Землетрясения можно обуздать]. Еженедельная газета Центральной России «МОЖ». 1999. szeptember 11.
 104. ^ "A földrengések megfékezhetők" [Землетрясения можно обуздать]. 1999. szeptember 11.
 105. ^ "Van-e eszköz a földrengések előrejelzésére? Technológia és hullámelmélet.".
 106. ^ "Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma" [МЧС]. 1999. július 7.
 107. ^ "Gondolat ereje" [Силой мысли]. Argumenti i Fakti. 1999. április 14.
 108. ^ "Beszélgetés Pavel Vlagyimirovics Vinogradovval, orosz pilóta-űrhajóssal" [Интервью лётчика-космонавта России Павла Владимировича Виноградова]. 2007. április 10. Eredetiből lementve: 2007. november 25.
 109. ^ "Beszélgetés Pavel Vlagyimirovics Vinogradovval, orosz pilóta-űrhajóssal" [Интервью лётчика-космонавта России Павла Владимировича Виноградова]. 2007. április 10.
 110. ^ "Tv ADÁSOK GRABOVOJ G.P. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL" [ПЕРЕДАЧИ С УЧАСТИЕМ ГРАБОВОГО Г.П.]. 2000. június 1.
 111. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Irrational methods of prevention of global catastrophic processes posing a threat to the entire world. Independently published. pp. 190. ISBN 979-8640167641.
 112. ^ "Григорий Грабовой. Лекции МЧС. Уравнение из теории обобщённых функций".
 113. ^ "Atombomba semlegesítés, avagy veszélyek elhárítása". 2001. június 1.
 114. ^ a b c d e f g h i j k "Szerzői anyagok Grigorij Grabovoj tanításai" [Авторские материалы Учения Григория Грабового].
 115. ^ a b c d e f "Grigorij Grabovoj Képgaléria" [Grigori Grabovoi Picture Gallery].
 116. ^ a b c "Szabadalmak" [Patents].
 117. ^ a b "Szabadalom a 2148845 számú találmányhoz: A csapás-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze" [Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]. 2000. május 10.
 118. ^ "A földrengés előrejelzés műszere". 2021. június 1.
 119. ^ a b "Szabadalom a 2163419 számú találmányhoz „Ismeret átviteli rendszer"" [Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]. 2001. február 20.
 120. ^ a b c "Szabadalom a 2163419 számú találmányhoz „Ismeret átviteli rendszer"" [Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]. 2001. február 20.
 121. ^ a b c "Szabadalom a 2148845 számú találmányhoz: A csapás-megelőzés módszere és megvalósításának eszköze" [Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]. 2000. május 10.
 122. ^ "GRIGORIJ GRABOVOJ ALAPÍTVÁNY, KÖZHASZNÚ SZERVEZET" [НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО"].
 123. ^ "Döntés Grabovoj G.P. minden szemináriumának és előadásának vallási igehirdetésként való elismeréséről és jóváhagyásáról" [Решение о признании и утверждении всех семинаров и лекций Грабового Г. П. религиозными проповедями]. 2001. március 26.
 124. ^ a b c "Grigorij Grabovoj büntetőeljárásának idősorrendje" [Хронология уголовного преследования Григория Грабового].
 125. ^ "UNESCO".
 126. ^ "A megelőző előrejelzés és biztonságos fejlődés módszerei" [Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]. 2001. március 28.
 127. ^ "A 2174735 számú találmány szerinti szabadalom „MHD generátor"" [Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]. 2001. október 10.
 128. ^ "A 2174735 számú találmány szerinti szabadalom „MHD generátor"" [Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]. 2001. október 10.
 129. ^ a b "Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS" [Вариант Yправления – ПРОГНОЗ].
 130. ^ a b c d e f g h i Grabovoi, Grigori (2024), Az összpontosítás módszerei. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 42. ISBN 1495426068.
 131. ^ a b c Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 536. ISBN 1495476677.
 132. ^ a b "Eurázsia és vírusok" [Евразия и вирусы]. Вариант Управления Прогноз. 2002. április 4.
 133. ^ a b "Eurázsia és vírusok" [Евразия и вирусы]. 2002. április 4.
