Kérdések és válaszok

Tartalomjegyzék

Grigorij Grabovoj személye

Kicsoda Grigorij Grabovoj?

Grigorij Grabovoj 1963. november 14-én született Kazahsztánban, Bogara faluban. Fizikai és matematikai tudományok doktora, professzor, akadémikus, számos szellemi tulajdon és szabadalmi engedély birtokosa, találmányok felfedezője. Tisztánlátó, előrejelző képességgel rendelkezik, és képes nem csak látni, de meg is változtatni az eseményeket, ezáltal embereket meggyógyítani és csapásokat elhárítani. A képességeit minden ember számára meg tudja tanítani, és ezért létrehozta Tanítását.
Részletek...

Miért fontos Grigorij Grabovoj?

Gyermekkorától kezdve tisztánlátói képességgel rendelkezik, és ezt a képességét az emberiség megmentésére használja. Úgy látja, hogy egy bolygóméretű csapás bekövetkezése valós veszélyt jelent az emberiség számára, így ezen veszélyek előrejelzései minden emberhez szólnak, kivétel nélkül.

Nyilvánosságra hozott előrejelzései sosem rögzítik a káros esemény bekövetkezését, Grigorij Grabovoj mindig javaslatot ad a csapás elkerülésének módjára.

Nyilvánosságra nem hozott előrejelzései során az irányítói tisztánlátását használva elhárítja a csapást még mielőtt bekövetkezne, így azokról az emberiség legnagyobb része nem is tud.

Amikor egy előrejelzést nyilvánosságra hoz, akkor azt azért teszi, mert azt az emberiségnek kell elhárítania.
Részletek...

Mi tette népszerűvé Grigorij Grabovojt?

Tanításának részeként számsorokat alkotott meg és tett közzé, amelyekkel betegségek gyógyíthatók és események irányíthatók. A fiatalok körében a váratlan pénz bevonzásának 520 741 889 8 számsora, az idősek körében a különböző betegségek gyógyításának számsorai a népszerűek.
Részletek...

Grigorij Grabovoj csodatételei

Valóban támasztott fel embert?

Saját könyvében közzétett, jegyzőkönyvezett bizonyítékok szerint legalább egy ember feltámasztását elindította 1995-ben, és 1998-ban feltámasztott egy másik embert.

Elmondása szerint az első esetet hivatalosan tanulmányozták, kiadványokat jelentettek meg róla, és a feltámasztott fiú él és egészséges.
Részletek...

Miért nem kap nagyobb nyilvánosságot egy feltámadás?

Egy ember feltámadása, akárcsak egy súlyos betegségből való gyógyulás, az ember magánügye, valamint a ténylegges feltámadás társadalmi elfogadása egyelőre nem elég fejlett, ezért egyelőre mindenki számára az a legmegfelelőbb, ha az esemény nem kap nagy nyilvánosságot.

A feltámadás valóságos jelenség?

Igen. Vannak már nagy nyilvánosságot kapott feltámadási esetek is, ahol a feltámadt ember és családja bátran vállalják a közszerepléssel járó figyelmet és terhet.
Részletek...

Valóban gyógyított meg embereket végállapotú rák és AIDS betegségekből?

Igen. Írásos és röntgenfelvételes bizonyítékok mellett többen videófelvételen is tanúbizonyságot tettek gyógyulásukról.
Részletek...

Valóban előrejelezte a koronavírust?

Igen. 2002-ben, a 2019-es bekövetkezés előtt 17 évvel előrejelezte a koronavírust, és javaslatott tett a megakadályozására.
Részletek...

Valóban előrejelezte az űrben keringő Mir űrállomás és az Atlantis űrsikló összekapcsolódásának körülményeit?

Igen. Erről a Mir űrállomás repülési igazgatóhelyettese videófelvételen tett tanúbizonyságot.
Részletek...

Valóban meghatározta az űrben keringő Atlantis űrsikló motorhibájának okát?

Igen. Erről a Mir űrállomás repülési igazgatóhelyettese videófelvételen szintén tanúbizonyságot tett.
Részletek...

Grigorij Grabovoj Tanítása

Mik azok a Grabovoj-számok, Grabovoj-kódok?

Segítségükkel hatást lehet gyakorolni a valóságra, például egészséget, vagy eseményt helyreállítani.