 134. ^ a b "EURÁZSIA ÉS VÍRUSOK – GRIGORIJ GRABOVOJ ELŐREJELZÉSE (2002)" [EURASIA AND VIRUSES – FORECAST OF GRIGORI GRABOVOI (2002)].
 135. ^ "G:P. Grabovoj előrejelzése, 2002, Eurázsia és vírusok" [2002 Евразия и вирусы. Прогноз Грабового Г.П.]. 2002. április 4.
 136. ^ "G.P. Grabovoj az Úristen, Jézus Krisztus, a Teremtő második eljöveteléről" [Заявление Г.П. Грабового о Втором Пришествии Господа Бога Иисуса Христа-Создателя]. 2004. június 5.
 137. ^ "Grigori Grabovoi, Second Coming of Jesus Christ".
 138. ^ "INTERJÚ: Az Elme Harmónia Központjának vezetője, Grabovoj munkatársa NORA MOROZKINA : "Grigorij Grabovoj arra törekszik, hogy megmutassa azoknak, akik el akarják fogadni ezt a Tanítást, hogy a feltámadás hétköznapi dologgá válhat az életünkben"" [ИНТЕРВЬЮ: Руководитель Центра Гармонии Разума, сподвижница Грабового НОРА МОРОЗКИНА: "Григорий Грабовой стремится показать людям, которые хотят воспринять это Учение, что воскрешение может стать чем-то обычным в нашей жизни"]. Eredetiből lementve: 2008. május 27.
 139. ^ "Международное общественное объединение «ХАРТИЯ ДРУГГ»".
 140. ^ "Irányítási lehetőség – ELŐREJELZÉS" [Вариант Yправления — ПРОГНОЗ]. 2001. február 15.
 141. ^ "Politikai párt DRUGG" [Политическая партия ДРУГГ].
 142. ^ "Párt" [Партия].
 143. ^ "Szabályzati dokumentumok" [Программные документы]. 2006. március 17.
 144. ^ a b c "A DRUGG pártprogram főbb rendelkezései" [Основные положения программы партии ДРУГГ]. Rossziszkaja Gazeta. 2006. május 3.
 145. ^ "Az Orosz Államszövetség DRUGG politikai pártjának alapító értekezlete" [Учредительный съезд политической партии ДРУГГ Российской Федерации]. 2006. március 20.
 146. ^ a b c d "Kinek áll érdekében nem elfogadni a megmentés technológiáját?". 2022. november 3.
 147. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), Практика управления. Путь спасения. Том 4. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 298. ISBN 1729605206.
 148. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), Практика управления. Путь спасения. Том 5. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 420. ISBN 1729631711.
 149. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), Практика управления. Путь спасения. Том 6. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 306. ISBN 1729631789.
 150. ^ Bochanova, Larisa, "A 376062. SZÁMÚ ÜGY A "CSALÁSRÓL" G. GRABOVOJ" [ДЕЛО №376062 ПО "МОШЕННИЧЕСТВУ" Г.ГРАБОВОГО]. 2024. június 30. Eredetiből lementve: 2008. június 21.
 151. ^ a b "2010. május 26-án 14:00 órakor sajtótájékoztatót tartottak a Független Sajtóközpontban: „Válaszok Grigorij Grabovoj szabadon bocsátására”" [26 мая 2010 года в 14.00 в Независимом Пресс-центре состоялась пресс-конференция: «Ответы по освобождению Григория Грабового»]. 2010. május 26.
 152. ^ "Egyetemes építőkövek" [Universal blocks].
 153. ^ "Grigorij Grabovojt azért ítélték el, mert valódi segítséget nyújtott az embereknek" [Grigoriy Grabovoy was Convicted for Rendering People Real Assistance]. 2009. június 1.
 154. ^ "Az EJEB 2,4 ezer eurót ítélt meg a "gyógyítónak" Grabovojnak a börtönben töltött évekért" [ЕСПЧ присудил "целителю" Грабовому 2,4 тыс евро за проведенные в СИЗО годы]. Rapsi. 2016. szeptember 22.
 155. ^ "Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete" [Постановление Европейского Суда по правам человека]. 2016. szeptember 22.
 156. ^ "CASE OF GRABOVOY AND OTHERS v. RUSSIA". 2016. szeptember 22.
 157. ^ ""A halott gyermekek feltámasztója" Grigorij Grabovoj megkapta a rehabilitáció jogát" ["Воскреситель мертвых детей" Григорий Грабовой получил право на реабилитацию]. MK, 2018. április 16.
 158. ^ "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о возобновлении производства по делу ввиду новых обстоятельств". 2018. április 11.
 159. ^ "The speech of the lawyer of Grigori Grabovoi, Mikhail Trepashkin" [Grigorij Grabovoj ügyvédjének, Mihail Trepaskinnak a beszéde]. 2018. április 11.
 160. ^ a b "GRIGORIJ GRABOVOJ JÉZUS KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE EGYHÁZ" [CHURCH OF GRIGORIY GRABOVOY THE SECOND ADVENT OF JESUS CHRIST].
 161. ^ a b ""GRIGORIJ GRABOVOJ EGYHÁZ" HIVATALOS OLDALA" [OFFICIAL SITE "CHURCH OF GRIGORI GRABOVOI"].
 162. ^ a b "A JÉZUS KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK GRIGORIJ GRABOVOJ EGYHÁZÁNAK HIVATALOS HONLAPJA" [ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦЕРКВИ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА].
 163. ^ "Grigorij Grabovoj Tanításainak megvalósítása a "Vallás" részben" [Внедрение Учения Григория Грабового в разделе "Религия"]. 2008. május 9.
 164. ^ "GRIGORIJ GRABOVOJ JÉZUS KRISZTUS MÁSODIK ADVENTJE EGYHÁZ" [CHURCH OF GRIGORI GRABOVOI THE SECOND ADVENT OF JESUS CHRIST]. 2008. május 9.
 165. ^ "Elektronikus aláírásgyűjtés" [Elektronniy sbor podpisey]. 2013. június 22.
 166. ^ "Grigorij Grabovoj vallása" [Религия Григория Грабового].
 167. ^ "Üdvözöljük a "Grigori Grabovoi DOO" cég hivatalos honlapján" [Welcome to the official Portal of the company "Grigori Grabovoi DOO"].
 168. ^ "Üdvözöljük az egyéni vállalkozó GRIGORIJ GRABOVOJ "GRIGORII GRABOVOI PR Konsalting Technologies of Eternal Development" hivatalos honlapján" [Welcome to the official web page of individual entrepreneur GRIGORI GRABOVOI "GRIGORII GRABOVOI PR Konsalting Technologies of Eternal Development"].
 169. ^ a b c "AZ ÖRÖK ÉLET MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZE" [TECHNIQUE FOR REALIZATION OF ETERNAL LIFE].
 170. ^ "Eszköz az örök élet megvalósításához" [TECHNIQUE FOR REALIZATION OF ETERNAL LIFE].
 171. ^ "Az örök élet összpontosítását fejlesztő PRK-1U három üzemmódú eszköz." [The Device of development of concentrations of eternal life PRK-1U of three-modes.]. 2020. június 15.
 172. ^ a b "Üdvözöljük a GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSA OKTATÁSI TERVÉNEK OKTATÁSI KÖZPONTJA hivatalos honlapján" [Welcome to official site of EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI].
 173. ^ a b c "GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSÁNAK KÉPZÉSI TERVE" [TRAINING PROGRAM ON THE TEACHINGS OF GRIGORI GRABOVOI]. 2021. május 3.
 174. ^ "A belgrádi képzés 22 fizikai átalakított 3-módú PRK-1U készülékkel" [The training in Belgrade with 22 physical modified 3-mode PRK-1U devices].
 175. ^ a b "Az összpontosítás módszerei" [Методы концентрации]. 2023. január 1.
 176. ^ a b c d e f "Grabovoj Gyógyító számok, Irányítás az megmentésért és a kiegyensúluozott fejlődésért, Számsorok" [Grabovoi Healing Numbers, Pilotage for Salvation and Harmonious Development, Number Sequences]. 2019. augusztus 31.