Működésük alapja az, hogy minden dolognak létezik egy saját egészséges állapota, amelyben a legjobban tudja ellátni a feladatát. Ezt az egészséges állapotot különböző érzékeléssel megfigyelve jellemzi a neki megfelelő alak, szín, illat, íz, tapintás, hangzás, hangulat. Például a máj szerv színe, illata és íze eltér az izom színétől, illatától és ízétől. Amikor a tudattal beállítjuk egy dolog egy jellemzőjét, például az egészséges színét, akkor a dolog visszakattan ebbe a neki legjobb állapotba és ezáltal helyreáll, meggyógyul.

A megfelelő számsor is egy jellemzője a dolognak, csak más érzékeléssel megfigyelve. Amint a dolog megkapja a számára egészséges számsor ismeretet, szintén visszakattan a legjobb állapotába, helyreáll. A Grabovoj számsorokat Grigorij Grabovoj nem gépi eszközzel, hanem saját tisztánlátásával figyelte meg és jegyezte le az emberek megsegítésére.

A számsorokat nem egyben kell használni, hanem számjegyenként. Például a 321 számsort nem háromszázhuszonegyként, hanem három, kettő, egyként kell használni. Ennek az az oka, hogy Grigorij Grabovoj a tíz darab egy számjegyű számból álló ábécét választotta közvetítő közegként, valószínűleg azért mert ezek a számok, jelképek a Föld minden embere számára ismertek, valamint azért, mert a számok már több ezer éve léteznek az emberek tudatában, így azok az örökkévalóság jellemzőivel bírnak. Az egy számjegyű számokat alkalmazni is sokkal egyszerűbb, mint például a megfelelő színt, vagy illatot felidézni.

Az egy számjegyű számok közötti minőségbeli különbséget mindenki érezheti. A legegyszerűbb az 1 és a 2 közötti különbséget érzékelni, de a minőségbeli, hatásbeli különbség minden számjegy között megvan.

A számsorok felfoghatók dallamként is, ahol a számjegyeket hangjegyek képviselik. Ebben az esetben könnyen felfoghatóvá, hallhatóvá válik, hogy mekkora különbség van például az 123 és 132 között, pedig ugyanazokból a számjegyekből, hangjegyekből épülnek fel.
Részletek...

Mi a váratlan pénz bevonzásának Grabovoj-számsora?

520 741 889 8

Mi a 520 741 889 8 Grabovoj-számsor jelentése?

Ez a váratlan pénz bevonzásának Grabovoj-számsora. Segít ráhangolódni a pénz rezgésére.

Az irányításban szereplő számsorok:

A legjobb, legkedvezőbb idő az összpontosítás végrehajtására a helyi időszámítás szerinti este 10 és 11 óra közötti időszak. Az összpontosítás máskor is megtehető az ember önmagának gondolatban ebbe az időtartományba való vetítésével.
Részletek...

Mi Grigorij Grabovoj Tanításának lényege?

Tanítása sokrétű, az egyéni és társadalmi élet minden területére kiterjed, és célja az egyetemes megmentés és minden egyes ember megmentése, és az örök, teremtő, kiegyensúlyozott fejlődés biztosítása.

Elsajátításával az ember képessé válik meggyógyítani és visszafiatalítani a testét, előrejelezni és időben elhárítani lehetséges csapásokat, irányítani a valóság eseményeit.

Ehhez a szellemi munkához az embernek minden lehetősége adott már a csecsemőkortól, nincs szüksége külső eszközre. Elsősorban a tudatát kell használnia, azt meg kell tanulnia észlelő módból teremtő módba kapcsolni, és gyakorlatokkal fejlesztenie kell a hatékonyság és a pontosság növelése érdekében.
Részletek...

Grigorij Grabovoj vallása

Tényleg Grigorij Grabovoj Jézus Krisztus második eljövetele?

Grigorij Grabovoj a rendkívüli képességeit használva Jézus Krisztus második eljövetele küldetését teljesíti.

Ahogy annak idején Jézust fel kellett volna ismerni, a Megmentőt most is a cselekedeteiről lehet felismerni.

Grigorij Grabovoj csodákat tesz olyan emberek meggyógyításakor, akiken az orvostudomány már nem tud segíteni: végállapotú rák és AIDS betegségekből gyógyít ki teljesen embereket távolról, érintés nélkül, csak a saját képességeit használva.

Ember alkotta szerkezetek jelenlegi és jövőbeli hibáit képes felfedni távolról, pusztán a gép vagy bányaakna egy jellemzője alapján, utólagosan leellenőrizve teljes pontossággal.

Tanúbizonyságok szerint embereket képes feltámasztani. 1995-ben történt első feltámasztási esete után a világban elkezdődött a feltámadás, amely közül néhány nagy nyilvánosságot kapott.