 177. ^ a b c d "Úgy, mint a Teremtő" [As the Creator]. 2019. szeptember 9.
 178. ^ a b "Koronavírus (Covid-19) - Grabovoj-számsorok" [Coronavirus (Covid-19) - Grabovoi Number Sequences]. 2020. január 24.
 179. ^ "SARS-CoV-2 RNS vissza-átíródott és beépült az emberi örökítőanyagba" [SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome]. 2020. december 12.
 180. ^ a b "Ingyenes segítség felajánlása a COVID-19 elleni védekezéshez" [Offer of free of charge aid in protection against COVID-19]. 2020. június 15.
 181. ^ "Hát igen, igazán nem tudom" [Yeah idk really]. 2021. május 8.
 182. ^ "Váratlan pénz bevonzása és gyors megkapása, Grabovoi, Gyors irányítás, Számsorozat 520 - Euro" [Attract and receive unexpected money fast, Grabovoi, Quick pilotage, Number sequence 520 - Euro]. 2019. szeptember 9.
 183. ^ a b c "A DRUGG pártprogram főbb rendelkezései" [General Provision of the Program of Political Party DRUGG of Russian Federation]. 2006. május 3.
 184. ^ "Grigorij Grabovoj 2022. február 24-i közzététele egy esetleges atomcsapás veszélyéről" [Information of Grigori Grabovoi from February 24, 2022, regarding the threat of a possible nuclear catastrophe]. 2023. február 24.
 185. ^ a b "Megmentés, kiegyensúlyozott fejlődés és örök élet biztosítása minden ember számára" [Salvation, harmonization, ensuring eternal life for all]. 2022. július 22.
 186. ^ KHARLAMOVA, Tatyana, "A holnap csapásai elmaradnak" [Катастрофы на завтра отменяются]. Rosszijszkaja Gazeta. 1998. január 30.
 187. ^ "A holnap csapásai elmaradnak" [Катастрофы на завтра отменяются].
 188. ^ "Az Orosz Államszövetség Ukrajna elleni agressziójának további fokozódása" [Further escalation in the Russian Federation's aggression against Ukraine]. 2022. október 13.
 189. ^ Grabovoi, Grigori (2014), Patents "Method for prevention of catastrophes and device for its realization", "Information-carrying system" in the ensuring of eternal development. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 26. ISBN 149911074X.
 190. ^ a b "A munkák szakértői véleményei" [ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ].
 191. ^ "Ruszlanov Vadim Vadimovics tanúságtétele" [Свидетельство Русланова Вадима Вадимовича].
 192. ^ "Vitalij Ivanovics Kolpakov tanúságtétele" [Свидетельство Колпакова Виталия Ивановича].
 193. ^ "VIDEÓ TANÚSÁGTÉTELEK A TEST FELÉPÜLÉSÉRŐL" [ВИДЕО СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА].
 194. ^ "Beszélgetés Borisz Pilipcsukkal" [Интервью с Борисом Пилипчуком]. 2000. június 1.
 195. ^ "Borisz Pilipcsuk - feltámadt a halálból" [Борис Пилипчук - воскресший из мёртвых]. 1998. július 27.
 196. ^ "AZ ÚR FELTÁMASZTOTT ENGEM A HALÁLBÓL" [ГОСПОДЬ ВОСКРЕСИЛ МЕНЯ ИЗ МЁРТВЫХ]. 1998. július 27.
 197. ^ "Tanúságtétel megosztása Jézus gyógyításáról az ENSZ-ben" [Sharing testimony of Jesus Healing at the UN]. 2003. november 12.
 198. ^ Penny, Starr, "Keresztény lelkész 45 percig halott azt mondja az ENSZ-nek: „Isten teljesen feltámasztott a halálból”" [Christian Pastor Dead For 45 Minutes Tells UN: ‘God Has Totally Raised Me From the Dead’]. CNSNews. 2015. április 27. Eredetiből lementve: 2015. április 28.