Szent és próféta emberek, akik a hétköznapi embereknél többet képesek látni és érzékelni, felismerték képességeit.

Tanítást ad az embereknek, amellyel képessé válnak meggyógyítani és megfiatalítani önmagukat, és ezáltal képessé válnak megvalósítani az örök életet.

Miután tudományos, tisztánlátói, gyógyítói, tanítói munkásságát - amely mind az emberiség megmentésére irányul - megismerte a világ, 40 éves korában Ő maga nyíltan bejelentette, hogy Ő Grigorij Petrovics Grabovoj, aki 1963. november 14-én született, és Ő Jézus Krisztus második eljövetele, vállalva az ezzel járó bizonyítás terhét.
Részletek...

Miben hisz Grigorij Grabovoj?

Grigorij Grabovoj vallásának fő alapkövei

Az első alapkő

Az örök Teremtő teremti az örökkévalót. A Teremtő teremtményei szintén örökkévalók. A Teremtő cselekedetei és az általa teremtettek cselekedetei örökkévalóak. Ezért e vallás, az én vallásom alapkövei meghatározzák a fejlődés útját, amelyben minden cselekedet, a teremtés minden eleme, a világban minden az örökkévalósággal azonosul és örökkévaló lehet. Mert a Teremtő elsődleges célja az örökkévaló megteremtése. És akkor Ő az Ő örökkévalóságában fog kiteljesedni.

Az én vallásomban a fejlődés elemei a hitben való tudás. Vagyis a hit és a tudás azonosul, a hit pedig cselekvést jelent. Mivel a cselekvés a világ minden elemében a Teremtő, kiderül, hogy a Teremtőbe vetett hit, az Istenbe vetett hit és az Isten törvényei szerinti élet abból fakad, hogy a Teremtő teremtette az örök életet, és Ő mindenütt jelen van. Következésképpen minden mozdulatban, minden cselekvésben, a világ minden elemében, minden eseményben ott van a Teremtő és ott vannak az Ő törvényei. És az Ő törvényei igazak, mert minden a Teremtő törvényei. A Teremtő követelményei azokkal szemben, akiket Ő teremtett, a teremtés törvényei, vagyis az örökkévalóság törvényei szerinti javulás és fejlődés.

Ennek a vallásnak az a következménye, hogy kiterjed a világ minden elemére, gyakorlatilag az egész hierarchiára, minden entitásra, minden jövőbeli, jelenlegi, múltbeli időre, minden térre.

– Grigorij Grabovoj

Részletek...

Grigorij Grabovoj jövőbeli csapás előrejelzései

Tényleg lehetséges egy atomcsapás bekövetkezése?

Igen. Ukrajnában egy atomerőmű körül fegyveres harcok folynak. Az atomerőművet találatok érték.
Részletek...

Tényleg lehetséges egy atomháború bekövetkezése?

Igen.
Részletek...

Hogyan tud segíteni bármely ember elkerülni egy bolygóméretű csapást?

Válaszul a beérkező kérdésekre, hogy milyen alapvető irányítást kell végezni az Oroszország és Ukrajna közötti növekvő katonai összecsapással kapcsolatban, jelentem, hogy egyszerre általánosabb irányítást kell folytatni a korábban közzétett célról: "A világ országainak egyesítése a fegyverek semlegesítése és a fegyverhasználat okainak megszüntetése érdekében. A világ összes országának egyesítése minden ember örökkévaló alkotó és boldog fejlődéséért."

Szükséges továbbá a világ összes országának az összeütközések békés megoldására irányuló szerződés aláírásának célját kezelni és megszervezni egy ilyen szerződés aláírását. Ugyanakkor intézkedéseket kell tenni egy esetleges bolygóméretű csapás megelőzésére. Mindenekelőtt az atomcsapás megelőzése érdekében. Aktívabban kell tanítani Grigorij Grabovoj "Az üdvösségről és a harmonikus fejlődésről" című tanítását.

– Grigorij Grabovoj, 2022. február 24.

Részletek...

Tényleg előrejelezte egy aszteroida becsapódását a Földbe 2030-ban?

Igen. A Hajrukulusz című, 2000-ben kiadott könyvében írt erről.
Részletek...

Hogyan lehet mégis elkerülni az aszteroida becsapódását?

Az emberiség a tudatszintjének emelésével és az események irányításával a csapást el tudja hárítani.
Részletek...

Tényleg előrejelzett egy korszakváltást, ami valóság-érzékelési szint változással jár?

Igen. 2017-ben egy beszélgetésben elmondta, hogy a valóság átalakulása folyamatban van. A világ korszakváltás, a parányugrás előtt áll.
Részletek...