 199. ^ "A szeretet ereje újjáélesztette: Hihetetlen pillanat, amikor a „halott” koraszülött újra életre kelt, miután édesanyja könyörgött, hogy átölelhesse néhány utolsó pillanatra, és kérte a baba apját, hogy vegye le az ingét és segítsen" [Revived by the power of love: Incredible moment 'dead' premature baby came back to life after mother begged to cuddle him for a few last moments and ordered baby's dad to take off his shirt and help]. Daily Mail Online, 2010. március 25.
 200. ^ "David Kate Jamie és Emily Ogg" [David Kate Jamie and Emily Ogg]. 2010. augusztus 30.
 201. ^ "Grigorij Grabovoj KFT. Oktatási Központ Ágazat" [Grigori Grabovoi DOO Branch Education Center]. 2023. január 1.
 202. ^ "Grigori Grabovoi DOO EduCenter". 2023. január 1.
 203. ^ "Grigori Grabovoi PR Konsalting Technologies of Eternal Development". 2023. január 1.
 204. ^ "Grigori Grabovoi PR". 2023. január 1.
 205. ^ a b c d "Az emberek feltámasztása és az örök élet mostantól valóságunk!". 2023. január 1.
 206. ^ Grabovoi, Grigori Учение Григория Грабового о боге. Создание света. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 28. ISBN 1511860316.
 207. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Учение Григория Грабового о боге. Микросистемы обеспечения вечной жизни. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 30. ISBN 1523343931.
 208. ^ a b c Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 157-162. ISBN 1495476677.
 209. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. p. 65. ISBN 1495476677.
 210. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), REJUVENATION PROGRAM: Beauty, health, weight loss and more.. Independently published. pp. 61. ISBN 1086690168.
 211. ^ a b Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. pp. 60-62. ISBN 1495476677.
 212. ^ Grabovoj, Grigorij (2024), GRIGORIJ GRABOVOJ TANÍTÁSA A FÖLDRŐL. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 26. ISBN 1523250364.
 213. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Practical Guide to Using Number Sequences. Independently published. pp. 127. ISBN 1687771952.
 214. ^ "Az ember anyagának helyreállítása számsorokra való összpontosítással" [Восстановление организма человека концентрацией на числах].
 215. ^ "Grigorij Grabovoj tudománya" [Наука Григория Грабового]. 2001. június 1.
 216. ^ Grabovoi, Grigori (2024), The Resurrection of People and Eternal Life From Now On Is Our Reality!. Independently published. p. 99. ISBN 1495476677.
 217. ^ "Grigorij Grabovoij Elektronikus Bolt Felhasználási Feltételek" [Terms of Services Grigori Grabovoi Web Shop].
 218. ^ Petrov, Arkagyij Naumovics (2024), A világ teremtése II. - Mentsd meg a világot magadban!. Örökkévalóság Kft.. pp. 485. ISBN 2399992573080.
 219. ^ "Értekezleti Könyvtár Szerzői Jogi Hivatala" [Copyright Office of the Library of Congress]. 2023. január 1.
 220. ^ a b "Védjegyek" [Trademarks].
 221. ^ "Németországi Szerzői Jogi Társaság" [Verwertungsgesellschaft WORT]. 2023. január 1.
 222. ^ "Védjegy tanúsítványok" [Trademark Certificates].
 223. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне наша реальность!. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 530. ISBN 1492338249.
 224. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Die Auferstehung der Menschen und das ewige Leben. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 614. ISBN 1497468914.
 225. ^ Grabovoi, Grigori (2024), La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. MORYA. pp. 446. ISBN 2923568141.
 226. ^ Grabovoi, Grigori (2024), La resurrezione degli uomini e la vita eterna ora sono la nostra realt. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 572. ISBN 1497468906.
 227. ^ Grabovoi, Grigori (2024), La resurreccion de las personas y la vida eternal a partir de ahora son nuestra realidad!. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 566. ISBN 1497468884.
 228. ^ Grabovoi, Grigori (2024), A Ressurreição e a Vida Eterna das Pessoas é a Nossa Nova Realidade!. Independently published. pp. 252.
 229. ^ Grabovoi, Grigori (2024), Uskrsavanje Ljudi I Vječni Život - Od Sada Naša Realnost!. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 352. ISBN 1522999108.

További ismeretek

Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net