Mi az a parányugrás?

A parányugrás (angolul: quantum leap) az anyag egyetemes energia-állapot felemelkedését jelenti. A parány (quantum = energia adag) fogalom azt a legkisebb energiarészt jelenti, amelyből minden atom felépül, azaz a valóság minden eleme felépül. Amikor ez a parány, amely mindenben jelen van, megemeli az energiaszintjét, a valóság új megnyilvánulása, az érzékelés új szintje jelenik meg, új - akár végtelen mennyiségű energiájú - lehetőségekkel.
Részletek...

Mi a veszélye a parányugrásnak?

Az anyag egyetemes energia-állapot felemelkedését az embernek képesnek kell lenni szabályozni, irányítani. Pontosságra, gondosságra van szükség.
Részletek...

Hogyan lehet felkészülni a parányugrásra?

Mindenkinek időben feljebb kell emelni a saját energiaszintjét, ehhez pedig az embereknek több tudásra van szükségük, mégpedig pontosan olyan tudásra, ami Tanításában található, amellyel elérhető az örök élet, az örök fejlődés.
Részletek...

Grigorij Grabovoj üldöztetése

Mikor kezdődött az üldöztetése?

Miután bejelentette, hogy Ő Jézus Krisztus második eljövetele.
Részletek...

Mikor vált komollyá az üldöztetése?

Miután bejelentette, hogy elindul Oroszország elnöki tisztségéért, és biztosítja minden ember számára az örök élet elérésének feltételeit.
Részletek...

Mi a kapcsolat a DRUGG párt tevékenysége és az Ő bűnügyi eljárása között?

A DRUGG párt tervének szerzőjeként és a párt elnökeként indult el Oroszországi elnöki tisztségéért a választáson.
Részletek...

Vállal-e még politikai szerepet?

Nem. Visszavonult a politikai és közéleti szerepléstől, és csak Tanításának fejlesztésével és terjesztésével foglalkozik az emberiség megmentése érdekében.
Részletek...

Járt Grigorij Grabovoj valaha Beszlánban?

Nem.
Részletek...

Megígérte pénzért a beszláni anyáknak gyermekeik feltámasztását?

Nem.
Részletek...

Meg lehet-e ígérni biztosan valaki feltámadását?

Nem. Minden ember szabad akarata szerint eldöntheti, hogy feltámad-e, és ha igen, akkor visszatér-e korábbi családjához vagy esetleg más körülményeket választ az életére.

Megbecsült ember volt az üldöztetés előtt?

Igen. Tisztánlátóként, gyógyítóként, tudósként tisztelték, és televízióműsorok kedvelt vendége volt.
Részletek...

Bebizonyosodott a bíróság előtt, hogy Grigorij Grabovoj járt-e Beszlánban?

Igen. Már a bírósági eljárás előzetes szakaszában bebizonyosodott, hogy nem járt Beszlánban.
Részletek...

Bebizonyosodott a bíróság előtt, hogy hitelesek a doktori és akadémiai címei?

Igen. A bíróság megállapította, hogy Grigorij Grabovoj felsőfokú végzettséggel, tudományos címekkel és oklevelekkel, valamint szabadalmaztatott találmányokkal rendelkezik, amelyek jogszerűségét szabadalmi szakértő erősítette meg.
Részletek...

Törvényes bírósági eljárásban tárgyalták-e az ügyét?

Nem. De ennek bírósági bizonyítása csak évekkel később sikerült. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete megállapította az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Emberi Jogok Európai Egyezménye rendelkezéseinek megsértését a büntetőeljárás során, amely alapján a 2008. július 7-i ítéletet hozták.
Részletek...

Grigorij Grabovoj ártatlan?

Igen. Az Orosz Államszövetség Legfelsőbb Bírósága ellenvetés nélkül elfogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét, a jogellenes, indokolatlan és igazságtalan fogvatartás határozatait törölte, és az ügyet újranyitotta.

Ezáltal Grigorij Grabovoj büntetlen előéletű, és joga van becsületének helyreállításához.
Részletek...

Miért nem szerepelnek az Őt ért támadások az Ő igazi életrajzában?

Grigorij Grabovoj igazi életrajza a saját munkásságának bemutatásáról szól, és az igazi életrajza, akárcsak bármelyik saját vagy róla szóló igaz mű, amelyre az olvasó ráhangolódva átérezheti a csodák erejét, az alkotó, örökkévaló egészséges életet, gyógyító hatású.
Részletek...
Kapcsolat Felhasználási feltételek Impresszum
Universal-Salvation.net